Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 516 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace výrobního procesu se zaměřením na využívání vody ve společnosti P-D Refractories CZ, a.s.
Seidlová, Cindy Patricia
Diplomová práce se zabývá optimalizací ve výrobním procesu se zaměřením na využívání vody ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice. V úvodu popisuje obecně problematiku životního prostředí a vliv průmyslu na životní prostředí, nakládání s vodou a legislativu, která je s tímto problémem spojená. Je zde popsáno něco z udržitelné spotřeby a výroby, jejich nástrojů, které pomáhají společnostem fungovat tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Vybraným nástrojem pro tuto práci je čistší produkce. Práce také představuje firmu P-D Refractories CZ a.s., ve které je tato problematika řešena. Praktická část obsahuje návrh nového způsobu chlazení lisu a výpočty ekologické a finanční úspory vody, které dokládají, že toto řešení je pro danou společnost i ekonomicky přínosné. V závěru jsou zmíněna ekologická pozitiva navrženého řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 516 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.