National Repository of Grey Literature 43 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Business Plan Proposal for a Company
Kratochvílová, Aneta ; Ulč, Jakub (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu a rozvojem značky Lusk, která prodává sportovní oblečení pro ženy přes e-shop a sociální sítě. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části se nachází teorie k danému tématu, která je potřebná pro druhou, analytickou část této bakalářské práce. Analytická část zkoumá vnitřní a vnější prostředí této značky a její současný stav. Třetí, návrhová část obsahuje doporučení pro rozvoj značky a celkové shrnutí bakalářské práce.
BUSINESS PLAN FOR BUYING, RENOVATING AND SELLING CARS
Zábojník, Petr ; Mráček, Pavel (referee) ; Ulč, Jakub (advisor)
This bachelor's thesis focuses on a business plan for purchasing, renovating, and selling automobiles. It is divided into three parts: theoretical, analytical, and proposal. The theoretical part includes general definitions necessary to understand the terms used. The analytical part focuses on examining external and internal influences that may affect the business plan. The last part is devoted to the independent business plan and all necessary details for its implementation, including an evaluation.
Brand development of small company
Šumovský, Albert ; Ulč, Jakub (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj značky firmy Confused, která poskytuje online testy a kurzy pro studenty středních škol. V teoretické části jsou definovány a popsány relevantní koncepty a modely v rámci rozvoje značky. Analytická část popisuje podnik, značku, faktory ovlivňující značku na trhu a jak je značka vnímána. Návrhová část doporučuje, popisuje a následně hodnotí změny, které splňují cíl práce, tedy rozvíjí značku.
Proposal to improve the company's marketing mix
Pokorný, Jakub ; Chlebovský, Vít (referee) ; Ulč, Jakub (advisor)
This thesis deals with issues in the field of proposals for improving the marketing mix of a selected company in order to expand markets. It is divided into three parts. The first part is focused on the theoretical definition of individual terms and analyses. The second part is focused on the analysis of the company, both from the external environment and the internal environment. The final part of this work is devoted to suggestions for improving the marketing mix based on the analyzes from the previous part.
A proposal for improving the marketing mix of a company
Ali, Karim ; Chlebovský, Vít (referee) ; Ulč, Jakub (advisor)
This bachelor's thesis deals with a proposal to improve the marketing mix of a company that deals with news and advertising. As part of this bachelor's thesis, several analyzes will be carried out, which will relate to the marketing mix and the marketing environment of the company being addressed. A marketing questionnaire survey will also be conducted. After evaluating the results of the analyses, several proposals will be created, adequate to the results obtained from the analyzes and from the questionnaire survey, which should lead to the improvement and improvement of the company's current marketing mix.
Marketing Mix of the Company
Rybková, Martina ; Faltusová, Ludmila (referee) ; Ulč, Jakub (advisor)
The core of this bachelor's thesis is a proposal to improve the marketing strategy of a network of mobile stands specializing in coffee and snacks. The topic is divided into three main parts to better dissect the issue. The introductory theoretical part focuses on the basic concepts of marketing, its mix, and environment. The analytical section then provides a thorough evaluation of the company's current situation through relevant analyses. In the final part, specific proposals and recommendations are presented that could lead to improving the overall marketing mix of the business.
Marketing Mix of the Company
Strnádelová, Nikola ; Chlebovský, Vít (referee) ; Ulč, Jakub (advisor)
This bachelor thesis deals with the marketing mix of a company specializing in the production and sale of seals. The thesis is divided into three parts: theoretical, analytical, and proposal. The theoretical part defines the basic concepts of marketing and the marketing mix. The second part focuses on analyzing the current state of the company. The final part of the bachelor thesis, based on the previous analyses, is dedicated to proposing improvements to the company's marketing mix.
Proposal for Framework of Strategic Brand Development
Bakala, Jan ; Ulč, Jakub (referee) ; Zich, Robert (advisor)
This diploma thesis is focused on a proposal of strategic brand development framework for a new product line entering the Czech market by Brno-based company Grig a.s. The company plans to target a new customer segment for which the existing brand is not suitable. It therefore needs to create a strategic brand development framework that will prepare the right conditions for the successful implementation of the plan. The theoretical part presents the relevant theoretical background, the analytical part presents the research and analysis needed for the actual proposal of the strategic brand development framework, which is included in the proposal part of the thesis.
Marketing Mix of a New Company
Rozmahelová, Tereza ; Ulč, Jakub (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
The thesis deals with the concept of marketing mix of a new company. The first part focuses on important knowledge from the field of marketing theory, especially on customer and consumer behaviour and marketing mix tools. The analytical part looks at the current situation of club inBalance, from which the new company would be derived. Furthermore, marketing research is conducted in this chapter in the form of a questionnaire survey and group and individual interviews. In other parts of the analysis, an analysis of the wider environment and an analysis of the competition is conducted. In the final part of the thesis, based on the analyses made, suggestions are presented for the different marketing mix tools that are designed in order to get the first customers and thus successfully enter the market.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvement
Spěvák, Martin ; Ulč, Jakub (referee) ; Skalický, Roman (advisor)
This bachelor's thesis evaluates the financial situation of the company VELKÁ PECKA s.r.o. for the period 2018-2022 using financial analysis tools. The theoretical part introduces methods that are applied to the financial statements of the selected company. Based on the analytical part, suggestions are then formulated focusing on the shortcomings of the company, which will help improve its financial situation.

National Repository of Grey Literature : 43 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 ULČ, Jan
6 Ulč, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.