National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Proposal for Expansion of the Company to the Polish Market
Bednářová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
Hlavním cílem této diplomové práce je na základě zhodnocení tržní situace na polském trhu navrhnout efektivní možnosti expanze vybrané společnosti a její realizace. Práce obsahuje komplexní pohled na situaci na daném trhu a na analýzu vybrané společnosti s přihlédnutím k rizikům a příležitostem, se kterými se společnost může setkat při expanzi na polském trhu ve výstavnictví.
Capital Investment Decisions
Bednářová, Zuzana ; Macháček, Jiří (referee) ; Čižinská, Romana (advisor)
This Bachelor´s thesis analyses the investment in a new weaving loom and the ways of its financing. The investment effectiveness is evaluating using the modern methods. At the conclusion, the optimal solution and the most effective way of financing of the investment is proposed.
Detached House with Artist Studio and Gallery
Bednářová, Zuzana ; Oravec, Pavel (referee) ; Fišarová, Zuzana (advisor)
This work involves the design and plan for house with artist studio and gallery. It is a detached house on the land plot number 3569/258, which is located in the village Šlapanice near the city of Brno in southern Moravia. The building is designed for housing a family with two children, so for a family of four. Part of the house is a artist studio and gallery, which will be used by the owner of the house for his own business plan. The building has an irregular shape. It is a house without a basement, without a residential loft, with two floors, complemented by a garage. The building is designed as a brick structure of the system Porotherm, ceilings are monolithic reinforced concrete thickness 150 mm, and house artist studio and gallery are covered by a gabled roof, garage shed roof, windows and doors are plastic. This proposal corresponds to the technical requirements and the requirements of the investor (the builder).
Expert System for Saving Product Selection for Clients of OVB Allfinanz, a.s.
Bednářová, Zuzana ; Macháček, Jiří (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
This Master´s thesis deals with the topic of optional saving for retirement. The pension schemes of selected European countries and of the Czech Republic are described. Also the current situation and the problems these schemes are facing are analyzed. The thesis focuses on the forthcoming pension scheme reform in the Czech Republic. Further, the possible ways of the complementary pension scheme pillar financing using saving products are analyzed in detail. The objective of the thesis is to design an expert system for optimal saving product selection according to client´s individual requirements.
Kindergarten in Šlapanice
Bednářová, Zuzana ; Blažek, Petr (referee) ; Fišarová, Zuzana (advisor)
This thesis concerns the project design and building design of school facilities, more specifically kindergarten in Šlapanice. It is a new building of the kindergarten, implemented on land plots numbers 2801/69 – 72 and number 2801/74, which is located in Šlapanice near the city of Brno in southern Moravia. The building is designed for the upbringing and education of preschool children. Kindergarten consists of two units for a total of 40 children, component of the proposed building are also spaces designed for leisure activities (multipurpose room). Horizontally building corresponds approximately T – shaped. It is a building without a basement, with one floor, divided into five functional sections (or zones), with the middle part of the building – community area – is designed to be elevated. The building is designed as a brick construction from Porotherm, ceilings are monolithic reinforced concrete thickness of 300 mm, the roof is made up of the single – layer flat roofs with load layer of washed gravel, entrance doors and windows are made of plastic. This proposal corresponds to the technical requirements and the requirements of the investor (builder).
French economic policies in the nineties of the 20th century
Bednářová, Zuzana ; Vlček, Josef (advisor) ; Košteková, Věra (referee)
Francie je odjakživa jednou ze zemí, která ovlivňuje veškeré dění v Evropě, ať už v oblasti kultury, tak také v oblasti ekonomiky. Po celá staletí je považována za kulturní kolébku Evropy. Většina historických událostí se bez její přítomnosti neobešla. Francie je ale také zemí, která stála od počátku u zrodu Evropské unie a bez níž si tuto unii ani neumíme představit. V diplomové práci jsem si dala za cíl,popsat francouzské hospodářství v 90. letech 20. století na pozadí hospodářské politiky té doby. Jen málokdo ví, že se Francie po 2. světové válce ubírala ve své hospodářské politice podobným směrem jako tehdejší socialistické země, a to cestou plánování. Nejednalo se zde však o přísné direktivní plánování jako tomu bylo právě v případě socialistických států, ale o tzv. plánování indikativní - stát a jeho orgány formulací své hospodářské politiky spíše doporučovaly a vytyčovaly směr, jakým by se ekonomika měla ubírat v následujících letech. Jak bude uvedeno ve 3. kapitole, v 90. letech francouzské plánování už jen doznívalo. Země se připravovala na vstup do eurozóny a na jednotný evropský trh a tím v podstatě význam plánu postupně zanikl. Hlavní plánovací instituce však přežila dodnes a plní funkci odborného poradce vládě při formulaci její hospodářské politiky a řešení dalších ekonomických otázek. V první...
French economic policies in the nineties of the 20th century
Bednářová, Zuzana ; Vlček, Josef (advisor) ; Košteková, Věra (referee)
Francie je odjakživa jednou ze zemí, která ovlivňuje veškeré dění v Evropě, ať už v oblasti kultury, tak také v oblasti ekonomiky. Po celá staletí je považována za kulturní kolébku Evropy. Většina historických událostí se bez její přítomnosti neobešla. Francie je ale také zemí, která stála od počátku u zrodu Evropské unie a bez níž si tuto unii ani neumíme představit. V diplomové práci jsem si dala za cíl,popsat francouzské hospodářství v 90. letech 20. století na pozadí hospodářské politiky té doby. Jen málokdo ví, že se Francie po 2. světové válce ubírala ve své hospodářské politice podobným směrem jako tehdejší socialistické země, a to cestou plánování. Nejednalo se zde však o přísné direktivní plánování jako tomu bylo právě v případě socialistických států, ale o tzv. plánování indikativní - stát a jeho orgány formulací své hospodářské politiky spíše doporučovaly a vytyčovaly směr, jakým by se ekonomika měla ubírat v následujících letech. Jak bude uvedeno ve 3. kapitole, v 90. letech francouzské plánování už jen doznívalo. Země se připravovala na vstup do eurozóny a na jednotný evropský trh a tím v podstatě význam plánu postupně zanikl. Hlavní plánovací instituce však přežila dodnes a plní funkci odborného poradce vládě při formulaci její hospodářské politiky a řešení dalších ekonomických otázek. V první...
Capital Investment Decisions
Bednářová, Zuzana ; Macháček, Jiří (referee) ; Čižinská, Romana (advisor)
This Bachelor´s thesis analyses the investment in a new weaving loom and the ways of its financing. The investment effectiveness is evaluating using the modern methods. At the conclusion, the optimal solution and the most effective way of financing of the investment is proposed.
Kindergarten in Šlapanice
Bednářová, Zuzana ; Blažek, Petr (referee) ; Fišarová, Zuzana (advisor)
This thesis concerns the project design and building design of school facilities, more specifically kindergarten in Šlapanice. It is a new building of the kindergarten, implemented on land plots numbers 2801/69 – 72 and number 2801/74, which is located in Šlapanice near the city of Brno in southern Moravia. The building is designed for the upbringing and education of preschool children. Kindergarten consists of two units for a total of 40 children, component of the proposed building are also spaces designed for leisure activities (multipurpose room). Horizontally building corresponds approximately T – shaped. It is a building without a basement, with one floor, divided into five functional sections (or zones), with the middle part of the building – community area – is designed to be elevated. The building is designed as a brick construction from Porotherm, ceilings are monolithic reinforced concrete thickness of 300 mm, the roof is made up of the single – layer flat roofs with load layer of washed gravel, entrance doors and windows are made of plastic. This proposal corresponds to the technical requirements and the requirements of the investor (builder).
Expert System for Saving Product Selection for Clients of OVB Allfinanz, a.s.
Bednářová, Zuzana ; Macháček, Jiří (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
This Master´s thesis deals with the topic of optional saving for retirement. The pension schemes of selected European countries and of the Czech Republic are described. Also the current situation and the problems these schemes are facing are analyzed. The thesis focuses on the forthcoming pension scheme reform in the Czech Republic. Further, the possible ways of the complementary pension scheme pillar financing using saving products are analyzed in detail. The objective of the thesis is to design an expert system for optimal saving product selection according to client´s individual requirements.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
7 Bednářová, Zdeňka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.