National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of advantages and disadvantages of aircraft automatic systems
Vrána, Michal ; Koštial, Rostislav (referee) ; Horpatzká, Michaela (advisor)
This bachelor’s thesis deals with civil airplane automatic systems. The first part analyses historical development of flight control systems and automatic system together with philosophy, which is implemented in modern airliners. In the next part, we evaluate advantages and disadvantages together with list and description of modern avionic systems, which participate on automatic flight. In the last part, selected airplane incidents and accidents are analysed, focusing on influence of automation with incidental human factor.
Connection of Solar Power Plant and Water management
Zajíček, Michal ; Vrána, Michal (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
In the bachelor's thesis Connection of Solar Power Plant and Water management the author designs the technical solution of pump control using solar energy. The main reason is to make an automatic system for pumping the rainwater through filters due to increasing its quality. Powering the device with a solar power plant will reduce the energy requirements and will also make it possible to store surplus energy from the solar power plant into the potential energy of the water. The result of the work is the compact device with an automatic control system designed to control small 12 V pumps, theoretical design of the photovoltaic power plant to power the device and theoretical analysis of solar energy and water management issues.
Analysis of floating photovoltaic usage in the Czech Republic
Al Halabi, Enas ; Vrána, Michal (referee) ; Paar, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá technologií plovoucí fotovoltaiky, její strukturou, komponenty, vhodnými vodními plochami, výhodami a výzvami. Dále poskytuje přehled na její historie plovoucích elektráren a jejich nasazení na světě. Je popsáno základní hodnocení umístění pro instalaci FPV. Jako hodnocený vodní plocha byla vybrána vodní nádrž Nové Mlýny, v této lokalitě byl navržen a popsán plovoucí FV systém. V této studii je zmíněna srovnávací analýza s cílem porovnat konstrukci, náklady, provozní prostředí a výrobu elektrické energie plovoucího a pozemního fotovoltaického systému.
Design of Island Electricity Network for UEEN Laboratory
Macejko, Stanislav ; Vrána, Michal (referee) ; Mastný, Petr (advisor)
The aim of this thesis is acquaintance with hybrid energetic system at Department of electrical power engineering (UEEN), study issues for subsequent design and the creation of project documentation. This thesis deals with options of connecting photovoltaic systems and description of each part of the hybrid system, which is located at UEEN. It also solves the basic knowledge for design and planning, on the basis of which the project documentation and the design of the extension of the electrical installation powered by the hybrid system were created. The thesis also includes the design of electrical installations and energy and economic evaluation. Part of the thesis is also project documentation, which contains a technical report, budget, protocol for determination of external influences, measurement record, verification calculations, and drawings of the electrical installation.
Potential Production of Electric Energy by Photovoltaic Panel and Tiles in Urban Area
Dvořáček, Jan ; Vrána, Michal (referee) ; Paar, Martin (advisor)
The bachelor's thesis deals with possible form of installation photovoltaic power plant on building, shading analysis and impaly possible way of calculation potential production of elektrical energy. In thesis is describe basic division and diferent methods of instalation photovoltaic systems. The following charter describing source of shading, shading analysis and effect of fading on photovoltaic moduls. The thesis include different way of calcuation potential production of elektrical energy by photovoltaic power plant. The practical part deals with the analysis of a selected area and the calculation of potential electrical energy using photovoltaic modules and photovoltaic roof tiles with chosen calculation method.
Implementation of control algorithm in application with several accumulation systems
Klusáček, Jan ; Morávek, Jan (referee) ; Collin, Adam (referee) ; Vrána, Michal (advisor)
Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně spotřebována v místě výroby. To je částečně možné přizpůsobením spotřeby, ale především využitím akumulačních systémů. V této práci je představen hybridní systém složený z fotovoltaické elektrárny, akumulátoru elektrické energie a akumulátoru tepelné energie. Výběr a parametry všech částí hybridního systému jsou popsány v práci. Akumulátor elektrické energie je navržen a sestaven z LiNiMnCoO2 článků a řídícího systému zajišťujícího bezpečný provoz. Řídicí systém akumulátoru (BMS) zajistí odpojení baterie, pokud je překročen některý z provozních parametrů baterie. Návrh baterie i sestavy je popsán v práci. Akumulátor tepelné energie sestává z výkonového spínače a nádrže na teplou vodu s topnou patronou pro odporový ohřev vody. Na základě rešerše komerčně používaných zařízení pro regulaci příkonu byly definovány jejich nedostatky a na základě nich bylo navrženo optimální řešení. Řešení spočívá v použití komerčního polovodičového spínacího prvku. Pro tento výkonový spínací prvek byla vytvořena zpětnovazební řídící smyčka s regulátorem výkonu, který byl implementován v prostředí softwaru LabVIEW. V práci je také uveden postup návrhu chladiče spínacího prvku a LCL filtru, který je klíčový pro splnění požadavků elektromagnetické kompatibility. V druhé části práce je popsán návrh nadřazeného řídícího algoritmu, jehož úkolem je řídit výkonové toky v hybridním systému tak, aby byly splněny požadavky definované jak uživatelem, tak i okamžitým stavem akumulátorů. Algoritmus byl implementován v prostředí LabVIEW. Funkčnost celého systému byla ověřena měřením v laboratorních podmínkách. Z výsledků plyne, že nadřazený řídící algoritmus funguje správně. Řídící smyčka tepelného akumulátoru je stabilní a reguluje zátěž na požadovanou hodnotu. Přidanou hodnotou je kratší reakční doba na změnu toku výkonu oproti hybridnímu měniči a díky tomu dochází k minimalizaci přetoků elektrické energie do distribuční sítě. Na práci je možné navázat rozšířením stávajícího algoritmu o možnost řízení/ovládání více typů akumulačních jednotek a generátorů nebo implementováním odlišných strategií řízení.
Design and implementation of the soil resistivity measurement system
Dirbák, Štefan ; Ptáček, Michal (referee) ; Vrána, Michal (advisor)
This diploma thesis deals with research and study of soil impedance measurement and soil resistivity. Currently, the issue of measuring and determining soil resistance is ensured through the gradual measurement of certain soil parameters at individual points of the surface (or depth of the ground). This thesis focuses on the idea of measuring soil resistance on a certain area using a network of electrodes through a suitably designed test, measurement and evaluation system. Such an approach may find application in the need to determine soil parameters (such as resistivity) on a specific demarcated area (or depth). The prospect of such an application can be seen in saving time, energy and money needed to measure the soil resistivity of a certain area (as opposed to gradual point measurements). The configuration possibilities of OMICRON CPC 100 measuring instrument were used for the design and implementation of the measuring system for the mentioned purpose. The work is completed by verification of the proposed solution by real measurement with evaluation of the results.
Design of wind turbine regulator
Kowalczyk, Wiktor ; Vrána, Michal (referee) ; Morávek, Jan (advisor)
The bachelor thesis deals with charge control of a lead acid battery driven by 300 W wind turbine. The thesis is divided into four parts. First deals with the issue of lead battery charge controllers and the definition of a regulator for a wind turbine with permanent magnet synchronous generator, including a description of the regulated system elements. The second part deals with measurments done on the given system. Third part describes the design, algorithms and regulator programming and the last part describes construction and testing of a built-in controller.
Distributed generation support for voltage regulation by means of power control
Majer, Šimon ; Vrána, Michal (referee) ; Blahůšek, Radim (referee) ; Drápela, Jiří (advisor)
This thesis is focused on voltage regulation in low voltage distribution system. It describes power management methods using photovoltaic inverters. The thesis describes the working PQ space of the inverter and the regulation characteristics of the active and reactive power in dependence on the voltage. The practical part focuses on the simulation of specific PQU control settings on the test models created in PSCAD. The model is used as a basis for real measurement. Outputs obtained from measurement and simulation are validated in the text. The last part of the thesis identifies limits for connecting resources with and without support.
PV inverter and hybrid inverter test bench
Sedlačko, Jozef ; Morávek, Jan (referee) ; Vrána, Michal (advisor)
Electricity production from photovoltaic power plants has been one of the fastest growing energy industries in the last decade. Number of small power inverters working parallelly with the low voltage grid is growing. At the same time, the requirements for the correct behaviour of network inverters in the network by the distribution grid operators are also increasing. The thesis deals with creation of a workplace for testing the operational and technical requirements for micro-sources. The first part of the thesis consists of literature search of inverter demands according to the current rules for parallel production operation. The second part deals with the setting up of test procedures and automation. The last part evaluates selected tests of the functions of the inverters.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Vraná, Marcela
1 Vraná, Michaela
1 Vraná, Milena
1 Vrána, M.
3 Vrána, Martin
2 Vrána, Michael
1 Vrána, Milan
2 Vrána, Miloslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.