O repozitáři

Tento digitální repozitář je součástí Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře (tj. nepublikované či polopublikované) vznikající v České republice v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna, podrobné informace o službě najdete na http://nusl.techlib.cz.

V Digitálním repozitáři NUŠL se nachází záznamy a digitální dokumenty z institucí, které jsou členy partnerské sítě NUŠL a zvolily si variantu spolupráce zahrnující dlouhodobou archivaci a zpřístupnění svých dat. Pro vyhledávání ve všech zdrojích šedé literatury zapojených v NUŠL využijte centrální vyhledávací rozhraní www.nusl.cz.

Repozitář NUŠL je volně přístupný veřejnosti v režimu open access. Repozitář je indexovaný Googlem. Data uložená v repozitáři NUŠL se zároveň harvestují do mezinárodních repozitářů OpenAIRE, ROAR, OpenDOAR a OpenGrey.


Výstupy z projektů Horizont 2020 (H2020)

Co je možné vkládat:

  • Dokument (zpráva, metodika, analýza aj.) + podpůrné materiály k vlastnímu dokumentu – PPT prezentaci, tabulky, grafy, fotografie, videa, audio nahrávky
  • Přípustné formáty: PDF, JPEG, MP3, MP4

Jak postupovat:

Kontaktujte prosím zaměstnance NTK na e-mailu nusl@techlib.cz, anebo telefonicky:

  • Mgr. Hana Vyčítalová - 232 002 537

Seznámíme vás podrobně s podmínkami, bude uzavřena licenční smlouva mezi institucí (firmou, univerzitou) a NTK. Máme připravený standardní vzor smlouvy.

Po uzavření smlouvy vytvoříme pro vaši instituci v repozitáři NUŠL sbírku s názvem instituce. Instituce musí pověřit některého svého zaměstnace, který bude v NTK proškolen, obdrží přihlašovací údaje a bude vkládat všechny určené materiály do repozitáře. Záznamy lze do repozitáře vkládat přes webové rozhraní – není třeba žádná zvláštní instalace, stačí internetový prohlížeč.

Vše lze vyřídit i na dálku. Licenční smlouvu lze poslat poštou, podrobnosti domluvit e-mailem nebo telefonicky a školení vkladatele může proběhnout pomocí manuálů nebo přes Skype.

Vložením dokumentu z projektu do repozitáře NUŠL je splněna podmínka rámcového programu Horizont 2020 publikování výsledků v režimu open access.