National Repository of Grey Literature 145 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The European Central Bank, its position and activities
Špičková, Miroslava ; Tomášek, Michal (advisor) ; Zemánek, Jiří (referee)
63 10 Závěr Vznik ECB představoval z historického pohledu nepochybně významný krok v procesu evropské integrace. Nejen tím, že ECB převzala plnou odpovědnost za jednotnou měnovou politiku v eurozóně a jednotlivé členské státy se vzdaly měnové suverenity, ale i vytvořením společné měny jakožto jediného zákonného platidla v zemích měnové unie. Lze tedy říci, že vznikem ECB se myšlenka jednotné evropské měny stala skutečností. Odpovědnost ECB za vývoj a kvalitu společné měny sebou přinesla nezbytný požadavek její nezávislosti. Jak jsme uvedli, ta se skládá z několika různých aspektů a právní zakotvení ECB jí umožnilo všem uvedeným předpokladům vyhovět. Jedinečné postavení ECB mezi orgány EU vyplývá nejenom z nezávislosti jí zaručené, ale také ze specifických úkolů svěřených ECB komunitárním právem. Toto právo jí zajišťuje významné postavení mezi orgány EU, jak jsme předvedli při jejich vzájemném srovnání. Podle mého názoru je znovu nutné zdůraznit tu skutečnost, že ECB má samostatnou, od Společenství oddělenou právní subjektivitu. V souvislosti s rozšířením členské základny v eurozóně a následně Rady guvernérů jakožto hlavního rozhodovacího orgánu ECB byla učiněna významná reforma, která se týká systému hlasování v tomto orgánu. I když Rada guvernérů rozhodla o prozatímním odložení nového systému, vnese...
Extraterritorial application of Community law to the supervision over mergers
Potůčková, Barbora ; Tichý, Luboš (advisor) ; Zemánek, Jiří (referee)
This diploma thesis analyses extraterritorial application of acquis communautaire on merger control. The aim of this work is to take down current state of development of law in this area, identify actual questions and problems and introduce methods that could possibly solve those problems. The introductory chapter defines the theme and goals of this work and deals with resources used. The second chapter explains the European legal regulation system of merger control. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings holds a central role in this system. European Commission is a competition authority of European Communities and in order to protect competition on common market it proceeds also against companies that operate outside European territory. The third chapter explores the ways how European Commission derives a legal basis of such extraterritorial jurisdiction. The most appropriate means of jurisdictional derivation regarding merger control appears to be an effects doctrine. Next chapter identifies problems connected with extraterritorial application of European competition law, such as conflict of jurisdictions, limits of national competition laws, multijurisdictional merger thicket, substantial differences in laws and different market...
Freedom of religion in European and international law and its relationship with other fundamental rights
Bartoň, Daniel ; Scheu, Harald Christian (advisor) ; Zemánek, Jiří (referee)
This essay explores freedom of religion or belief starting with religious and philosophical overview and elaborating especially on manifestations of religion or belief, and conflicts with other rights and freedoms guaranteed on national, European and international level (such as freedom of expression or right to education). It challenges division of religious freedom on forum internum and forum externum as being inappropriate to holistic perception of religion by many believers. The essay focuses predominantly on the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the case_law of the European Court of Human Rights which is interpreting and complementing the Convention. It also gives a brief overview of freedom of religion in the European Union (anti_discrimination legislation) and the United Nations and depicts their instruments for the protection of the freedom.

National Repository of Grey Literature : 145 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 Zemánek, Jakub
5 Zemánek, Jan
2 Zemánek, Jaroslav
1 Zemánek, Jindřich
5 Zemánek, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.