National Repository of Grey Literature 214 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Experience of the Czech Republic population with sexuality agresive behaviour
Krulová, Tatiana ; Gillernová, Ilona (referee) ; Zvěřina, Jaroslav (referee) ; Čírtková, Ludmila (referee)
Presented paper deals with the topic of victimologic aspects of sexual aggression. Description in details is the precondition for effective prevention and healing of victims suffered with outcomes of such offence. Objective of the research: The research was aimed into detection of prevalence of sexual victimization of men and women in general population, prevalence of negative consquences of sexual victimization on psyche of victims, description of differences between respondents having experienced sexual aggression and those who did not declare such experience, and also keeping in touch in the field of victimology in the Czech Republic in the course of the last 15 years.
Family upbringing and interaction tendencies of adolescent personality
Wedlichová, Iva ; Gillernová, Ilona (advisor)
Řada psychologických výzkumů i praktických poradenských zkušeností ukazuje, že rodina je jednou z nejzákladnějších sociálních determinant vývoje dítěte. Její formativní působení na rozvoj jedince je dnes jíž, byf v různé míře, všeobecně uznáváno a přijímáno. Způsobem výchovy v rodině, jakožto jedním ze základních sledovatelných parametrů působení rodičů na formování dítěte, jsem se zabývala již ve své diplomové práci, kde jsem sledovala jeho vliv na oblíbenost žáka ve třídě, tedy na jeden z parametrů začlenění dítěte do vrstevnických vztahů. Výzkum, realizovaný s více jak třemi sty studenty ve věku 15-19 let, potvrdil větší oblibu těch žáků, jejichž způsob výchovy v rodině byl s ohledem na emoční vztah v rodině a způsob řízení klasifikován jako příznivý. Dále byla prokázána statisticky významná souvislost emočního vztahu rodičů k dítěti v rodině s oblíbeností žáka ve škole a v neposlední řadě pak nezanedbatelné působení způsobu výchovného řízení v rodině, kdy bylo potvrzeno, že silná a střední forma výchovného řízení pozitivně působí na příznivé přijímání žáka ve školní třídě. Způsob výchovy v rodině však neovlivňuje jen tyto vnější interakční pozorovatelné složky osobnosti. Významnou měrou se podílí též na rozvíjení emočních charakteristik osobnosti. Je zřejmé, že například emoční vztahy k dítěti v rodině...
Comparison of Intercultural Competence of Czech and Japanese University Students.
Škrábová, Michala ; Šulová, Lenka (advisor) ; Gillernová, Ilona (referee)
Theoretical part of this Ph.D. thesis deals with the latest findings about intercultural communication and with important intercultural theories focused on two examined countries: the Czech Republic and Japan. It compares Czech and Japanese ways of thinking and behaviors using theory of cultural standards. An overview of current intercultural competence theories is followed by a description of specifics of intercultural competence and of possible ways of developing it. The theoretical part of the thesis is concluded by an overview of benefits and risks of intercultural research in general. The empirical part of the thesis compares intercultural competence of Czech and Japanese university students. The main aim of the study is to construct a questionnaire of intercultural competence, to design an observed situation measuring intercultural competence and to determinate a relationship between components of the questionnaire and the observation criteria. Next aims of the study are to determine differences in intercultural competence of Czech and Japanese university students, to compare them and to find out whether these differences can be explained by the components of the questionnaire. We were interested to what extent is the intercultural competence related to intracultural competence and whether...
Cognitive interview as a supportive method in criminal investigation
Gábrišová, Julie ; Boukalová, Hedvika (advisor) ; Gillernová, Ilona (referee)
The presented diploma thesis presents the method of cognitive interview and describes the possibilities of its use in the preparatory proceedings. The theoretical part defines the interrogation of a witness in the preparatory proceedings and introduces the psychological processes in creating witness statement. In the following chapters, the thesis focuses only on the method of cognitive interview, presents its processs, basic techniqes, but also a comparison with other interrogation methods. The greatest emphasis of the thesis is on the use of cognitive interview with the police and specific groups that participate in the preparatory proceedings. Part of the thesis is also research, which is divided into two parts. Each of them aims to describe the current process of interrogating witnesses and victims in the Czech Republic, to help answer the question of whether it is important to try to implement the method of cognitive interview in the Czech environment. Thanks to the analysis of five interrogation videos and seven interviews with police officers from practice, it was possible to identify some interrogation techniques that are considered effective in the cognitive interview method, but also those that the method recommends not to use. Of the four cognitive interview techniques, which are...
Specifics of Criminal Thinking in Offenders
Bočanová, Dominika ; Boukalová, Hedvika (advisor) ; Gillernová, Ilona (referee)
The thesis deals with the concept of criminal thinking which has attracted attention mainly of foreign forensic psychologists in the last few years, primarily for its proven relation with antisocial behavior and for the possibility of being influenced by changing the antisocial attitudes and because it also seems to be an effective recidivism predictor. The thesis aims to map the specifics of criminal thinking by using PICTS-cz in violent crime offenders and to deepen the understanding of the concept of criminal thinking in our conditions. The goal of the theoretical part is to introduce and broadly outline the area of the entire criminal thinking phenomenon which does not have a uniform definition. For a complex understanding of the issue, attention is paid to definition of the most important concepts related to the topic, its relations with sociodemographic characteristics, characteristics of committed crimes and other psychological phenomena, and also the issue of violent crime is introduced. Research survey is implemented in 138 convicted violent crime offenders. The results present their specific characteristics of criminal thinking which are then compared mainly with foreign samples for a demonstration of their most significant differences. Attention is also paid to the specifics of criminal...
Cognitive interview as a supportive method in criminal investigation
Gábrišová, Julie ; Boukalová, Hedvika (advisor) ; Gillernová, Ilona (referee)
The presented diploma thesis presents the method of cognitive interview and describes the possibilities of its use in the preparatory proceedings. The theoretical part defines the interrogation of a witness in the preparatory proceedings and introduces the psychological processes in creating witness statement. In the following chapters, the thesis focuses only on the method of cognitive interview, presents its processs, basic techniqes, but also a comparison with other interrogation methods. The greatest emphasis of the thesis is on the use of cognitive interview with the police and specific groups that participate in the preparatory proceedings. Part of the thesis is also research, which is divided into two parts. Each of them aims to describe the current process of interrogating witnesses and victims in the Czech Republic, to help answer the question of whether it is important to try to implement the method of cognitive interview in the Czech environment. Thanks to the analysis of five interrogation videos and seven interviews with police officers from practice, it was possible to identify some interrogation techniques that are considered effective in the cognitive interview method, but also those that the method recommends not to use. Of the four cognitive interview techniques, which are...
Specifics of Criminal Thinking in Offenders
Bočanová, Dominika ; Boukalová, Hedvika (advisor) ; Gillernová, Ilona (referee)
The thesis deals with the concept of criminal thinking which has attracted attention mainly of foreign forensic psychologists in the last few years, primarily for its proven relation with antisocial behavior and for the possibility of being influenced by changing the antisocial attitudes and because it also seems to be an effective recidivism predictor. The thesis aims to map the specifics of criminal thinking by using PICTS-cz in violent crime offenders and to deepen the understanding of the concept of criminal thinking in our conditions. The goal of the theoretical part is to introduce and broadly outline the area of the entire criminal thinking phenomenon which does not have a uniform definition. For a complex understanding of the issue, attention is paid to definition of the most important concepts related to the topic, its relations with sociodemographic characteristics, characteristics of committed crimes and other psychological phenomena, and also the issue of violent crime is introduced. Research survey is implemented in 138 convicted violent crime offenders. The results present their specific characteristics of criminal thinking which are then compared mainly with foreign samples for a demonstration of their most significant differences. Attention is also paid to the specifics of criminal...
Common parent/children activities of interest
Treichel, Tomáš ; Gillernová, Ilona (advisor) ; Šnoblová, Vladěna (referee)
In this thesis, various aspects of contemporary family life, relationships and activities of interest shared by parents and children are presented. The work deals primarily with the effects of these shared activities on the socialisation and educational process of children and the formation of the relationship between parents and children. These processes occur in the context of a specific educational style, which can be a significant factor affecting the means and frequency of realisation of shared extracurricular activities. The research section of this thesis then aims to elucidate the relationship between some aspects of educational style and activities of interest shared by parents and children. Key words: common parent-child activities, educational style, aktivity of interest, leisure time
Classroom Climate and Teacher Humor
Uškrtová, Johana ; Gillernová, Ilona (advisor) ; Šnoblová, Vladěna (referee)
This thesis serves as an overview of information from Czech and international literary sources touching on the topics of teacher humor and classroom climate. Its purpose is to bring understanding of the relationship of classroom climate to the academic, behavioral and emotional sides of learners in classrooms. It describes how classroom climate is created and who participates in its creation. It puts forward teacher as the main creator of classroom climate and it attempts to capture what said climate brings to the teachers themselves. This work also introduces the phenomenon of humor within a psychological framework. The description of teacher humor is based on available, predominantly international, literature. The focus is on the advantages and shortcomings of using humor for teachers themselves, as well as for their learners. The research proposal endeavors to understand the relationship between classroom climate and teacher humor. Its aim is also to chart classroom climate and name the types of humor used by teachers in their classrooms. Additionally, the question is raised about the difference of opinion on teacher humor of teachers and learners. Keywords Classroom climate, climate creator, teacher humor, class teacher
The situations within a romantic relationship and its stability
Spilková, Karolína ; Gillernová, Ilona (advisor) ; Kalousová, Zuzana (referee)
This bachelor thesis is divided into a theoretical part and a proposal of a research project. The first part of the thesis deals with the definition of concepts, the form of a healthy and functional relationship and the development of a romantic relationship. Above all, the thesis focuses the issue of situations within the romantic relationship and its stability. The work describes internal interactions in which the couple or children cooperate, not a third person. Correct solution of it contributes to the stability of the relationship. Everyone has several roles in their relationships. And everyone must be able to change them in order to adapt. The key foundations of the theory are especially the ideas of Stanislav Kratochvíl. The second part of the thesis contains a proposal for a research project. The data in it are analyzed by a qualitative research design that wants to know the situation within the romantic relationship and focuses more deeply on those that lead to stability. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 214 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.