National Repository of Grey Literature 117 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Defining Europe: Cultural Heritage Policy and Identity
Ochoa Uriostegui, Jorge ; Arregui Moreno, Francisco Javier (advisor) ; Kocián, Jiří (referee)
Constructivist theories from International Relations have long been interested in the European Union and its identity. There is a lack of studies from the critical constructivist strand which, unlike its conventional counterpart, tries to explain how identities are created by discourse. This study seeks to explain how European identity is constructed and reinforced by the EU's cultural heritage policy, using The European Heritage Label as case study. This initiative's 48 selection panel reports, 38 promotional videos, and 10 site descriptions are used as data. The methodological approach was qualitative, since Topoi Analysis, a sub-category of Critical Discourse Analysis, was used. The results show that the EU's cultural heritage policy reinforces the categories of inclusive identity. while at the same time, but with less frequency, also constructs a more exclusive European identity. These findings bring implications for theory, future research, and the EU itself.
The Analysis of Croat-Italian Bilateral Relations in regard to Italian territorial aspirations
Prestaš, Ivan ; Kocián, Jiří (advisor) ; Mejstřík, Martin (referee)
The diploma thesis entitled "Analysis of Croatian-Italian bilateral relations with focus on Italian territorial aspirations" deals with the issue of the same name. The work deals with the analysis of bilateral relations between Croatia and Italy in the last twenty years. Focus is placed on the main problematic moments in relations between the two states. Despite the obvious Italian territorial aspirations both in Istria and in other former Italian territories on the eastern Adriatic coast, Italian- Croatian bilateral relations remain relatively stable. The aim of this work is to explain this phenomenon and answer the research question whether this irredentist rhetoric had and still has a different goal, such as serving for domestic political purposes as one of the populist topics and whether these individual statements of Italian politicians had or still have influence on bilateral relations. On the basis of the (neo) liberal approach and the theoretical concepts based on it (the concept of democratic peace, the concept of interdependence and the concept of transformational power of integration) and through the mentioned problematic points where irredentist rhetoric of individual Italian politicians plays an important role, seeks consequences and suitable explanations. This is a thesis which, in...
Sport and the Olympic movement in Visegrad Countries and their Transformation in Post-communist Era
Jakubcová, Kristina ; Waic, Marek (advisor) ; Sekot, Aleš (referee) ; Kocian, Jiří (referee)
The thesis analyzes the development and status of the Olympic Movement in the Visegrad countries and makes the mutual comparison of it in these countries. History of development of modern sport since its inception, including interest in the nascent Olympic Movement in these countries, has similar features. Especially after the onset of communism the Czech and Slovak Republics, Hungary and Poland, went, not only in sport, through similar developments. This area was "united" and its management has pursued state organization, which claimed to control all branches of sport. After the fall of the communist regime awaited new challenges for sport. Sport had to at least partially replace state funding for alternative sources, build it's own structures, set up relationships between subjects of sports scene, establish the place in these relations and structures of the Olympic Committee or influence the legislative framework for their own effect. During the research it became clear that understanding the development of sport and the Olympic Movement after the fall of communism is not possible without a thorough description of the situation in the region after the Second World War and the emergence of communist regimes in the countries of the future Visegrad Four. Therefore, the original intention, working primarily...
Gender Policy of Serbia in the Context of the EU Accession Negotiations
Navrátilová, Martina ; Kocián, Jiří (advisor) ; Šístek, František (referee)
Martina Navratilova - Gender Policy of Serbia in the Context of EU Accession Negotiations Abstract This thesis deals with the gender policy of Serbia during the years 2009-2021. During this period, the European Union had a tremendous effect on the gender policies of Serbia, hence it is crucial to include the perspective of NGOs as an important partner of both Serbia and the EU. The aim of the research is to, based on the analysis and the current state of the legislative and institutional framework, assess the impact of Serbia's gender policies on the lives of Serbian women. This analysis is carried out through a thorough examination of official documents, secondary literature and by conducting three interviews with Serbian civil society members. The research has proven that despite the complex progress of Serbian gender policy, its practical results have not been significant.
The characteristics of the German occupation politics in Kingdom of Denmark and Protectorate Böhmen und Mähren during the World War II
Nekola, Martin ; Kocian, Jiří (advisor) ; Hrbek, Jaroslav (referee)
Téma druhé světové války a především Protektorátu Čechy a Morava je českou historiografií pečlivě zpracováváno, i v dnešní době se setkává s intenzivním zájmem nejen vědecké veřejnosti, ale také publicistiky a širokého čtenářstva. O Protektorátu Cechy a Morava bylo napsáno mnoho prací a mohlo by se zdát, že při zkoumání tohoto období českých dějin již nemůžeme objevovat nové skutečnosti. Přesto nadále existují i možnosti nových náhledů. Jedním z nich je například srovnání vývoje v Čechách a na Moravě se situací v jiných Němci okupovaných zemích. Pro tuto práci jsem zvolil Dánsko, zemi Protektorátu podobnou rozlohou i postavením v tehdejší Evropě. Již v meziválečném období měly oba státy, byť jeden svým zřízením byl parlamentní monarchií a druhý republikou, mnoho společného. Kupříkladu demokratický vývoj a mírovou politiku, avšak bohužel i nebezpečného souseda, nacistické Německo, jež na ně ve svých expanzivních plánech také nezapomnělo. Téma mne zaujalo právě širokými možnostmi zkoumat a porovnávat nám již dobře známou okupační politiku Němců na našem území s postupem nacistů na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech, které tvoří Dánské království. Práce je rozdělena na devět kapitol, popisujících jednotlivé rysy a projevy okupační politiky v Dánsku, v Protektorátu Čechy a Morava, a jejich shrnutí a...

National Repository of Grey Literature : 117 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Kocián, Jakub
5 Kocián, Jan
21 Kocián, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.