National Repository of Grey Literature 99 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Plato and Aristotle on the Functions of the State
Blecharž, Samuel ; Salamon, Janusz (advisor) ; Franěk, Jakub (referee)
This thesis is a critical examination in a comparative perspective between Plato and Aristotle, paying special emphasis about functions of a state between those two authors deriving knowledge from their own literature as well as other contemporary authors nowadays. This thesis natural goal is to provide its readers a comprehensive idea about a craddle of democracy in Athens that shaped western political thought paying special attention between those two authors and their ideas about proper functions of a state. Then I provide my valuable insights about the topic, considering similarities, differences and my opinion. The Athenian state, as it existed in ancient Athens, was one of the earliest and most influential examples of democracy in the history of Western civilization. The functions of the Athenian state can be understood through various institutions and mechanisms that governed different aspects of society and governance It is important to note that while Athens was a democracy, it was not a modern representative democracy. The functions of the state were largely carried out by a small subset of the population-free male citizens. Women, slaves, and non-citizens had limited or no political rights or participation in the Athenian state. Additionally, Athens was just one city-state in ancient...
The Impact of Developing Warfare Technology on Just War Theory
Shabalina, Anna ; Salamon, Janusz (advisor) ; Franěk, Jakub (referee)
Teorie či tradice spravedlivé války je jedním z nejstarších filozofických konceptů, jehož počátky sahají až do středověku. Stále však existují oblasti, které nejsou dostatečně prozkoumány, zejména pokud jde o moderní válku a technologický vývoj. Ačkoli je výzkum tohoto tématu dodnes poměrně skoupý, řada badatelů se shoduje na tom, že teorii spravedlivé války je třeba modifikovat, aby zůstala platným etickým rámcem pro vysvětlení vojenských konfliktů. Výzkumnou otázkou této práce je, jaký vliv má rozvoj válečných technologií na teorii spravedlivé války. Pro zodpovězení této otázky byla zvolena forma výzkumného designu případové studie, přičemž jako tato případová studie bude použit druhý konflikt v Náhorním Karabachu. Práce dochází k závěru, že základní principy teorie spravedlivé války jsou skutečně ovlivněny rozvíjející se válečnou technologií a je nutná další revize teorie, aby byla kompatibilní s rychlým tempem rozvoje válečné technologie.
Freedom and Public Health in a Pandemic
Tomášková, Jana ; Guasti, Petra (advisor) ; Franěk, Jakub (referee)
Bakalářská práce se věnuje kalibraci demokratických svobod a jejich instrumentalizaci v době pandemického vládnutí. Problematika je demonstrována na příkladu České republiky nacházející se v nouzovém stavu a nahlížena skrze korektivní úlohu ÚS ČR, který je garantem proporcionálního vyvažování ochrany veřejného zdraví a rovněž ochrany demokratických svobod. Panující tenze bezesporu testuje právní stát i funkčnost systému brzd a protiváh, jehož existence přímo chrání povahu demokratičnosti zřízení. Ukazuje se, že i v nouzovém stavu existuje oblast občanských práv a svobod, jejíž faktické narušení zůstává předmětem legitimního sporu mezi exekutivou a judikativou.
Berlin's Positive Freedom in T. H. Green's Thought
Hulvertová, Anna ; Halamka, Tomáš (advisor) ; Franěk, Jakub (referee)
Tato bakalářská práce je zaměřena na dva politické filozofy, kteří významným způsobem rozvinuli koncept pozitivní svobody. Isaiah Berlin je asi nejznámějším autorem rozdělujícím svobodu na pozitivní a negativní. T. H. Green, i když v dnešní době, a hlavně českém prostředí tolik známý není, byl ve své době považován za transformátora celého liberálního směru a myšlení o svobodě právě díky interpretaci pozitivní svobody. V této práci se proto snažím zjistit, zda pozitivní svoboda definovaná I. Berlinem odpovídá tomu, jak o ni ve svých dílech hovořil T. H. Green. Pozitivní svoboda je velice významný koncept v politické filozofii, stejně tak mají svůj zásadní význam oba autoři. Jejich komparace proto přináší na koncept pozitivní svobody nový pohled. Detailnější analýza jednotlivých autorů a následná komparace jejich myšlení o pozitivní svobodě ukazuje na výrazné odlišnosti mezi jejich pojetím pozitivní svobody, a tím pádem i na existenci možnosti odlišného uchopení tohoto pojmu, než je pouze obecně nejvíce známá Berlinova definice.
Self-interested individuals and social order in liberal thought
Kawada, Naoki ; Hornát, Jan (advisor) ; Franěk, Jakub (referee)
in English : Liberalism is one of the most prevailing political thoughts in modern society. It is often mentioned in connection with other social systems such as democracy and market economy. But what exactly are the main characteristics of liberalism? How has liberal thought developed in modern society? The main concern in this thesis is to describe the characters of modern liberal thought from the perspective of social contract theory and of some liberal thinkers who emphasize the self-interested (or rational) individuals. Social contract theory is the hypothetical equipment for thinking about individuality (basic feature of modernity) and social order. The purpose of the first part of the thesis is to describe how self-interested individuals agree with the establishment of a sovereign. At another part, by mentioning some liberal thinkers, I will discuss the possible spectrum of the rules of government in liberal thought. The spectrum could be explained as the result of different assumption of self-interested individuals and of legitimacy in society. In the whole thesis, I will focus on two elements in society: particularity and generality. Particularity means particular interests (self-interested behavior) of individuals and generality means general interests (publicness). In comparison of...
Oligarchy as a Political Regime in Aristotle and in Contemporary Politics
Novozhilov, Veniamin Igorevich ; Salamon, Janusz (advisor) ; Franěk, Jakub (referee)
The author of this thesis will analyze the idea of oligarchy and how it changed throughout the years, starting from the times of Aristotle, one of the first political philosophers who dedicated his time and research the topic, to contemporary definition of oligarchy as it is viewed by modern political thinkers. This thesis will also look at whether the country of the Russian Federation would fall under the category of an oligarchy, this is relevant as this country has been labeled with the term oligarchy more than others in contemporary society.

National Repository of Grey Literature : 99 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 Franek, Jan
5 Franek, Jiří
6 Franěk, Jan
1 Franěk, Jaromír
5 Franěk, Jiří
2 Franěk, Josef
3 Fránek, Jakub
6 Fránek, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.