National Repository of Grey Literature 217 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Proposal for an Effective Improvement of the Training System for New Employees in an International IT Company
Grigoryeva, Ekaterina ; Treu, Eva (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke zlepšení zjištěných nedostatků adaptačních a školicích aktivit pro nové zaměstnance ve vybrané organizaci. Tato práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol: první se zaměřuje na cíl práce, druhá na teoretické základy, třetí na pozadí společnosti, čtvrtá na analýzu a pátá na navrhované úpravy a modifikace. V poslední kapitole budou prezentovány závěry této práce.
Proposal of Personality Development of the Manager
Dubnický, Daniel ; Konečná, Zdeňka (referee) ; Pfeifer, Marcel Rolf (advisor)
The bachelor's thesis focuses on the development of the manager's personality, his knowledge, experience, and characteristics. The theoretical part specifies who the manager is, his profile and how he should develop to achieve the best possible results not only in the business environment, but also in his personal life. The output of the work is my proposal for the optimal development of such a manager.
Proposal for Motivational System Change in a Selected Company
Divín, Petr ; Budík, Jan (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
This master’s thesis deals with the motivational systém of a selected organization. The iam was, based on the analysis of the current state of the motivational systém in the chosen organization, to propose such changes that are desirable for further successful development of the organization. The evaluation was based on a questionnaire survey of a sample of 75 respondets, and results showed that 32 % of employees were insufficiently motivated. Testing of hypotheses showed that there is a correlation between an employee’s department and their level of motivation. In conclusion, specific proposals for improvement, are presented that should help increase the level of motivated employees. As an example is recognition platform, reduced working hours for full pay or creative days.
Concept for Organizational Culture Change in a Company
Leščišinová, Nikola ; Pfeifer, Marcel Rolf (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
The diploma tesis deals with organizational culture and also its effect on the effectiveness of a company. The aim of the thesis is to analyze the current organizational culture of the company and to propose measures that are desirable for the further successful development of the organization.
Proposal for Changes of Human Resource Management in a Selected Institution
Seemann, Andrea ; Budík, Jan (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
The key goal of the diploma thesis is to propose measures for developing the key activities of the chosen organization using the support of digital technologies, based on the theoretical research and the performed analyses. The output of this work is a proposal for changes to the concept of human resources management in this organization. The work is divided into three parts, consisting of a theoretical, analytical and design part, where recommendations are developed based on the knowledge obtained from the performed analyses. The theoretical part of this work deals with education and human resource management in this area, in the analytical part the work will then focus on the benefits and undesirable effects of digitization and on how a specific school in Lomnica behaved during the pandemic. The starting point is the design part, which suggests procedures for the development of the organization's human resources concept in the event that it is again forced to switch to distance learning using new digital tools. PEST analysis, SWOT analysis and questionnaire survey were mainly used to create the design part.
Proposal for Development and Training Plan for Business Representants in a Selected Company
Boleslavová, Jana ; Konečný, Štěpán (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
This diploma thesis focuses on a proposal of a development concept and a training plan for business representants in a selected company. The theoretical part of the thesis defines basic concepts related to the issue and are important for the practical part of the diploma thesis. In the analytical part, an evaluation of the current state of the company is presented, qualitative research will be conducted in the form of individual interviews as well as the analysis of managerial competencies and assumptions of business representatns. Based on the information found, a development concept proposal and a training plan will be recommended, including appropriate methods for their professional growth and personal development, which can be considered as the greatest asset of every business representants and consequently of the whole organization.
Proposal for Motivational System Changes in a Selected Company
Kunderová, Pavla ; Petrová, Kateřina (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Benefits are an important part of employee compensation. It is also a competitive advantage for the employer in finding new employees and retaining existing ones. The theoretical part of the work mainly deals with issues related to motivation, remuneration and motivational benefits. The analytical part of the work deals with the analysis of motivational benefits and overall employee satisfaction. The last part of the work is focused on designing new motivational benefits that should keep employees satisfied and motivated.
Proposal for a Personal Development Plan for a Manager Operating in a Small Company
Koprna, Gregor ; Zich, Robert (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom plánu rozvoja manažéra pôsobiaceho v malej firme. Teoretická časť obsahuje prehľad literatúry o problematike manažéra, kompetencií, kompetenčného modelu a rozvoja manažérov. V analytickej časti je stručne popísaný manažér a spoločnosť, v ktorej pracuje. Vybrané analytické a výskumné metódy sú v analytickej časti použité na identifikáciu kompetencií a vytvorenie kompetenčného modelu, ktorý je následne validovaný a je meraná úroveň prezentovaných kompetencií. Posledná časť obsahuje finálny návrh plánu rozvoja manažéra, ktorý by mal viesť k lepšiemu pracovnému výkonu a následne k lepším výsledkom spoločnosti.
Proposal for Personell Strategy for a Small Company.
Hekrla, Milan ; Konečný, Štěpán (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Cílem této práce je navrhnutí personální strategie soukromého podniku plánujícího nábor zaměstnanců. Tohoto bude dosaženo analýzou vybraného podniku, jejich aktivit a interních procesů k bližšímu porozumění fungování podniku a analýzou trhu práce která pomůže zúžit výběr potenciálních zaměstnanců podle požadovaných kritérií. První část je teoretická a obsahuje definici personální strategie, řízení zaměstnanců, popisuje personální praktiky a jak je implementovat. Jako druhá je část metodologická, kde je popsán postup sběru potřebných dat jak z interního, tak externího prostředí. Poté následuje část analytická, kde jsou vypsány výsledky výzkumných strategií popsaných v předchozí části. Jako poslední je část návrhová, kde je pomocí výsledků výzkumu popsán návrh personální strategie daného podniku.
Proposal for Changes of Motivational Programme in a Selected Company.
Singerová, Tereza ; Konečná, Zdeňka (referee) ; Petrová, Kateřina (advisor)
The bachelor thesis focuses on the current motivational system and employee benefits offered by IKEA Česká republika, s. r. o. in 2021. The aim of the thesis was to propose changes that are desirable for the care and retention of employees. The evaluation was based on a questionnaire survey and the results show that the company should focus on the benefits that employees lack in the offer and omit little-used benefits from the offer altogether. In the end, specific proposals are formulated that the company could implement in order to achieve greater satisfaction of its employees. These proposals include better information on employee benefits, reform of the rewarding system and the introduction of new benefits.

National Repository of Grey Literature : 217 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
17 Konečná, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.