Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,269 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
A forecast of Commercial Real Estate Development and Investment Volumes in the Czech Republic
Nguyen, Thanh Tu ; Jandík, Tomáš (vedoucí práce) ; Streblov, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce předpovídá objem investic na trhu komerčních nemovitostí v České republice ve střednědobém horizontu 2017-2020 pomocí kvantitativních metod a ekonomických modelů. Při fundamentální analýze a analýze grafů byly zároveň shromážděny odborné předpovědi účastníků trhu. Pro hledání existence historických a budoucích bublin na trhu komerčních nemovitostí jsou nejprve použity nejmodernější metody hledání vrcholů a analýza grafů, stanoven index kapitálové hodnoty komerčních nemovitostí, a výsledky dále propojeny s názory expertů. Přes výskyt krátkých období přeceněných nemovitostí nebyla od roku 2000 nalezena na trhu komerčních nemovitosti ani bublina ani signál pro výrazný budoucí pokles trhu. Nejlepší kvantitativní předpovědi jsou hledány modely typu ARIMA a několika VAR modely s endogenními a exogenními proměnnými. Závěrečná předpověď investičních objemů pro následující roky je stanovena na základě výsledků testů a názorů expertů. Klasifikace R33 Klíčová slova komerční nemovitosti, investice, investiční objemy, výnosy z prémiových nemovitostí, kancelářské budovy, nákupní střediska, logistické haly, Česká republika E-mail autora 88176426@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce tomas.jandik@reicofunds.cz 2
Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky
Skovajsa, Radek ; Kryštof, Zdeněk (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je založen na metodice a postupech směřujících k maximální eliminaci úvěrového rizika. Současně je však prezentován i mírně modifikovaný subjektivní názor na rozhodnutí o konkrétním obchodním případu. Je zdůrazněno, že každé rozhodnutí banky musí být v souladu s pravidly ČNB. Závěr celé práce potvrzuje maximální úsilí tuzemských bank o minimalizaci rizik při svém rozhodovacím procesu, což se odráží i v současném stabilním vývoji českého bankovnictví.
Zdaňování vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku - komparace
Pěničková, Lenka ; Pácal, Ondřej (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob. Porovnává zdanění vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku. Práce obsahuje postupy, návrhy a informace k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Výpočet optimální daňové povinnosti je demonstrován na konkrétních praktických příkladech.
Veřejná prostranství města Brna - teoretická práce
Lelkes, Ivana ; Adamková, Jana (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Diplomová práca sa venuje problematike verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna. Tieto priestory majú výborné predpoklady pre to, aby sa stali atraktívnymi miestami spríjemňujúcimi každodenné užívanie a umožňujúcimi kvalitné trávenie voľného času. K týmto danostiam patrí napríklad kompaktnosť zástavby, jasná ohraničenosť a uzavretosť verejných priestranstiev, vhodné dochádzkové vzdialenosti, prítomnosť verejnej i komerčnej vybavenosti a charakteristický genius loci. Verejné priestranstvá v daných lokalitách ale často svoj potenciál nenapĺňajú a zostávajú priemernými voľnými priestormi medzi budovami. Práca vytvára podrobnú kategorizáciu námestí, mestských tried a ulíc v rôznych štruktúrach vnútorného mesta Brna a na týchto typológiách skúma, čo je príčinou nenaplnenosti potenciálu, aké sú problémy verejných priestranstiev a aké ich možné riešenia.
Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech (CZ-PL-SK)
Pazour, Tomáš ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bude analyzovat vybraný segment realitního trhu v konkrétní lokalitě (CZ-SR-PL) a analyzovat faktory mající vliv na trh s nemovitostmi. Na základě shromáždění potřebných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, ve kterých jsou nemovitosti členěny dle typu, dispozice a velikosti lokality, ve které se daná nemovitost nachází. Z této databáze je dále vytvořený průměr tržní ceny pro danou lokalitu. Ve vyhodnocování hrají hlavní roli parametry nemovitosti, rozloha a občanská vybavenost dané lokality, které mohou mít vliv na výslednou tržní cenu nemovitostí.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii
Linha, Alois ; Matějková,DiS, Jitka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii“, se bude zabývat, jak už název napovídá zdaněním příjmů fyzických osob v těchto dvou zemích. Bude zde popsán daňový systém se zaměřením na zdanění příjmů fyzických osob. Provede se porovnání těchto dvou systémů. Na závěr budou uvedeny modelové příklady výpočtu daně v ČR a VB a jejich optimalizace.
Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech
Chromčáková, Marcela ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě sběru potřebných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, ve kterých jsou nemovitosti členěny dle typu, dispozice a velikosti dané lokality. Z tohoto datového modelu jsou vypočteny průměrné tržní ceny nemovitostí, které jsou poté srovnány v rámci příhraničních regionů. V těchto výstupech je však zohledněna i struktura databáze, kdy v ceně nemovitosti jsou promítnuty různé vlastnosti objektu. Pozornost je zaměřena především na ty, které mají vyšší váhu a mohou tak cenu významně ovlivnit. Při vyhodnocení bylo přihlédnuto i k ostatním faktorům, které mohou mít vliv na výši tržní ceny.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku
Bělousovová, Zdislava ; Jurajdová,, Hana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu a komparaci zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku. Teoretická část zahrnuje obecné daňové pojmy, další část práce popisuje český a irský systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické části práce jsou představeny modelové příklady ke stanovení daňové povinnosti fyzických osob v obou zemích se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Poslední část práce zahrnuje možnosti daňové optimalizace u českého poplatníka.
Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a ve Švédsku
Navrátilová, Pavla ; Pečeňa, Evžen (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob. Tato práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Švédsku. Součástí práce je také srovnání systémů zdaňování v těchto státech. V závěru práce jsou teoretické poznatky demonstrovány na modelových příkladech.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Grác, Henrich ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku za rok 2019. Opisuje daňový systém a postup zdaňovania príjmov fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická časť sa zameriava na konkrétny výpočet dane z príjmu fyzických osôb, a obsahuje návrh vedúci k daňové optimalizácií v Českej republike.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,269 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.