National Repository of Grey Literature 194 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Project Design and Application of Project Management Methodology in Public Sector
Bendíková, Tatiana ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
The diploma thesis deals with the use of project management methods in practice, specifically the proposal to introduce a smart waste management solution in public administration. The introductory part is devoted to the theoretical starting points, on which basis analysis of the city environment is made and the design and subsequent implementation of the system is carried out.
Project Proposal of a New Automated Production Hall Construction
Pavlovič, Dávid ; Hlaván, Róbert (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
This thesis deals with the topic of project management. At the beginning, the theoretical part describes the concepts related to this topic, such as project, project manager and his role in the project, project life cycle or comparison of waterfall and agile approach. The analytical part then discusses and analyses the internal and external environment of the selected company. Finally, in the practical or design part of this thesis, a project plan for the construction of a new automated production hall and warehouse is proposed.
Optimising Project Management in Industry
Albrecht, Robert ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou projektového řízení ve firmě a k tomu využívá řadu nástrojů pro zachycení stavu tamní situace. Cílem analýzy je vytvoření teoretického výstupu, který slouží jako potřebný základ pro návrh vylepšení. Navrhována vylepšení jsou zpracována za použití standardních nástrojů projektového řízení a poskytují stručné a úplné shrnutí, které popisuje vylepšení v dostatečné míře, aby je bylo možné implementovat.
Project Proposal Creation of a New Website in a Selected Company
Kubík, Lukáš ; Širáňová, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to develop a comprehensive project proposal for the creation of a new website tailored to a specific company, thereby addressing the need for an updated and strategically designed website that aligns with the goals and objectives of the selected company. The research methodology used in this thesis involves a thorough analysis of the company's current situation. The analysis serves as a basis for identifying key issues and opportunities that the company needs to consider. The project proposal includes a detailed scope, objectives, deliverables, timeline and budget for the website development project.
Application of Project Management Tools and Methodology in Display & Infotainment Sector
Harea, Victoria ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
Diplomová práce je věnována využití a implementaci příslušných nástrojů projektového řízení v rámci projektu založeného na návrhu a výrobě zobrazovací jednotky pro vnitřní systém inteligentní domácnosti. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretická část představuje ucelený popis nástrojů projektového řízení a metod použitých při jejich implementaci. Analytická část je zaměřena na zpracování primárních (rozhovor) a sekundárních dat (interní dokumenty a finanční výkazy) poskytnutých firmou, které usnadňují vyhodnocení současného stavu firmy. Návrhová část má za cíl vypracovat plán projektového řízení na základě zjištění analytické části.
Utilization of Project Management Tools and Methods in a Digital Agency
Bernáth, Radoslav ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
Diplomová práca sa zameriava na implementáciu nástrojov a metód projektového riadenia, ktoré by mohli zvýšiť produktivitu podniku. Práca obsahuje teoretickú časť, ktorá vysvetľuje pojmy, metódy a postupy. Druhá časť popisuje digitálnu agentúru Adbros, s.r.o. a analýzu jej súčasného stavu. Na analytickú časť nadväzuje časť riešenia, ktorá vychádza z použitých analýz a metód a poskytuje návrh riešenia projektového riadenia použiteľného v budúcnosti.
Proposal for Project and Application of Project Management Methodology in the Company
Takácsová, Karolína ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
The master's thesis is focused on the use of project management methods in a selected company. The aim is to create a project for the implementation of a new information system to support interviewing. The new system is intended to help eliminate deficiencies in data collection and transcription from telephone marketing research.
Project Proposal for a Company Reallocation
Fišer, Daniel ; Poršek, Tomáš (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The diploma thesis deals with the design of the project of reallocation of production and warehouse premises of AB KOMPONENTY s.r.o. using selected methods and techniques of project management. In the theoretical part, the basic knowledge and methods of project management are described, which are then applied in the analytical chapters, where first an analysis of the current state of the company is carried out and then the project design is constructed, including the management of time, resources, risks and costs in the project. Finally, an economic analysis is performed and the benefits of the project are presented.
The Use of Project Management Methods in Selected Company
Dubiňák, Marek ; Žigová, Bibiána (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
This thesis focuses on the use of project management in a company during the development and implementation of a new firewall for a client company. Various project management methods and techniques are introduced and applied to achieve successful project results. The aim of the thesis is to provide an overview of project management and its importance for the successful realization of project.
The Use of Project Management Methods in Creating of an Attendance Tracker
Kiripolský, Ján ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
The bachelor thesis focuses on the creation of an attendance system for a company using project management tools. The thesis is divided into three parts. The theoretical part explains the important terminology, the analytical part discusses the internal environment of the company and the design part provides solutions to the identified shortcomings from the analytical part.

National Repository of Grey Literature : 194 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.