National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Psychological intervention in the Deaf people
Šimralová, Kristýna ; Veselá, Michaela (advisor) ; Štětovská, Iva (referee)
The bachelor thesis topic is the current possibilities of psychological intervention for the Deaf people. The first part describes their rules and habits; followed by the topic of psychological intervention with the Deaf - its general specifics, either without the use of a communication mediator (i.e., psychological intervention taking place directly in sign language) or with the use of a communication mediator (i.e., with the use of a sign language interpreter). At the end of this theoretical part, psychological intervention with Deaf people in selected foreign countries - the US, Germany, and the United Kingdom - is discussed. The thesis contains a research proposal that aims to find out where and how psychological intervention with Deaf people is carried out in the Czech Republic; whether the cultural specifics of Deaf people are taken into account, whether professionals are sufficiently familiar with the background of Deaf people, or if Deaf people are satisfied with psychological intervention in the Czech Republic at all. The research covers both Deaf service users and providers of these services. Keywords The Deaf; deaf; psychological intervention; sign language
Social work through the eyes of helping professions
Veselá, Michaela ; Dragomirecká, Eva (advisor) ; Matoušek, Oldřich (referee)
(in English): My thesis refers to social work in hospitals through the eyes of helping professions in the territory of the Prague capital. The thesis is more specifically related to the health-social work which is considered a subdiscipline of social work. The aim of the thesis is to obtain the view of the employees of the assisting professions who work in hospitals on social work and, as such, work of health-social employees. The entire thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part introduces readers to the profession of social work, its ethics and values. This part presents the social worker, his qualifications and job description. Next, it deals with the quality of social work and shortly presents Quality Standards of social services and provides the insight into the historical background of social work. The second chapter deals with social work in the health sector, its legislative framework, health-social worker - his qualifications, job description and competences. The end part of the second chapter provides an inspiration from abroad respectively from the United States of America and Finland. Chapter three covers assisting professions, their definitions, divisions, characteristics and job descriptions of different professions. In the next chapter we can...
Psychological Deprivation in Children and Repercussions in the Test of Colour Semantic Differentials
Veselá, Michaela ; Goldmann, Petr (advisor) ; Procházková, Jana (referee)
Několik let jsem byla zapojena do programu Pěti P, který se věnuje dětem znevýhodněným v různých ohledech. V programu bylo nejvíce dětí, u kterých problémy nastaly s největší pravděpodobností působením prostředí, v němž vyrůstaly. Jednalo se převážně o děti ze sociálně slabých rodin, jimž se rodiče skoro vůbec nevěnovali, nebo děti, které se nedovedly (či nemohly) začlenit mezi vrstevníky, neměly kamarády a toužily po nich. V posledních několika letech se ovšem problém zanedbávání výchovy rozšířil ze sociálně slabých vrstev i na rodiny bohatých podnikatelů apod., kteří věnují veškerý svůj čas zaměstnání a kteří sice děti zahrnují přemírou hraček a spotřebního zboží, ale nevěnují jim potřebnou pozornost, cit a lásku. I děti z takových rodin nezapadají mezi vrstevníky a nemají kamarády. Téměř každodenní kontakt s těmito dětmi mne vedl k uvědomění si spojitosti mezi problematikou rodinného prostředí a konflikty dětí se spolužáky a učiteli ve škole a konflikty se společností vůbec. A právě to mě nasměrovalo k problému psychické deprivace.
The therapy of Alzheimer disease
Veselá, Michaela ; Melicharová, Ludmila (advisor) ; Vopršalová, Marie (referee)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxikology Student : Michaela Veselá Supervisit : PharmDr. Ludmila Melicharová Title of diploma thesis : The therapy of Alzheimer's disease Alzheimer's disease is becoming more pressing problem of today's population. It is very serious progressive-neurodegenerative disorder mainly manifested by memory loss, cognitive dysfunction and personality changes. This thesis provides topical summary of the most important aspects of treatment of Alzheimer's disease. There are introduced basic characteristics of Alzheimer's disease, its possible causes and brief summary of currently used and new considered therapeutic approaches.
Perception of Emotions in Music in the Deaf
Krejčí, Monika ; Veselá, Michaela (advisor) ; Novák, Ondřej (referee)
The bachelor's thesis deals with the subject of perception of emotions in music in the deaf. It aims to describe basic possibilities to perceive music by the deaf, with the focus on the perception of musical emotions specifically. Part of the thesis is formed by a research that would allow determining differences in perceiving emotions in music in the deaf since birth, people who lost hearing at a later age and the hearing, based on the sound waves vibration only. The research is designed as a mixed-method research. The methods employed are an quasi-experiment in the quantitative part and semi-structured interviews in the qualitative part. The thesis primarily builds on the current international research on the topic of perception of emotions in music in the deaf through vibration and on studies dealing with the general perception of vibrotactile stimuli by the deaf or changes in perception in relation to losing hearing.
Video Home Training and Its Possibilities in System of Families with Hearing Impaired Children
Holyanska, Marie ; Šírová, Eva (advisor) ; Veselá, Michaela (referee)
The aim of the master's thesis is in-depth exploration of possibilities of using the Video Home Training method within a family setting and with motivation to support the development of communication between the child with hearing impairment and his hearing parent. The first part of the thesis creates a background for this research, psychological aspects of the care for a deaf child are being described, along with the demands for mutual conversation, which is more difficult and also absolutely crucial for future healthy development of the child. Foreign researches suggest that the VHT method for children with a hearing impairment and their parents can very effectively strengthen the development of communication, to which a research project follows up. Its goal is to apply VHT method within the described type of family. For the research, a case study design was used, and by using a VHT, a semi-structured interviews and self reporting scales, possibilities and limits of VHT method used in the family were evaluated. This evaluation proved to be very positive and at the same time it is in a consonance with findings of foreign studies. Submitted case study and its research findings contribute to the broadening of application areas in which VHT method can be used, and at the same time these findings and...
Business Plan for Establishing Company Providing Lessons for Children in the Field of Digital Technologies
Holasová, Michaela ; Veselá, Michaela (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The main goal of the diploma thesis is to create a realictic business plan for the establishment of a company providing lessons for children in the field of digital technology. The diploma thesis is divided into three parts, theoretical, analytical and draft. The theoretical part contains the basic concepts of the problém. The second part analyzes the macoeconomic and the microeconomic environment of the market through strategic analysis. The last, draft part is the actual design of the business plan based on the previous information obtainded.
Individual and collective care of two years old child - developmental advantages and risks
Benešová, Markéta ; Šulová, Lenka (advisor) ; Veselá, Michaela (referee)
This bachelor thesis summarizes key factors influencing the quality of care for a two - year - old child and his or her psychological development in relation with a specific type of care. The section of literature overview deals with defining central areas in development of a two - year - old child. Further, this thesis focuses on individual care of a two - year old - mainly epitomizes parent characteristics, describes initial interaction between mother and child, specifies father's role and other forms of individual care . Final section of the thesis provides an overview of types of collective care in the Czech Republic, although gives examples of several collective care systems in these foreign countries: France, Germany, Finland, Great Britain and the USA. The concl usion examines selected research studies concerning collective care for a two - year - old child and maps factors relating to the quality of collective care , which prove s to be crucial for the child's psychological development. The research project proposal is correlation research. The aim of the research is to compare the quality of the interaction between the mother and the two - year - old child in individual care and the mother and the two - year - old child in collective care. For research purposes, the Emotional Availability...
Differences between interaction of a child with siblings and with peer group in early childhood play
Rausová, Magdaléna ; Šulová, Lenka (advisor) ; Veselá, Michaela (referee)
Bachelor thesis gives attention to preschool children interaction with siblings or with peers during free play. This thesis sums up and critically evaluates up to date knowledge on the topics of free play, sibling interactions and peer interactions of preschool aged children. Sibling and peer interactions are here mainly seen from the point of view of their effect on the development of a person and effect of those relationships on one's behaviour and his peer or sibling. In the second part of the thesis a research project is designed. Its goal is to compare sibling and peer dyadic interactions in free play and controlled situation. Actions of a child would be obtained in two situations - free play and controlled activity and two dyads - sibling and peer dyad. Data obtained this way would be qualitatively processed and results could contribute to the question of similarity and differences of sibling and peer relationships. Findings made in this thesis might contribute to further research on siblings and peers as factors of psychosocial development of a person and theirs influence on one's behaviour.
Social work through the eyes of helping professions
Veselá, Michaela ; Dragomirecká, Eva (advisor) ; Matoušek, Oldřich (referee)
(in English): My thesis refers to social work in hospitals through the eyes of helping professions in the territory of the Prague capital. The thesis is more specifically related to the health-social work which is considered a subdiscipline of social work. The aim of the thesis is to obtain the view of the employees of the assisting professions who work in hospitals on social work and, as such, work of health-social employees. The entire thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part introduces readers to the profession of social work, its ethics and values. This part presents the social worker, his qualifications and job description. Next, it deals with the quality of social work and shortly presents Quality Standards of social services and provides the insight into the historical background of social work. The second chapter deals with social work in the health sector, its legislative framework, health-social worker - his qualifications, job description and competences. The end part of the second chapter provides an inspiration from abroad respectively from the United States of America and Finland. Chapter three covers assisting professions, their definitions, divisions, characteristics and job descriptions of different professions. In the next chapter we can...

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 VESELÁ, Marcela
16 VESELÁ, Markéta
2 VESELÁ, Marta
19 VESELÁ, Martina
22 VESELÁ, Michaela
2 VESELÁ, Miluše
18 VESELÁ, Monika
2 Veselá, Magdalena
3 Veselá, Marcela
8 Veselá, Marie
1 Veselá, Marika
16 Veselá, Markéta
2 Veselá, Marta
19 Veselá, Martina
1 Veselá, Milada
3 Veselá, Miroslava
2 Veselá, Miroslava,
18 Veselá, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.