Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 12,926 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulace iniciace translace u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Mašek, Tomáš ; Pospíšek, Martin (vedoucí práce) ; Krásný, Libor (oponent) ; Hašek, Jiří (oponent)
IV. Shrnutí výsledků 63 64 Denaturační RNA elektroforéza v TAE agarózových gelech 60% koncentrace formamidu postačuje k dostatečné denaturaci RNA pro elektroforetickou separaci. Denaturační RNA elektroforéza v TAE pufru vykazuje stejné separační rozlišení RNA molekul jako nejčastěji používaná RNA elektroforéza v MOPSovém pufru a navíc je rychlejší. Denaturační RNA elektroforéza v TAE pufru je použitelná nejen k separaci čisté směsi RNA molekul, ale i směsných vzorků obsahujících také DNA a proteiny (např. buněčných lyzátů). Denaturační RNA elektroforézu v TAE pufru lze kombinovat s kapilárním přenosem a následnou hybridizací (pro blotování lze použít jak konveční 10xSSC pufr, tak levnější 8 mM NaOH). Tento elektroforetický protokol poskytuje levnější a rychlejší alternativu k RNA elektroforéze v MOPSovém pufru, snižuje expozici laboratorních pracovníků toxickým látkám a je vhodný i pro laboratoře, které s RNA běžně nepracují. Rck2 se zapojuje do reprogramování ribozómů během oxidativního stresu Oxidativní stres inhibuje translaci stejnou měrou jako stres osmotický. Lze pozorovat pokles množství aktivně translatujících ribozómů. Tento pokles je proporcionální ke zvětšení ploch 40S, 60S a 80S "vrcholů" v polyzomálním profilu. Aplikace t-BOOH vede k vyšší disociaci polyzomálních komplexů u rck2Δ...
Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones)
Šťáhlavský, František ; Smrž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Marec, František (oponent) ; Ráb, Petr (oponent)
6. ZÁVĚRY 1. Pro studium karyotypu štírků je u většiny druhů nejvhodnější doba rozmnožování. Ve střední Evropě se dá v tomto období (duben - červen) u většiny druhů získat z gonád samců i samic dostačující množství spermatogoniálních mitóz a u samců i různá meiotická stadia vhodná pro analýzu karyotypu. 2. Primární konstrikce řady druhů jsou drobné a obtížně detekovatelné. Pro přesné vyhodnocení morfologie chromosomů jsou proto daleko vhodnější metafáze II samců. V této fázy jsou chromatidy chromosomů spojeny pouze v oblasti centromer, poloha primárních konstrikcí se tedy dá přesně stanovit. 3. Štírci jsou charakterističtí velkou mezidruhovou variabilitou v počtu a morfologii chromosomů. Diploidní počet chromosomů se v rámci celého řádu pohybuje od 7 až po 137. Nejnižší počty chromosomů má čeleď Olpiidae (2n=7-23), nízké počty chromosmů mají také čeledi Chthoniidae (2n=10-38), Geogarypidae (2n=15-23) a Garypinidae (2n=33). Nejvyšší počty chromosomů má čeleď Atemnidae (2n=93-137). 4. Původním systémem chromosomového určení pohlaví štírků je patrně X0. S výjimkou čeledi Larcidae byl tento systém nalezen u všech studovaných čeledí. V rámci čeledí Neobisiidae a Larcidae byl zjištěn také systém XY, jež vzniká pravděpodobně přestavbami mezi chromosomem X a autosomy. 5. Pohlavní chromosom se v průběhu meiosy...

Disertační práce : Nalezeno 12,926 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.