National Repository of Grey Literature 114 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Gender Policy of Serbia in the Context of the EU Accession Negotiations
Navrátilová, Martina ; Kocián, Jiří (advisor) ; Šístek, František (referee)
Martina Navratilova - Gender Policy of Serbia in the Context of EU Accession Negotiations Abstract This thesis deals with the gender policy of Serbia during the years 2009-2021. During this period, the European Union had a tremendous effect on the gender policies of Serbia, hence it is crucial to include the perspective of NGOs as an important partner of both Serbia and the EU. The aim of the research is to, based on the analysis and the current state of the legislative and institutional framework, assess the impact of Serbia's gender policies on the lives of Serbian women. This analysis is carried out through a thorough examination of official documents, secondary literature and by conducting three interviews with Serbian civil society members. The research has proven that despite the complex progress of Serbian gender policy, its practical results have not been significant.
The characteristics of the German occupation politics in Kingdom of Denmark and Protectorate Böhmen und Mähren during the World War II
Nekola, Martin ; Kocian, Jiří (advisor) ; Hrbek, Jaroslav (referee)
Téma druhé světové války a především Protektorátu Čechy a Morava je českou historiografií pečlivě zpracováváno, i v dnešní době se setkává s intenzivním zájmem nejen vědecké veřejnosti, ale také publicistiky a širokého čtenářstva. O Protektorátu Cechy a Morava bylo napsáno mnoho prací a mohlo by se zdát, že při zkoumání tohoto období českých dějin již nemůžeme objevovat nové skutečnosti. Přesto nadále existují i možnosti nových náhledů. Jedním z nich je například srovnání vývoje v Čechách a na Moravě se situací v jiných Němci okupovaných zemích. Pro tuto práci jsem zvolil Dánsko, zemi Protektorátu podobnou rozlohou i postavením v tehdejší Evropě. Již v meziválečném období měly oba státy, byť jeden svým zřízením byl parlamentní monarchií a druhý republikou, mnoho společného. Kupříkladu demokratický vývoj a mírovou politiku, avšak bohužel i nebezpečného souseda, nacistické Německo, jež na ně ve svých expanzivních plánech také nezapomnělo. Téma mne zaujalo právě širokými možnostmi zkoumat a porovnávat nám již dobře známou okupační politiku Němců na našem území s postupem nacistů na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech, které tvoří Dánské království. Práce je rozdělena na devět kapitol, popisujících jednotlivé rysy a projevy okupační politiky v Dánsku, v Protektorátu Čechy a Morava, a jejich shrnutí a...
Through the labyrinth of revolution. The actors, plots and intersections of a political crisis (from November 1989 to June 1990)
Suk, Jiří ; Kocian, Jiří (advisor) ; Vaněk, Miroslav (referee) ; Gjuričová, Adéla (referee)
Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě roku 1989. Největší předností komparací, které nebývají založené na archivním bádání, je široký záběr mapující celý politický terén někdejší "jiné Evropy". Cena kvalitních studií - většinou politologické provenience - spočívá v neotřelých postřezích, v odhalování zajímavých analogií, totožností i rozdílů. Inspirativní i provokativní teze podněcují diskusi, vybízejí k souhlasné i nesouhlasné reakci. Vnášejí do ní novou terminologii, metodické inovace a interpretační hypotézy, které okysličují bádání založené výhradně na archivních pramenech.1 Zatímco komparativní analýza vychází z horizontální perspektivy, historické bilancování je založeno na perspektivě vertikální. Krouží kolem podstatných otázek souvisejících tak či onak se zlomovými body česko-slovenských dějin: ... 1918 - 1938 - 1939 - 1945 - 1948 - 1968 - 1989 - 1992 ... Meditace o "smyslu českých dějin" mají u nás silnou tradici, v současnosti však nemnoho osobností vládnoucích pronikavou silou vhledu do podstaty minulých dějů. Nejde totiž o nic menšího než osvětlit naši přítomnost v souvislostech běžnému...
Prokop Drtina (1900-1980). The life of a Czech democrat
Koutek, Ondřej ; Kuklík, Jan (advisor) ; Rychlík, Jan (referee) ; Kocian, Jiří (referee)
This dissertation is dedicated to a very important Czech official and later politician Prokop Drtina, whose life was closely linked with the development of democracy in Czechoslovakia. The main objective of this thesis is to draw the attention to this unique person and to illustrate the history of Czechoslovakia on his life story. He was bom on 13 April 1900 into a prominent Czech family. His father, František Drtina, was a famous philosopher and a close collaborator of Professor Tomáš Garrigue Masaryk. Drtina's childhood was very inspiring because he grew up surrounded by then Czech intellectual elite. Y oung Prokop Drtina was conducted by his interest in history and politics to a study of the law faculty in Prague. After studying law, Prokop Drtina started his professional career in the Czech Tax Directorate and his public activities date back to the same time. In 1925, he joined the newly established National Labour Party which, however, totally failed and was disbanded after five years of activity. In 1928, he left it and joined the Czechoslovak National Socialist Party where he stayed to the end of his political career. Prokop Drtina also played an important role in the activities of the prestigious debating club "The Present" ("Přítomnost"). After that, he was also one of the editors of "Democratic...
Yugoslavian model of socialism as an inspiration for economic reforms in the 60's years of the 20th century in NDR, ČSSR and Hungary
Uxa, Šimon ; Kocian, Jiří (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
This dissertation - The Yugoslavian model of Socialism as possible inspiration for economic reforms of the sixties in the German Democratic Republic, Czechoslovakia and Hungary - deals with the topic of creating certain modifications and specific features of the economic systems within the Eastern Bloc. The so called Yugoslavian experiment, which had developed in the Balcan state from the times of the Soviet-Yugoslavian rift of the late forties of last century, was, in fact, considered to be the only alternative to the predominant, directively centralized Soviet model for several years. It was in the sixties when many Eastern Bloc states, which practically hitherto copied the Soviet economic model, attempted to implement economic reforms which would assisst in eliminating disadvantages of the current economic system, and thus to stabilize and streamline the economic development. It is quite natural that for searching new possibilities and incentives, the Yugoslavian self-governing model represented one of potential inspiring ways how to reform the often nonfunctional economic systems. The main purpose of the dissertation is to show how the planners of economic reforms in the German Democratic Republic, Czechoslovakia and Hungary recfleted the Yugoslavian model tested in practice, and to which...

National Repository of Grey Literature : 114 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Kocián, Jakub
5 Kocián, Jan
21 Kocián, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.