National Repository of Grey Literature 246 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Proposal for Rebranding Activities of Formula Student University Team in International Racing
Hlavenková, Andrea ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast strategického řízení značky, konkrétně na přípravu rebrandingových aktivit pro sportovní tým. Analyzuje značku týmu z interního i externího hlediska, což vede k důkladnému zkoumání značky společnosti. Primárním cílem je připravit pro tým rebrandingové aktivity na základě brandingové šablony, jejíž struktura je popsána a dodržována v práci.
Proposal for Brand Development
Brauner, Jakub ; Rampulová, Kateřina (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj značky malé realitní kanceláře APOLLO reality. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů a postupů v oblasti brandingu a reality. Dále se zde vymezuje rámec pro rozvoj značky. V analytické části byla provedena interní analýza společnosti se zaměřením na byznysovou a brandingovou část firmy. V externí části analýzy byl proveden průzkum vnímání značky a posouzení vizuální identity hlavních konkurentů. Na základě výsledků analýz byl vytvořen návrh pro rozvoj značky a kontrolu značky. Součástí návrhu je i plán implementace změn a kalkulace nákladů.
Proposal for Brand Development
Ludvík, Matyáš ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce se zabývá rozvojem značky u začínající firmy Prostěvize s.r.o., která se zabývá home stagingem, což znamená příprava nemovitosti, před prodejem na realitním trhu. V práci je sepsán teoretický koncept, který je vhodný pro rozvoj společnosti a její značky. Jako první je analyzovaná současná situace společnosti, poté její značka, konkurence a také názory klientů. Všechny tyto poznatky jsou použity pro návrhy, které mají za úkol rozvíjet značku společnosti Prostěvize s.r.o.
Proposal for New Brand Development
Tomanka, Peter ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou strategického rozvoja značky klasického mužského obliekania. Práca je rozdelená do troch častí. V teoretickej časti sú vymedzené teoretické východiská, ktoré slúžia na vytvorenie a budovanie stratégie značky. Po vymedzení teoretických poznatkov, nasleduje analytická časť. Táto časť sa zaoberá prieskumom trhu a potenciálnych zákazníkov. V práci sú spracované výsledky analýzu trhu. Tieto výsledky slúžia ako základ pre tvorbu návrhovej časti.
Proposal for New Brand Development for Own Business Project
Šviha, Richard ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na strategický rozvoj mé značky, Pastelle Apparel, která se pohybuje na trhu se stylovým, značkovým oblečením. Značka se nachází na úplném začátku své existence, proto tato práce postihuje veškeré aspekty jejího vzniku, společně s kompletní vizí její realizace. K dosažení a navržení konečné podoby značky je využita řada teoretických modelů a výzkumných metod zaměřených jednak na samotný koncept značky, na charakter zákazníka, jejich vnímání naší značky a následně náhled na konkurenci na tomto trhu. Výsledky a uplatněné metodika jsou klíčové pro realizaci a navržení konečné podoby mé značky.
Feasibility Study of Vegan Tattoo Studio Opening
Knechtová, Natalie ; Zich, Robert (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato bakalářské práce se zaměřuje na zpracování studie proveditelnosti pro otevření nového veganského tetovacího studia, které bojuje proti krutosti vůči zvířatům, přírodě a planetě jako takové. Autor práce definuje základní teoretická východiska práce, zanalyzuje současný stav trhu včetně objasnění zmíněných současných problémů a v neposlední řadě navrhne způsob jejich řešení skrz podnikání společně s analýzou proveditelnosti celého projektu.
Proposal for Business Model of New Company
Štěpánek, Pavel ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
The diploma thesis focuses on the issue of a proposal for the development of the business model of the start-up company with the aim to create an online literary service. In the diploma thesis, theoretical starting points of necessary areas for the successful elaboration of the theme will be defined. In the analytical part, attention will be paid to the individual areas of the business model and related areas including delimitation and verification of the idea of the service. Based on the carried out analyses and research, the proposal part will elaborate the proposal for the development of the business model of the start-up company including an evaluation of strengths and weaknesses of the proposal for the development of the model and recommended steps for the subsequent elaboration.
Company Development Strategic Framework Proposal with Emphasis on Product Portfolio
Coufal, Denis ; Vozka, Jiří (referee) ; Zich, Robert (advisor)
The purpose of this diploma thesis is a strategic development proposal for a Czech electrotechnical company with an emphasis on a product portfolio. The theoretical basis of this thesis serves as a structure for the analytical and the proposal part. Outputs of the external and internal analysis are the bedrock for formulation of strategic product portfolio development framework at the corporate and business level. The proposal provides a company with a framework for strategic behavior focused on better competitive ability, product portfolio expansion, and delivering higher value for customers of energetic engineering.
Proposal For Strategic Company Development
Štěpán Rážová, Iva ; Štěpán, Petr (referee) ; Zich, Robert (advisor)
This masters thesis is focused on a proposal of measures for strategic development of company, specifically the driving school Škola řízení. The idea behind it is to rent training vehicles to people outside the driving school. The thesis is divided into three parts. The first part of the work is focused on literary research to find the theoretical basis for strategic management, strategy creation, business plan creation and is the basis for the analytical part. In the second part of the thesis I deal with the analysis of the influence of the environment on the operation of the company and also with the analysis of its current development and evaluation of these influences. Barriers to the development idea are also evaluated. In the last, design part, the overall strategy is completed and a business model for renting a training vehicle is proposed.

National Repository of Grey Literature : 246 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Zich, Rostislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.