National Repository of Grey Literature 443 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Uživatelské rozhraní nástroje Combine
Nenutil, Patrik ; Rozsíval, Michal (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
This bachelor's thesis aims to create a new user interface for the Combine tool, since the current one was merely a prototype to showcase the tool's operations. The newly developed user interface allows use of datasets and simplified criteria inserting. Furthermore, shortcomings were fixed based on the studied principles. Automated GUI tests were implemented to validate the implementation's accuracy. As a result of this project, the user interface of tool Combine was improved.
Zpětná extrakce Stateflow diagramu z kódu v jazyce C
Gavenda, Daniel ; Smrčka, Aleš (referee) ; Fiedor, Jan (advisor)
Simulink diagrams are widely used in industry, where they are used to specify control systems. The specific block used in them is the Stateflow diagram. The specified systems are often critical from the point of view of security, therefore the question of the correctness of the implementation of these systems is important. In this work, we will focus on the design, description and creation of a tool for the reverse reconstruction of the Stateflow diagram from the optimized code in the C language in order to prove the functional equivalence between the model and its corresponding code. Next, a created set of models representing models with Stateflow diagrams and codes generated from them is created, using several optimizations. The created tool will be tested on this set, it can also be used to evaluate other Stateflow analyzes and/or C code.
Efektivnost datových strukur v implementaci automatů
Koval, Milan ; Smrčka, Aleš (referee) ; Holík, Lukáš (advisor)
Tato Prace se soustředí na optimalizaci knihovny Mata, která je součastným leaderem na poli vykonu v oblasti operací nad automaty. Výrazdné zlepšení výkonu je dosáhnuto pomocí modifikovaného lineárního alokátoru, využitím append-only vlastnosti reprezentace automatu umozňue bleskově rychlé konstrukce a bleskově rychlým pristupúm do paměti díky prostorove lokalitě. Nálezem této práce není pouze rychlejší už ta nejrychlejší knihovna Mata ale take použitelnost lineárních alokátorů jako normálně používaná praxe při append-only strukturách, speciálně v výkonově kritických případech.
Graphical Interface for the NetLoiter
Ščupák, Marian ; Smrčka, Aleš (referee) ; Rozsíval, Michal (advisor)
The aim of this work is to create a graphical user interface that simplifies working with the NetLoiter tool. The chosen form for implementing the user interface is a web application. The created user interface allows the user to fill out forms, which validate their input and convert it into configuration files. The generated configurations can be used to run the NetLoiter tool via the SSH protocol and subsequently monitor the output in a user-friendly manner in real-time. The interface also provides users with the ability to perform basic statistical analyses on the data generated by the NetLoiter tool. The result of the work is increased efficiency in managing the NetLoiter tool and easier interpretation of its outputs.
Comparator of Test Results
Čerbák, Patrik ; Kozák, David (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem testování OpenJDK ve firmě Red Hat a jak toto testování zefektivnit. Jeden z hlavních problémů při testování je porovnání, zda určitý test spadl pouze na jedné variantě testovací sady nebo na více variantách (jedna testovací sada se stejnými testy má mnoho variant – liší se například v operačních systémech, běhové architektuře, atd.). Kvůli tomuto je v této práci navrhnut a implementován nástroj pro porovnávání výsledků testů právě na odlišných varintách jedné testovací sady. Tento nástroj je implementován v programovacím jazyce Java a může běžet samostatně jako CLI program nebo ve speciálním webovém prostředí. Tento komparátor je zároveň součástí takzvaného Jtreg pluginu, což je open source rozšíření do nástroje Jenkins, které se používá v OpenJDK QA týmu firmy Red Hat. Samotný nástroj umožňuje spoustu věcí, například filtrování testovacích sad pro porovnání, vytvoření porovnávací tabulky spadlých testů, tabulky s podobností stack trace spadlých testů nebo třeba tabulky porovnávající výsledek sestavení jednotlivých testovacích sad.
A Tool for Generating Test Paths Based on a Given Criterion
Bíl, Jan ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The automatic generation of test inputs according to a specified coverage criterion has the potential to significantly reduce costs in the development of critical applications. This work focuses on designing and implementing a tool that systematically generates paths in the control flow graph generated from function of such application, that meet the specified coverage criterion targets. These paths are then transformed into the corresponding SMT (Satisfiability Modulo Theories) format, and their feasibility is verified using the Z3 SMT solver. For paths that are feasible, a set of input valuations for which the formula holds is simultaneously generated. This collection of valuations formes a set of test inputs that effectively meet the desired coverage criterion. Final test inputs are tested function parameters and state of global parameters.
Rezervační systém sportoviště
Remeň, Juraj ; Křena, Bohuslav (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The aim of the bachelor thesis is the digitalization of the sports ground booking agenda, primarily based on the requirements of TJ Ochoz u Brna, but the system is also applicable to other small or medium-sized sports clubs. The system is intended to make the timetable of sports grounds in the municipality more transparent, to facilitate the creation of bookings for the sports grounds in question for the residents and to relieve the responsible persons from maintaining and using different systems for managing bookings, such as various Google or Excel spreadsheets or writing them down on plain paper.
Extension of the tmt Tool for Reporting through the ReportPortal API
Bubáková, Natália ; Pavela, Jiří (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Táto bakalárska práca nahliada na testovacie procesy využívané Red Hat tímami v praxi a zároveň opisuje novú testovaciu infraštruktúru navrhnutú pre účel zlepšenia testovacích praktík v spoločnosti. Infraštruktúra predstavuje hlavnú motiváciou pre zadanie tejto práce, ktorá sa sústredí na niekoľko scenárov tvorby reportov s výsledkami testov, ktoré sú realizované práve prepojením nástroju na správu testov známeho ako tmt a ReportPortalu, teda rozhrania pre zobrazenie výsledkov. Práca skúma oba tieto nástroje a prezentuje implementáciu v podobe tmt rozšírenia plynule prepojeného s ReportPortalom cez jeho REST API rozhranie, čím vylučuje alternatívne prístupy. Práca sa komplexne zaoberá všetkými etapamy projektu, ktorý je realizovaný v spolupráci s komunitou a detailne skúma aspekty návrhu, implementácie a testovania všetkých požadovaných funkcií rozšírenia, ktoré aktívne komplimentuje open-source tmt projekt.
Improving the GraalPy interpreter
Hrbáč, Adam ; Smrčka, Aleš (referee) ; Kozák, David (advisor)
GraalPy je implementace jazyka Python pro Java Virtual Machine (JVM), určená pro její vkládání do Java aplikací. Do existujícího kódu Javy lze takto přidávat Python balíčky třetích stran. GraalPy také, ve srovnání s CPython jako referenční implementací Pythonu, často dosahuje vyššího výkonu. Tato práce realizuje dvě významné funkce Pythonu v GraalPy. První, kterou je API pro asynchronní programování, jedna z posledních hlavních funkcí jazyka Python co v GraalPy chyběla, a která se využívá hlavně pro programování webových aplikací, kde umožňuje psaní souběžného kódu bez potřeby vláken použitím takzvaného barevného asynchronního programování, kde programátor musí explicitně anotovat možné změny toku programu. Obsahuje dvě části, knihovnu pro smyčky událostí, v případé této práce asyncio, a syntax pro anotaci změn toku. Druhou funkcí v této práci je trasovací API, tedy API CPythonu pro implementaci ladících nástrojů, nástrojů pro pokrytí kódu testy, apod. Funguje pomocí analýzy bajtkódu Pythonu při kterém se vyhodnocuje zda je spouštěn nový řádek, a pokud ano, je pro něj zavoláno nakonfigurované zpětné volání. Pokud běžící kód vrátí hodnotu, zavolá funkci nebo vyhodí výjimku, použije se znovu toto zpětné volání, což umožní ladícímu nástroji nastavit pro takovouto událost body přerušení. Obě tyto funkce jsou součástí vydané verze GraalPy a mají významný přínos pro kompatibilitu s balíčky třetích stran.
Kubernetes support for Quarkus QE Test Framework
Troitskii, Georgii ; Smrčka, Aleš (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
This thesis focuses on improving the open-source Quarkus QE Test Framework project, designated for testing applications built on the Quarkus framework. The goal is to add support for automated test execution on the Kubernetes platform. To achieve this goal, a Kubernetes cluster was installed in a virtual machine on the OpenStack platform. Integration between Jenkins and GitHub CI in the Quarkus QE Test Framework was set up using GitHub Pull Request Builder plugin for Jenkins. This integration allows Kubernetes to automatically run tests when creating Pull Requests on GitHub after entering a specific trigger phrase in the Pull Request. This solution enables fully automated test execution in Kubernetes as part of the GitHub CI pipeline, expanding the list of external platforms on which Quarkus QE team tests Quarkus applications.

National Repository of Grey Literature : 443 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Smrčka, Adam
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.