Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 307 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
The Use of Methods of the Project Management in the Project of Voluntary Organisation
Špernoga, Matej ; Šimberová, Iveta (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The goal of the bachelor thesis is to use theoretical knowledge, tools, and methods of Project management and their application to the project in charge of voluntary organisation. The idea behind the analysed project is an effort to organise a series of events to help integrate BUT international students into the local environment after they arrive in the Czech Republic. The thesis is divided into three main parts. The first chapter defines the theoretical knowledge based on which solutions are created. The second part focuses on the organisation’s background, organisational structure, or description of problems that have occurred in the past. The last part works with theoretical tools and methods and transforms them into analyses suitable for the project.
Rozvoj obchodních aktivit vinotéky pomocí rozvozových služeb
Šmahel, Jiří ; Mráček, Pavel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit vinotéky, která se nachází ve městě Blansku. Na základě teoretických poznatků z první části práce je následně zpracována analytická část, která slouží ke zhodnocení aktuální situace daného podniku. Výsledkem práce je návrh na zavedení rozvozové služby, která pomůže podniku zvýšit tržby a zároveň tím získá konkurenční výhodu.
Rozvoj obchodních aktivit společnosti Jihomoravské rybnikářství, s. r. o.
Navrátilová, Pavla ; Kubíčková,, Lea (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší rozvoj obchodních aktivit společnosti, která poskytuje sportovní rybolov a provozuje restaurační zařízení, které slouží jako zázemí pro rybáře. Teoretický základ vychází z analýz vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a analýzou oborového prostředí. Výsledky analýz budou shrnuty do SWOT analýzy. Všechny analýzy pomohou určit pozici společnosti na trhu a doporučit návrhy na rozvoj dalších obchodních aktivit.
Expanze společnosti na ruský trh
Homolová, Lucie ; Cejpek, Kamil (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie expanze společnosti na ruský trh. Tato česká společnost se zabývá výrobou zdravotnických prostředků. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je vymezena problematika, hlavní a dílčí cíle a postup a metody řešení. V teoretické části jsou definovány hlavní východiska práce. Ve třetí části jsou vypracovány popsané metody analýzy. Čtvrtá část obsahuje návrhy řešení a ekonomické zhodnocení.
Návrh strategie vstupu projekční společnosti na slovenský trh
Střihavka, Viktor ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané projekční společnosti na slovenský. Společnost má sídlo v Brně a zabývá se projekční činností ve výstavbě. Práce je rozdělena na čtyři části. Úvodní část obsahuje vymezení problematiky, stanovení hlavních a dílčích cílů a popsána metodika. Teoretická část definuje základní pojmy spojené s vymezenou problematikou. Na ni navazuje analytická část, která zkoumá současný stav společnosti. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Rozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící techniku
Nováková, Adéla ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit firmy realizující stínící techniku, který povede k získání nových zákazníků na rakouském trhu a zvýšení tržeb. Práce zahrnuje teoretické poznatky dané problematiky, strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Analytická část popisuje současný stav vybrané firmy, jejímž výsledkem je SWOT analýza. V návrhové části jsou zpracovány jednotlivá doporučení a návrhy týkající se rozvoje.
Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh
Urbánková, Andrea ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vytvořit návrh expanze společnosti AD Vending, s.r.o. na slovenský trh. Předmětem podnikání společnosti je provoz a správa prodejních automatů nabízející sortiment společnosti Americandrinks. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. Úvodní část vymezuje danou problematiku, cíle práce a metody s postupy zpracování. Teoretická část vymezuje základní pojmy dané problematiky. Na tuto část navazuje analytická část analyzující vnitřní a vnější prostředí společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy formy vstupu společnosti na zahraniční trh a zhodnocení jednotlivých variant.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraničním trhu
Jílková, Šárka ; Schüller, David (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti HomeGym s.r.o. na zahraničním trhu. Práce je situována do čtyř částí. Úvodní část se zabývá vymezením problematiky, stanovení hlavního a dílčích cílů, postupem zpracování a použitou metodikou. Další část je teoretická, kde jsou vymezeny pojmy související s danou problematikou. Následuje praktická část, která je rozdělena na část analytickou a vlastní návrhy řešení. Analýza současného stavu společnosti je obsažena v analytické části, na kterou navazují vlastní návrhy řešení a jejich přínos pro rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraniční trh.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 307 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šimberová, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.