National Repository of Grey Literature 244 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Proposal of the Strategic Plan for the Import of the Bulgarian Product
Číhal, Vít ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možnosti importu a následné marketingové strategie importu Bulharského produktu Kiselo Mlyako danou společností na trh České Republiky. Cílem práce je zjistit, jestli je tento produkt vhodný pro daný trh a jestli je tento strategický tah úspěšný. V práci jsou popsány informace důležité k provedení praktické části práce, která obsahuje analýzu trhu i společnosti, která by daný strategický návrh provedla. Práce dále obsahuje souhrn informací, které byly z jednotlivých analýz zjištěny a doporučení, které by společnost měla podstoupit. V poslední řadě je vytvořený stručný finanční plán.
Marketing Strategy of the Selected Company
Lahnerová, Sabina ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce je návrhem marketingové strategie zaměřující se na věrnostní programy módní firmy. Věrnostní program slouží k prohlubování vztahu se zákazníky, navýšení tržeb a lepší cílení reklamy. K vybudování fungujícího věrnostního programu je třeba analyzovat současná situaci firmy, ale také zjistit požadavky a přání zákazníku firmy. Neméně důležitým krokem je také představení věrnostních programů ostatních mezinárodních firem.
Proposal for a Digital Marketing Strategy on the Slovak Market for Increasing Brand Awareness
Nepožitková, Lucie ; Schwartzhoffová,, Eva (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout efektivní a uskutečnitelnou digitální marketingovou strategii orientovanou na slovenský trh pro vybranou společnost. Práce je zkomponována z teoretické části analytické části a z návrhů na zlepšení. Teoretická část se, vztahuje k marketingu a marketingové strategii. Analytické část zkoumá vnitřní a vnější faktory okolního prostředí, které mají přímý vliv na vybranou společnost. Na základě provedených analýz je navrhnuta digitální marketingová strategie s cílem zvýšení povědomí a tím pádem i zisku vybrané společnosti na slovenském trhu.
Marketing Strategy Proposal for a Company Entering the Czech Market
Bedřich, Lukáš ; Rygl, Tomáš (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Táto diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu podniku Eltechklima s.r.o. Jejím cílem bylo navrhnout marketingovou strategii pro úspěšný vstup na český trh. Marketingová analýza byla provedena pomocí různých analýz interního a externího prostředí. V závěrečné části jsou formulované konkrétní kroky pro firmu Eltechklima s.r.o., které zlepší vstupní pozici firmy na český trh.
Customer Satisfaction of the Selected Company and Improvement Suggestions
Polová, Silvie ; Válková, Markéta (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The primary aim of this diploma thesis is to suggest proposals leading to the increased level of customer´s satisfaction based on the obtained theoretical knowledge as well as on the performed analysis of the current state and the marketing research.
Customer Satisfaction Analysis and Recommendations for its Improvement
Kochová, Adriána ; Mráček, Pavel (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This thesis concerns the analysis of cutosmer satisfaction. Specifically , the customer satisfaction at the car dealership and car service of a business company JR-Cars, s.r.o. At the same time based on the observed data from the analysis, it involves following proposals for improving customer satisfaction.
Feasibility Study of the Multi-Purpose Area Combining Cafe and a Motorcycle Rental Shop
Drkoš, Jan ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This diploma thesis focuses on the topic of feasibility studies. The first-theoretical part defines basic concepts such as market analysis, financial analysis or efficiency and risk assessment. The aim of the practical part of the work is to develop a feasibility study, evaluation of economic viability and thus the feasibility of the project. An integral part is the evaluation of welding methods of the steel frame of the motorcycle and its subsequent implementation.
Marketing Research
Vidlička, Václav ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Bachelor thesis is focused on shortcomings in using of marketing tools and advertising communication channels in the case of service proposing. Thesis closly specifies an issue of using of marketing tools in specific area of service proposals and also giving constructive feedback how to solve these problematics and by eliminating them also caused rise of the demand.
Marketing Mix of the Family Bistro
Černochová, Michaela ; Mráček, Pavel (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The bachelor's thesis is focused on creating a marketing mix for the establishment of a new family bistro. The first part describes a theoretical background of marketing and marketing mix. The next part analyzes the current state of the brand, which will be further developed into a bistro. In the last part, there is created the marketing mix. Next, there is analyzed the situation of the micro- and macro environment. Also, there is a financial and time schedule of the whole solution. In the end there is also a business risk analysis.
Marketing Mix of the Selected Company
Vozák, Tomáš ; Domanižová, Petra (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The subject of this bachelor thesis is the analysis of the marketing mix of a selected company. Based on the performed analyzes, own recommendations for its improvement will be proposed. The thesis is divided into three main chapters. The first presents theoretical knowledge that is used in the subsequent analysis of the current state of the company. The third part is focused on own proposals leading to the improvement of the company's marketing mix.

National Repository of Grey Literature : 244 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.