National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Interrater reliability of assessment set of clinical features of patients with multiple sclerosis
Marková, Pavla ; Řasová, Kamila (advisor) ; Novotná, Irena (referee)
Title: Interrater reliability of assessment set of clinical features of patients with multiple sclerosis Objectives: The aim of this thesis is to verify interrater reliability of the assessment set of clinical features of patients with multiple sclerosis which purpose is to evaluate sensitivly and comprehensivly the stage of the patients' clinical condition. Methods: According to the inclusion criteria, the patients with MS were selected by an independent neurologist who determined the EDSS score and duration of the disease. After, patients were evaluated by the assessment set by two independent physiotherapists. The assessment set of clinical features incluedes Low-Contrast Letter Acuity Test which tests contrast vision, Nine Hole Peg Test investiges fine motor skills, Timed 25 - Foot Walk evaluates walking speed over a distance of 7,5 m, Paced Auditory Serial Addition assesses cognitive function, Motricity Index tests muscle strength, Modified Ashworth Scale spasticity, Berg balance Scale equilibrium. Furthemore, the tests for evaluation of righting, equilibrium and protective reactions, the test evaluating knee hyperextension, the examination of dysdiadochokinesia and ataxia. Results: High interrater reliability was confirmed in all tests in the examinig set (ICC: 0,80 - 1), except for MAS...
The Comparision of Learning Processes of Snowboarding in the Czech Republic and in Norway
Marková, Pavla ; Gnad, Tomáš (advisor) ; Louka, Oto (referee)
Abstract Title: The Comparison of Learning Processes of Snowboarding in the Czech Republic and in Norway Objectives: The aim of this work is to compare learning processes of snowboarding in the Czech Republic and in Norway. Methods: In our thesis we used a method of analysis of the document and a method of comparison. We have applied the method of analysis in each publication and the method of comparison in teaching methods. In the practical part we have used a method of inquiry and a method of field testing. Results: We found out that the methodological publications written in Czech Republic are very similar to each other. The Norwegian learning processes are different from the Czech ones by using of a method called Partner system and by the basic concept of training. The research showed that the width of the stance according to the Norwegian learning methods is not suitable for the beginners. On the contrary the stance with plus degree on the front foot and minus degree on the rear foot seems to be quite suitable. Keywords: partner system, stance, kinogram, instructor
Psychosocial situation of the hospitalized child with posttraumatic renal tissue integrity
Marková, Pavla ; Hádková, Kateřina (referee) ; Hájková, Vanda (advisor)
The goal of my thesis is to summarize findings of a special education pedagogue at the burns medicine clinic in Prague. In the academic part of the thesis the questions of bums are defined, as well as the history of their treatment and approaches to the prevention of such injuries. Further on, the author defines notions such as illness and its psychological impacts on a child, hospitalism, etc. The last part of the academic part deals with education of children in health care institutions; especially operation of an elementary school and a kindergarten in the Královské Vinohrady faculty hospital in Prague, where the research for this thesis had been carried out. The practical part of the thesis is based on the execution and evaluation of a questionnaire and describes 6 case studies of children after the burn shock caused in various ways. Key words: Burn shock, post-traumatic disorder, hospitalism, children education in medical institutions, family
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Německo a Velká Británie - dva přístupy k eurozóně a jejich aplikace na Českou republiku
Marková, Pavla ; Štěpánek, Pavel (advisor) ; Urban, Luděk (referee)
Diplomová práce se zabývá hodnocením přístupů Velké Británie a Německa ke vztahu k eurozóně. Česká republika jako nový člen EU se musí stát i členem eurozóny. Práce doporučuje širší přístup k hodnocení připravenosti v případě České republiky, např. na základě hospodářských testů používaných ve Velké Británii.
Zavádění systému environmentálního managementu v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
Marková, Pavla ; Fišerová, Alena (advisor) ; Ojčíková, Helena (referee)
Systémy environmentálního managementu (EMS), uplatňované způsoby jejich zavádění a zhodnocení jejich přínosů pro podnik a pro životní prostředí. Charakteristika systému environmentálního managementu zavedeného podle norem ISO řady 14000, popis procesu zavádění, certifikace a následného neustálého zlepšování. Vymezení úkolů managementu v procesu zavádění a při provozu zavedeného systému, v rámci podniku a vůči veškerým dotčeným subjektům. Konkrétní aplikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. Detailní popis procesu zavádění systému v podniku, jeho dokumentace, vyhodnocení nákladů na zavedení systému a jeho přínosů. Doporučení možných zlepšení.

See also: similar author names
8 MARKOVÁ, Pavlína
14 MARKOVÁ, Petra
8 Marková, Pavlína
14 Marková, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.