National Repository of Grey Literature 297 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Proposal to improve the marketing mix of the company
Švestka, Yadviga ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Havíř, David (advisor)
The focus of the diploma thesis lies in optimizing the marketing mix of the company Nobilis Tilia. The thesis is structured into three main parts. The first part thoroughly examines theoretical foundations in the field of marketing, contributing to a deeper understanding of the given issue. The subsequent section addresses the analysis of the current state of the company within the context of its marketing mix. The final third part of the thesis presents specific proposals for its enhancement, derived from conducted analyses and also from the results of marketing research.
The Proposal for a Stabilization Strategy for a Small Business Dealing with the Production and Assembly of Hole Fillings on the Czech market
Bajer, Jan ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis is focused on the proposal of the stabilization strategy of a small enterprise engaged in the production and assembly of window openings on the Czech market. The theoretical part includes a literature search in the field of strategic management with regard to small enterprises, life cycle, competitiveness and then selected analytical and research methods, which are used in the next part of the thesis. The analytical part focuses on the practical application of the selected analytical-research methods in the context of the company's environment in order to reveal the key factors influencing the current situation and its evaluation. The design part is based on the evaluation of the current situation, on the basis of which a suitable variant of strategy and changes is chosen, leading to the stabilization of the enterprise and strengthening of competitiveness.
Communication Mix Design for a Company Entering the Austrian Market
Rous, Antonín ; Havíř, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The diploma thesis focuses on the design of the communication mix of a company entering the Austrian market. Its first, theoretical part is focused on the description of basic terms and concepts on which the thesis is based. The second, analytical part, is devoted to the introduction of the company, description of its current activities, a series of analyses and marketing research, which are the basis for the third part, in which the individual tools of the communication mix are proposed.
Marketing Strategy of the Selected Company
Řehořková, Petra ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Master’s thesis is focused on the marketing strategy of Maybe coffee & bistro and subsequent development of proposals for its improvement. Thesis composes of three parts. The first part describes the theoretical background of the work in the field of marketing and serves to better understand the subject. In the second part of the thesis, the current state of the café is analysed in relation to the theoretical background and its marketing strategies. The third part presents suggestions for its improvement, which are based on the findings of the analyses as well as the questionnaire survey.
Marketing Mix of a Wedding Video Production Service
Doleželová, Lucie ; Havíř, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This diploma thesis deals with the marketing mix of a wedding video production service. The theoretical part focuses on marketing terms and defines the chosen analysis. The second part of this thesis focuses on the analysis of the current state of the entrepreneur by individual analyses. As a result of the research, there is a third part of the diploma thesis that suggests improvements in specific parts of the extended marketing mix.
Proposal to improve the marketing mix of the company
Stašiniak, Šimon ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Havíř, David (advisor)
The bachelor thesis deals with proposals for improving the marketing mix of the construction company UNA – Rodinné domy s.r.o. In the entire bachelor's thesis, I proceeded according to the theoretical basis of the work, which can be found in the theoretical part. Subsequently, I performed an analysis of the marketing mix and marketing environment of the construction company UNA- Rodinné domy s.r.o. Based on the results of the analysis of the current situation, I submitted proposals for improving the marketing mix.
Proposal for Changes of Promotion of Services in a Company
Stejskalová, Anna ; Chlebovský, Vít (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
Cílem této práce je analyzovat firmu Čistírna u Kostelíčka z marketingového pohledu tím způsobem, aby mohl být navržen koncept pro změnu propagace firmy na B2B trhu. Teoretická část obsahuje definici služeb, marketingu a rámců použitých pro analýzu současného stavu organizace, kde jsou zmíněny marketingový mix služeb 7P, mikroprostředí a marketingový výzkum. Analýza současného stavu využívá nástroje popsané v teoretické části a je zaměřena na rozpoznání hlavních faktorů, na základě kterých je vytvořena návrhová část. V návrhové části jsou identifikovány návrhy na změnu propagace služeb, které organizace nabízí a jejich finanční náklady a také časový plán ve kterém by měly být změny provedeny.
Proposal of Accompanying Service Concept from the Project Point of View
Prykhodko, Taisiia ; Mráček, Pavel (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The bachelor's thesis focuses on accompanying services at the Integrated Packaging and Solutions (eHouse) division of ABB s.r.o. The work consists of three main parts. The first part contains theoretical knowledge from the issue of marketing, accompanying services and project management. The following part deals with the analysis of the current state of marketing mix and the definition of key requirements and conditions, based on which the proposal of a new accompanying service is presented in the last part, which would help to increase the competitiveness of ABB products.
Proposal to improve the marketing mix of the company
Švestka, Yadviga ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Havíř, David (advisor)
The submitted thesis provides recommendations for improving the marketing mix of the company based on the current evaluation of the company and a comparison with its competitors in the cosmetics industry. The thesis is divided into three parts. The theoretical part defines the analyses and methods for creating the analytical part and defines the necessary concepts for the issues addressed in the thesis. The second part of the thesis is the analytical part, which aims to identify competitors in the natural cosmetics industry, evaluate the current situation of cosmetic companies by creating a Ko Floor analysis, conduct an analysis of the internal and external environment of the company, manage the current marketing mix, and identify possible steps for the development of the chosen company through a SWOT analysis. The last part of the thesis is the creation of recommendations for the development of the chosen company based on the knowledge gained from the previous parts.
Proposals for Expanding the Marketing Communication for a Company’s International Audience
Ulrichová, Veronika ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na společnost, která je přední českou firmou prodávající český design a zároveň organizací pořádající mezinárodní designové soutěže. Cílem diplomové práce je na základě analýz současného marketingového postavení společnosti připravit vlastní návrhy a doporučení, které povedou ke zvýšení povědomí nejen o produktech společnosti Czechdesign, ale i e-shopu v mezinárodním měřítku.

National Repository of Grey Literature : 297 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.