Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prezentace vybraných kolekcí renesančního a barokního malířství stálých sbírek v Čechách a na Moravě
Frdlíková, Markéta ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá prezentací děl renesančního a barokního malířství v nejvýznamnějších českých a moravských galeriích. Konkrétně je zaměřená na trvalé expozice Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Arcidiecézního muzea v Olomouci a Kroměříži a obrazárnu Strahovského kláštera v Praze a jejich popis, hodnocení a vzájemné srovnání. Dále je tématem práce tvorba stálých expozic a funkce muzea umění od poloviny 20. století. Na závěr jsou provedení českých sbírek představena ve srovnání se zahraničními prezentacemi renesančního a barokního umění v The National Gallery v Londýně a Galleria Degli Uffizi ve Florencii.
Kultura České republiky v číslech 2019: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Slovanská epopej jako architektonický úkol
Hromádková, Barbora ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Vajčner, Jiří (oponent)
Diplomantka zpracuje studii na téma umístění Slovanské epopeje jako architektonického problému v širších souvislostech. Nejprve stručně objasní úlohu velkých malířských historických cyklů při utváření národní identity a shrne pokusy, učiněné v českém prostředí před Muchou. V samostatné kapitole exponuje Slovanskou epopej. Podrobně pak rekonstruuje peripetie hledání vhodného místa od prvotní Muchovy intence po současnost, především ukáže, jaké nároky klade na budovu, v níž by měla být umístěna. Samostatně zpracuje dosavadní projekty na stavbu nového pavilonu a úpravu stávajících objektů. Analytické poznatky shrne v závěrečné kapitole v návrh kritérií optimálního architektonického řešení v komplexnosti, která zahrne i problematiku výstavnickou a marketingovou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.