National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Role of the Federal Republic of Germany in the Development of EU Environmental Policy
Žaludová, Naděžda ; Dvořák, Libor (advisor) ; Máca, Vojtěch (referee)
The influence of the Federal Republic of Germany in development of the European Union environmental policy is dealing with promoting of German environmental policy within the European Union in a broad context with the focus on EU institutions and national political system. The German approach to environmental policy is shaped by strategy of European countries that are influencing EU environmental policy. That chosen strategies were developed by Liefferink and Andersen. The stress is put on the analysis of embedding of environmental policy within political system, institutions and within various actors. Part of the research is climatic policy denominated as a main topic of environmental policy of the last days. Key words environmental policy, environmental politics, the European Union and Germany, climate policy, strategy of environmental pioneers, Liefferink Duncan, Andersen Mikael Skou
Civil associations participation in governing relevant to environment protection
Amchová, Veronika ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Máca, Vojtěch (referee)
This thesis deals with participation of non-governmental organizations in environmental decision-making and grounds this phenomenon in legal framework of public participation in the international, communitarian and Czech scale and more broadly in the context of democracy and the role civil society in it. On the basis of legal regulations of NGOs participation in the Water Act and in Law on Integrated Prevention and the actual functioning of administrative proceedings brought under these laws, examines the implementation of requirements resulting from Aarhus Convention, especifically its Article 6, in the Czech legislation and practice. The thesis also asks for the causes of inconsistencies between the requirements of the Aarhus Convention and the real course of administrative proceedings, and examines critically the democratic decision-making processes.
Lobbying of Czech environmental NGOs in the EU legislature
Zamrazilová, Jitka ; Pospíšilová, Tereza (advisor) ; Máca, Vojtěch (referee)
The aim of my thesis was to find out, if the Czech NGOs are interested in European legislative and if they try to influence it through lobbying. The hypothesis was that the environmental non-governmental sector is very strong and reactive and because Czech Republic joint the European Union two years ago, Czech environmental NGOs try to influence the EU legislative. The conclusion of my thesis is mentioning the results of the study and they are following. Czech environmental NGOs are lobbying through three ways: Ministry of Environment - they try to influence Minister's point of view and to be present on the meetings where is formed the official Czech point of view European Parliament - they try to influence the opinions of the single Deputies of EP, more the Czech ones, but it is possible to find examples of lobbying Deputies from other member states as well European Networks of NGOs - they always help with informing the Czech NGOs about the stadium of the legislative process and they help with their contacts in Brussels I think that the lobbying tendency of Czech environmental NGOs will increase in near future and that the subjects of lobbying process will cooperate closer and deeper. This thesis can serve as a basic study of this new phenomenon to the nongovernmental sector as well as to administration.
The Role of the Czech Republic in the European Environmental Policy Making
Georgievová, Zita ; Dusík, Jan (advisor) ; Máca, Vojtěch (referee)
Following its entry into EU; the Czech Republic was involved in decision - making process at the European level. In order to be integrated effectively, there were adopted institutional changes and established a coordination procedure for the purpose of national position approvals regarding European legislative acts under discussion. With regards to the Czech Republic's involvement into EU environmental policymaking process the main question raises, i.e. the effectiveness of the Czech Republic in the European environmental policy-making process. Respectively how the Czech Republic is effective in the enforcement of national interests at the European level The Czech Republic has developed a coordination procedure specifically targeting its efficiency throughout the whole process of the Council preparation. The main benefit is observed in the preparation of the national positions at different formations of the Council of the European Union, i.e. in the framework from working groups meetings, through Permanent Representatives Committee to the final adoption at the regular Ministers meetings. However this approach is driven mostly by the agenda of the EU and its development within the EU decision-making process.
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Dílčí výstup 1: Aplikace metodiky ExtrnE v ČR: Odhad dopadů z výroby elektřiny a tepla (odhad efektů na lidské zdraví, odhad škod na budovách a materiálech způsobených znečištěním ovzduší v ČR, možnosti kvantifikace lesních ekosystémů a ztrát na zemědělské produkci v ČR a diskuse použití Hessenské metody a výsledky odhadu mezních nákladů škod způsobených změnou klimatu v důsledku emisí skleníkových plynů, diskuse a popis modelů pro odhad externalit v ČR). Aplikace metodiky ExterE: Případové studie (testování metodiky ExternE v rámci případových studií - energetika a doprava). Dílčí výstup 3: Horizontální úkoly (diskuse metody ExternE a diseminace výsledků, mezinárodní výzkumný tým ExternE, projekty a akce).
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Maca, Vít
1 Máca, Vladimír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.