Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Náhrada QR kódů barevnými maticemi
Moc, Filip ; Szentandrási, István (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nového barevného kódu pro ukládání digitálních dat do obrazu. V této zprávě naleznete informace o souvisejících existujících technologiích včetně některých existujících kódů. Dále je zde návrh nového kódu s jeho postupným vylepšováním. Popsán je způsob generování i rozpoznávání tohoto kódu. A na konci jsou výsledky experimentů, které demonstrují vydaření celé práce.
Čtecí zařízení mikroteček
Červinka, Luděk ; Honec, Peter (oponent) ; Horák, Karel (vedoucí práce)
Mikrotečky jsou velmi malé prvky, sloužíci k ochraně věcí. Tento projekt se zabývá detekci a analýzou mikroteček. Práce se skládá ze dvou hlavních části. První část popisuje konstrukci hardwaruvého zařízení, volby optiky a osvětlení. Ve druhé části projektu navrženo softvatvarové řešení pro analýzu obrazu.
Pořizování vysoce kvalitních snímků rovinných povrchů chytrým telefonem
Masaryk, Adam ; Bartl, Vojtěch (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre systém Android, ktorá užívateľom umožní vytvárať vysoko kvalitné fotografie rovinných predmetov. V aplikácii si užívateľ vytvorí viacero fotografií vybraného rovinného predmetu. Tieto fotografie sú následne zarovnané a potom spojené do jedného výsledného obrázku, pričom pri tomto spojení dochádza k odfiltrovaniu rôznych nedostatkov, ktoré sa môžu vo fotografiách nachádzať.
Clustering mraku bodů
Mrkvička, Daniel ; Štarha, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z těchto metod, metodu RANSAC, a zkoumá její praktické použití k detekci střech.
Skládání snímků panoramatického pohledu
Kuzdas, Oldřich ; Kohoutek, Michal (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá krok za krokem procesem sestavování panoramatického obrazu z několika dílčích snímků scény pořízených perspektivní kamerou otáčenou kolem jejího optického středu. Jsou zde popsány algoritmy detekce významných bodů v obraze, možnosti výpočtu matice homografie a metody odstranění nežádoucích ostrých přechodů mezi zdrojovými snímky ve výsledném panoramatickém obraze. Součástí práce je i samostatná aplikace, v níž jsou implementovány některé algoritmy popsané v této práci.
Lokalizace robota v bytě s využitím jedné kamery
Konderla, Tomasz ; Veľas, Martin (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Táto práce se zabývá lokalizací robota pomocí analýzy obrazu z kamery umístěné na robotovi. Také se budu zabývat tvorbou 3D modelu prostředí, který je tvořen z datové sady fotografii pořízené kamerou. 3D model budu tvořit pomocí metody SFM. Lokalizovat kameru budu pomocí předem známého 3D modelu. V práci  popíšu teorii  zpracování obrazových dat potřebnou pro tento projekt. Nakonec zhodnotím výsledky úspěšnosti lokalizace.
Approximation surfaces for 3D data
Valachová, Alžbeta ; Novák, Jiří (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
This bachelor thesis is dealing with approximation surfaces for 3D data using methods such as RANSAC, least square method and B-spline surface. Its goal is to study and program these methods. First, the methods are described and then the actual programs are analysed. In the end of the thesis, we compare all three methods using data from 3D scanning. Through this effort we can assess their positives and negatives.
3D model
Sládeček, Martin ; Petyovský, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou rekonstrukce trojrozměrné scény ze sekvence sníkmů záznamu z obyčejné kamery. První část práce popisuje principy vyžívané při řešení úlohy, druhá část popisuje algoritmus rekonstrukce a jeho implementaci v jazyce Python. Tento program je dále demonstrován na několika vybraných scénách. Závěr diskutuje o kvalitě vytvořených modelů, nedostatcích programu a možných vylepšeních.
Visual odometry for robotic vehicle Car4
Szente, Michal ; Krejsa, Jiří (oponent) ; Najman, Jan (vedoucí práce)
This thesis deals with algorithms of visual odometry and its application on the experimental vehicle Car4. The first part contains different researches in this area on which the solution process is based. Next chapters introduce theoretical design and ideas of monocular and stereo visual odometry algorithms. The third part deals with the implementation in the software MATLAB with the use of Image processing toolbox. After tests done and based on real data, the chosen algorithm is applied to the vehicle Car4 used in practical conditions of interior and exterior. The last part summarizes the results of the work and address the problems which are asociated with the application of visual obmetry algorithms.
Superresolution
Mezera, Lukáš ; Dvořák, Radim (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to propose the super-resolution method for the image of the scene when multiple frames of the given scene are available. The theoretical part of this thesis brings the report about current multi-frame super-resolution methods. These methods are compared according to the optimal criteria. The own super-resolution method is proposed in the practical part of this thesis. However this method isn't rotation invariant and for this reason is proposed the improved super-resolution method. There are also suggested improvements of the improved super-resolution method in this thesis.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.