National Repository of Grey Literature 194 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The current effectivness of bankruptcy prediction models in the conditions of Central and Eastern Europe
Honzíček, Štěpán ; Kuběnka,, Michal (referee) ; Karas, Michal (advisor)
Bachelor’s thesis describes issues of bankruptcy risk. It fleshes out key concepts related to bankrupt, introduces financial analysis like a instrument of evaluation enterprise financial situation and specifically deals with prediction bankruptcy models. Metodology of model construction is introduced and ROC curves as an efficiency testing method. Case study makes evaluation of accuracy for five chosen models in sector small and medium enterprises manufacturing industry of central and eastern Europe. Concluding part narrates possibility modification of models for accuracy increase.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals to its Improvement
Duriqi, Donika ; Žižlavský, Ondřej (referee) ; Karas, Michal (advisor)
The bachelor thesis focuses on evaluation of the financial situation of RAF Armatury s.r.o. for the period 2016-2020. Information needed to evaluate the financial situation have been drawn from annual reports and financial statements. The text is divided into three parts. The first part deals with the theoretical description of individual methods and indicators that assess the financial health of the company. The second part practically applies the knowledge from the theoretical part on the analysed company. The last part presents a proposal of practical steps to improve the current situation of the company.
EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION OF A COMPANY AND PROPOSALS TO ITS IMPROVEMENT
Bach, Matěj ; Karas, Michal (referee) ; Hornungová, Jana (advisor)
The bachelor thesis focuses on evaluation of the financial situation of the company Kayaku Safety Systems Europe a.s. and proposals for improvement for the period 2016-2020. The whole work is divided into theoretical and a practical part. The first, theoretical, part deals with an explanation of basic terms, which will later be used in the processing of the practical part. In the following practical part are mentioned basic terms for the analyzed company and its competitors Austin Detonator s.r.o. The final part of this thesis presents suggestions on how to improve the situation of the company.
Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement
Rýpal, Matěj ; Karas, Michal (referee) ; Žižlavský, Ondřej (advisor)
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company The Candy Plus Sweet Factory s.r.o., using the indicators of financial analysis. The bachelor thesis is divided into four parts. The first part describes the objectives of the thesis, methods and procedures. The second part focuses on the theoretical background, which is applied in the analytical part. In the fourth part, solutions for improving the financial situation of the company are proposed.
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Luzarová, Aneta ; Karas, Michal (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
The bachelor's thesis on the topic Evaluation of the Financial Situation of a Private Corporation by Methods of Financial Analysis and Suggestions for its Improvement aims to analyze and evaluate the company Teva Czech Industries s.r.o. and then make recommendations to improve the financial situation. The first part is devoted to theoretical concepts related to financial analysis. The practical part contains the analysis of the company itself, including the calculation of selected indicators. Finally, measures are proposed to improve the financial situation of the company.
Financial Plan of a Small Company
Kovačech, Ján ; Chlebovský, Vít (referee) ; Karas, Michal (advisor)
Bakalářská práce se zabývá návrhem finančního plánu na zřízení mobilního kávového stánku s holandskými palačinkami na Zelném trhu v Brně. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy finančního plánu, návod na sestavení finančního plánu, finanční analýzu a další oblasti související s finančním plánem. Analytická část se zabývá představením podnikatelského nápadu, primárním a sekundárním průzkumem trhu, analýzou konkurence, identifikací počátečních nákladů a podkladů pro projekce prodeje. Cílem analytické části je identifikovat vstupy do procesu tvorby finančního plánu. Návrhová část obsahuje finanční plán, který je následně analyzován a vyhodnocen. Cílem návrhové části je především zjistit, zda se tento podnikatelský nápad vyplatí realizovat.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Veselý, Lukáš ; Karas, Michal (referee) ; Žižlavský, Ondřej (advisor)
The bachelor thesis deals with rating of the financial situation of the company VÚB, a.s. in the years 2016-2020. The theoretical part presents and describes the objectives of the thesis and selected indicators of financial analysis. In the analytical part, the indicators are applied to the selected company and the results are evaluated. On this basis, the third part proposes solutions to improve the company's financial situation.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals to its Improvement
Strašák, David ; Plšek,, Vladimír (referee) ; Karas, Michal (advisor)
The purpose of this bachelor’s thesis is evaluating the financial situation of the company TopGis s.r.o. based on the information contained in accounting statements from the years 2017-2020. The theoretical part of this thesis is focused on the theoretical basis of financial analysis. The practical part contains the analysis itself using the calculations of financial analysis, then a summary of the outputs and a complex evaluation on the company’s financial health.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals to its Improvement
Tylová, Michaela ; Hornungová, Jana (referee) ; Karas, Michal (advisor)
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of PANAV, a.s. for the period 2015–2019. The first part describes the theoretical basis of financial analysis. These methods are then applied in the second part. The last part contains proposals for solutions that respond to the identified shortcomings in the company and should thus contribute to improving the financial situation of the analyzed company.

National Repository of Grey Literature : 194 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 KARAS, Martin
3 Karas, Martin
2 Karas, Matej
2 Karas, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.