Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 764 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh změny logistického řízení v distribuční společnosti
Pastirčák, Patrik ; Danada, Martin (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh změny logistického řízení zakázek v distribuční společnosti. Důraz je kladen na zefektivnění komunikace s celním deklarantem a skladovým hospodářstvím.
Kniha odpočinku
Skalková, Markéta ; Chrtková, Anna (oponent) ; Veselá, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce Rest (work in progress) je záznamem výzkumu odpočívání. Prezentuje výzkum, kterému se věnuji od září 2022, formou knihy – sborníku informací (rozhovorů, poznámek, grafů, výčtu projektů se související tématikou), které jsem o odpočinku za uplynulou dobu nashromáždila. Cílem výzkumu je rozšiřovat povědomí o odpočívání a jeho významu v našich životech a sbírání informací nezbytných pro další fázi projektu. Součástí prezentace je prostředí vytvořené k relaxaci a ke čtení knihy. Neklade si nárok na dokončenost, prezentuje bod, ve kterém se v rámci výzkumu odpočinku nacházím. Ukazuje možné přístupy k problematice, tematizuje odpočinek jako takový, ptá se, čím odpočinek vlastně je, jak ho lze praktikovat a k čemu je dobrý.
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Centrum trasferu technologií
Kršková, Nikola ; Klimek, Karel (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba administrativní budovy v Telči v rámci Centra transferu technologií. Pozemek je lichoběžníkového tvaru a nachází se v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy, ulice Třebíčská. V nejbližším okolí se nachází objekty s různými funkcemi- VŠ, administrativní prostory, prostory pro výrobu, vysokoškolské koleje. Navrhovaný objekt administrativní budovy je třípodlažní. Půdorys je oblého tvaru, definují ho čtyři kruhové oblouky. Objekt nabývá na hmotě s přibývajícími podlažími. Je umístěn na severovýchodní straně pozemku na parcele č. 5782/1. Před budovou je umístěno parkoviště. V objektu se nachází prostory laboratoří pro vývoj a výzkum biologických látek, dále prostory pro administrativu a samotné řízení bioplynové stanice. Dominantním prostorem je zde vstupní hala se schodištěm. Schodiště je řešeno v části D- Architektonický detail.
Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii
Jindrová, Marta ; Bonner, Nadia (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na zkvalitnění služeb v České republice pro privátní klientelu. Cílem práce je najít a analyzovat rozdíly mezi českými a britskými bankovními službami pro privátní klientelu a navrhnout doporučení pro banky i jejich klienty, která by vedla ke zvýšení spokojenost zákazníků.
Standuino
Merta, Ondřej ; Boleslavsky, Andrej (oponent) ; Šedivá, Barbora (vedoucí práce)
Projekt Standuino reflektuje a naplňuje nejnovější trendy na poli mediálního umění, experimentální hudby i artistic research. Testuje limity DIY designu, lokální výroby i distribuce takovýchto produktů. Zároveň je Standuino nomádská intervenční forma vzdělávání umělců na poli mediálních a hudebních realizací. Projekt Standuino zahrnuje širokou škálu tvůrčích, edukačních, technických a sociálních činností, od realizace výstav, podpory jiných uměleckých projektů, přes organizaci workshopů, happeningů, koncertů volně improvizované hudby, přes dokumentování (v rámci akademické spolupráce s jinými fakultami) a mapování fenoménu tzv. „bastlení“ (lokální DIY), až po vývoj a design progresivních experimentálních hudebních nástrojů. Samotná platforma Standuino je elektronické opensourcové zařízení pro kreativní využití, zejména přizpůsobené pro potřeby umělců a muzikantů ve střední a východní evropě.
LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM
Vondrák, Adam ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Vopařil, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do budoucna snížit spotřebu paliva či produkci škodlivých emisí.
Power - plant
Studený, Jan ; Severa, Zdeněk (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Projekt „POWER - PLANT“ se zabývá rehabilitací bývalé Ústřední elektrárny a konverze Dolu Schöeller (Nejedlý I a III) v obci Důl Libušín. Nově bude pro objekt elektrárny navržena technologie s progresivním fluidním kotlem na biomasu, parní turbínou o výkonu 7 MW a absorpční (trigenerační) jednotka produkující teplo, chlad a elektřinu, která navíc bude fungovat jako chladič primárního okruhu elektrárny. Zdrojem vody nejen pro elektrárnu bude bývalá těžební jáma Nejedlý I, která je v současnosti zaplavena pitnou vodou o teplotě cca 12°C. Tento systém využívá s vysokou účinností vložené palivo (biomasu), kterého je ve výsledku potřeba méně. Větší podíl vyrobené elektřiny a část tepla budou distribuovány do veřejné sítě. Na většině území budou navrženy veřejně přístupné skleníky z ocelovo-hliníkové konstrukce vyplněné ETFE fólií tvořící tepelně izolační membránu naplněnou vzduchem. Důvodem je vytvoření podmínek pro pěstování tropických a subtropických rostlin. Skleníky budou napojeny na absorpční jednotku elektrárny (prostřednictvím podzemních meandrů ve kterých bude cirkulovat voda), ventilační šachtu dolu a na důlní vodu - tudíž bude možné řídit podmínky vnitřního prostředí těchto staveb bez vlivu ročního období a hlavně bez nutnosti montáže dalších technologických zařízení. Zároveň bude zajištěna kooperace s absorpční jednotkou na chlazení primárního okruhu - proto odpadá nutnost chladících věží, případně ventilátorů. Součástí projektu bude vybudování detašovaných pracovišť Fakulty strojní ČVUT v Praze - Ústavu progresivních technologií a systémů pro energetiku a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Důvodem je umožnění studentům a vědcům aktivně a hlavně v praxi se podílet na provozu a především vývoji dané problematiky. Pro veřejnost je v areálu kromě samotných skleníků přístupné také vnitřní a venkovní termální koupání. Součástí vstupního vestibulu je bistro a především přednášková síň. Cílem práce je decentralizovaný botanicko-energetický soubor staveb produkující elektřinu, teplo, chlad a biomasu a vytvářející rekreační, edukační a výzkumné podmínky.
Komunikační mix podniku
Novotná, Lenka ; MBA, Petr Bilavčík, (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je popsána současná situace podniku, analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení komunikačního mixu.
Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků
Lusková, Michaela ; Filusz, Patrik (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výzkumem a analýzou úrovně spokojenosti zákazníků v rodinné stavební firmě. Byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Výzkum spokojenosti zákazníků dané firmy, provedený dotazníkovou metodou, byl vodítkem k návrhu opatření, která pomohou ke zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků a tím ke zlepšení pozice firmy na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 764 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.