National Repository of Grey Literature 4,447 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Business Plan Proposal for a Company
Kratochvílová, Aneta ; Ulč, Jakub (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu a rozvojem značky Lusk, která prodává sportovní oblečení pro ženy přes e-shop a sociální sítě. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části se nachází teorie k danému tématu, která je potřebná pro druhou, analytickou část této bakalářské práce. Analytická část zkoumá vnitřní a vnější prostředí této značky a její současný stav. Třetí, návrhová část obsahuje doporučení pro rozvoj značky a celkové shrnutí bakalářské práce.
Strategy of a Firms Development
Plachká, Julie ; Marciánová, Pavla (referee) ; Pirožek, Petr (advisor)
This thesis focuses on proposing further development strategy for a company that operates a small Mexican bistro and a food truck in Brno. The theoretical section defines key concepts and insights regarding the development of small businesses. The analytical part applies selected research and analytical methods to data obtained from both primary and secondary sources, providing an evaluation of the current situation of the company. The proposal section concentrates on suggesting a specific strategy and its assessment.
Design of an Information System Part
Okhotnikov, Vadim ; Koch, Miloš (referee) ; Neuwirth, Bernard (advisor)
The goal of this bachelor thesis was to design a part of the information system for the company TheSoul Publisng. A solution was developed to automate the reporting process which was previously done manually. The thesis includes an analysis and economic evaluation of the proposed solution.
The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard
Bartoníčková, Klára ; Pavláková Dočekalová, Marie (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The diploma thesis focuses on the performance evaluation of the selected company XYZ, s. r. o. using the Balanced Scorecard method. The thesis includes three main parts. In the theoretical part, basic terms and knowledge are defined, which are important for the development of the analytical and proposal part. The analytical part deals with the introduction of the company and the analysis of the current state. This includes evaluating the financial situation and carrying out a strategic analysis of the selected company. The last part of the thesis is focused on the implementation of the Balanced Scorecard method, while recommendations and suggestions for improving the company's performance are proposed here, which are based on theoretical knowledge and the analytical part of the thesis.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals to its Improvement
Motáňová, Kristýna ; Srbová, Pavla (referee) ; Karas, Michal (advisor)
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company OLMA a.s. for the period 2018 to 2022. The work is divided into three parts. The theoretical part defines the concepts and methods of financial analysis. The second part is focused on the financial analysis of the current economic state of the selected company using selected indicators. The last part presents own proposals to improve the situation of the company.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Paluga, Juraj ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The thesis focuses on evaluating the information system of a company that develops applications for predicting and monitoring transmission systems. The main goal is to enhance the work efficiency and security of the information system. The thesis is divided into three parts: the first part clarifies basic theoretical concepts, the second part analyzes the current state, and the third part, based on the second, contains proposals for improving the current state.
Marketing Communication Strategy of the Selected Company
Bognár, Ladislav ; Vörös, Jozef (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The master´s thesis is focused on the analysis of the current situation of the manufacturing company PLAST-EX spol. s.r.o. operating in the field of shading technology, and on the proposals for improving the marketing communication strategy of the mentioned company. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis contains a theoretical background in the field of marketing communication strategy, which should serve for a better understanding of the issue. The second part of the thesis characterizes the analyzed company, analyzes its current state including communication mix, macro environment, competitors, and in addition includes an own marketing research. The final part of the thesis presents proposals based on analyses and research results, which should improve the current marketing communication strategy of the company.
Feasibility study of Business activities
Pekař, Šimon ; Marciánová, Pavla (referee) ; Pirožek, Petr (advisor)
The main topic of this bachelor's thesis is the preparation of a feasibility study for a new board game, so that the thesis presents the basis for supporting entrepreneurs, or rejecting this plan. The work focused on three parts. The production part, which proposes ideal methods of production, according to product requirements and costs. In the second part, the thesis focuses on the analysis of the external environment using market analysis, target group, PESTLE or Porter's five forces model. The final part evaluates the economic feasibility of the project. Product marketing mix, break-even point analysis, ROI analysis and SWOT analysis are covered here. These analyzes work with information from the analysis of the internal and external environment. Finally, the balance sheet and profit and loss statement are prepared.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Jelínek, Petr ; Sobotková, Nikola (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The bachelor thesis deals with the assessment of the financial situation of SMC Industrial Automation CZ s. r. o. in the years 2018-2022. The work is divided into 3 parts. The first part is the theoretical part, where the basic concepts of financial analysis and their indicators are described. The second part is practical, which includes the calculation and evaluation of individual indicators. The last part is a proposal, where there are possibilities for improving the financial situation of the company. These proposals were consulted with the management of the company.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Šolcová, Helena ; MBA, Tomáš Šafařík, (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The bachelor thesis evaluates the financial situation of the company Dřevodílo Rousínov between the years 2018-2022 and presents proposals for the improvement. The thesis is divided into three parts. In the theoretical part, individual indicators of financial analysis are defined, which are subsequently used in the practical part of the thesis. The practical part includes the current state of the company and calculations of individual indicators are performed. The last part contains an overall evaluation of the resulting calculations and suggestions for the improving the company’s financial situation.

National Repository of Grey Literature : 4,447 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.