National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Czechoslovak modernist Illustration of the 1950s and 1960s and Its Influence on the Identities of Contemporary Czech Artists>
Šrámek, Jan ; Horáček, Radek (referee) ; Sylvestrová, Marta (referee) ; Pospiszyl, Tomáš (referee) ; Stratil, Václav (advisor)
A doctoral thesis “Czechoslovakian modernist illustration of the 1950s and 1960s and its influences in the contemporary Czech visual culture” is focused on how a modernist illustration of the 1950s and 1960s influences Czech contemporary authors, especially illustrators. We can witness a particularly strong influence of the above mentioned modernist illustration and visual culture of that period in general among producers employing digital tools and vector graphics served. The thesis contains a historical study which follows developments of the visual language of graphic arts (illustration in particular) in the 1950s and 1960s in relation to fine arts. There is a special focus on a position of the 1960s’ modernist illustration within the applied arts of the period. Biographical study dedicated to illustrator M. Šašek introduce key figure of the (late) modernist period.
Marketing Strategies of Art Trade with a Focus on Contemporary Czech Art Scene
Peško Banzetová, Michaela ; Horáček, Radek (referee) ; Svoboda, František (referee) ; Rais, Karel (advisor)
Contemporary art trade in the Czech Republic has been regarded as a private area accessible only to a few insiders. So far no adequate literature about this field has existed, the marketing strategies used within it were, not only from the outside perspective, quite unclear. This work shows that it is not a secret sphere. On the contrary, it is a part of the market, which has the effect that the more you talk about it openly, the better impact it has on the whole society. The author presents the current situation in this field, its historical context, and openly discusses the long-term marketing strategies of gallerists who work with contemporary artists. On the basis of case studies from abroad she also shows other possible ways how to bring society closer to contemporary art by means of some specific marketing tools.
Nursery school
Horáček, Radek ; CSc, Dan Mrkos, (referee) ; Sedlák, Jiří (advisor)
Subject of my master’s thesis is to make project documentation for new building of nursery school. The building is single-storey, without basement and its capacity is 60 children divided into 4 classes. As foundation system of the building are used foundation strips. Floor plan of the building is irregular, main buildings orientation is to the south. Building is covered partially by a flat roof and partially by a truss roof.
The Poetics of Digital Sculpture
Pangrácová, Lucie ; Horáček, Radek (referee) ; Sobotka, Jiří (referee) ; Medek, Tomáš (advisor)
This thesis observes digital sculpture as an area of artworks at the intersection of sculpture in the traditional sense of the word and digital art. It is dedicated to this topic from the theoretical point of view, setting its definition and exploring its hybrid media nature. It observes the way digital tools have influenced the creative frield of sculpture, the authors’ creative strategies, and the transformation of means of expression; it searches the prevailing tendencies in the area of topics and contents. It describes the impact of dematerialization, i. e. a significant liberation from matter and its limit. These newly acquired qualities are being verified in the practical part of the thesis that explores the area of presentation of sculpture, the inception of which was determined by technology.
Between image and reality: art education at a four-year high school and RVP GV
Kitzbergerová, Leonora ; Slavík, Petr (advisor) ; Šamšula, Pavel (referee) ; Horáček, Radek (referee)
Ve své práci se zaměřují především na postižení změn funkcí a cílů výtvarné výchovy, jak se projevují v každodenní praxi. Snažím se zachytit dynamiku procesu komunikace a poznávání v jednotlivých vyučovacích hodinách či v rámci tematických celků, které, ač nejsou explicitně definovány v žádném z dokumentů školního kurikula, jeví se jako podstatné pro výchovně vzdělávací obsah výtvarné výchovy. Zaměřuji se především na otázky týkající se vzájemného dorozumění a z něj vyplývající věrohodnosti týkající se předávaných hodnot a stanovisek. Jedná se především o dynamiku postupné orientace studentů v oblasti vnímání, uvědomování si a vytváření symbolických významů. Zaměřuji se na způsoby rozvíjení dovedností rozpoznávat kulturně, historicky, sociálně i individuálně podmíněné významové struktury, v jejichž rámci chápeme, reflektujeme a posuzujeme nejen díla výtvarného umění a produkty své vlastní tvůrčí činnosti, ale také svoje úsudky, výroky a postoje k nim vztažené. Má práce je tvořena třemi vzájemně propojenými a úzce souvisejícími obsahovými celky. První je věnován reflektivnímu dialogu jako základní metodě komunikace a vzdělávání a výchovy v hodinách. Druhým tématem je nacházení a reflexe vztahů mezi obrazy a skutečností v podobě a rozsahu, které umožňuje prostředí gymnázia. Ve třetí části se zaměřuji na práci...
Fragments of narration in comics (Comics phenomenon in art education)
Grendelová, Erika ; Špirk, Ivan (advisor) ; Fulková, Marie (referee) ; Horáček, Radek (referee)
TITLE: Fragments of narration in comics (Comics phenomenon in art education) AUTHOR: Mgr. Erika Grendelová DEPARTMENT: Department of Art Education SUPERVISOR: doc. ak. malíř Ivan Špirk ABSTRACT: The thesis deals with logics of narration in comics (as a visual narrative). It looks for a new approach to the structure of this medium, analyzes its structure from a narrative point of view and it further transfers this new knowledge to art education practice in a form of research project for high school students (in the first grade). In this part of the research, different students' approaches towards reading and creating visual narratives were identified, in particular the use of fragments of visual culture. This dissertation is thus a contribution to a view on visual culture as an important part of teaching the art education. KEYWORDS: comics, narrative, visual culture, fragments of narration, imported fragments, art education.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Horáček, Radim
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.