National Repository of Grey Literature 181 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Customer Satisfaction
Pišková, Martina ; Holendová, Petra (referee) ; Schüller, David (advisor)
The thesis deals with the analysis of customer satisfaction of the internet shop Nejbaby, s. r. o. The first part explains the theoretical concepts associated with the chosen theme. The second part is devoted to analyses of the external and internal surroundings of the selected enterprise and also includes a marketing research containing data collected via customised questionnaire. Based on the questionnaire assessment, proposals are presented in the last section, aiming to increased customer satisfaction.
The Proposal for the Development of the Product Portfolio of a Company Operating in the Paper Industry
Krutišová, Zuzana ; Schüller, David (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis deals with the topic of strategic management of the company's development with situational evaluation in the area of possibilities of expanding the product portfolio and subsequent proposal of key steps for entering the market with a new product. The theoretical part of the thesis describes the issues of strategic and investment decision-making on product strategy and product development, including a description of selected analytical and evaluation methods. The analytical part of the work focuses on the application of selected methods in a selected context of the business environment in order to identify key factors and evaluate the possibilities for decision-making with respect to the new product strategy. The final part develops the selected variant of product strategy development with an investment assessment of the expansion of a new product line, including recommendations to the company's sales department.
Strategy to Decrease Rate of Procrastination While Using Methods Improving Awareness and Emotional Self-regulation
Gealfow, John Altair ; Schüller, David (referee) ; Konečný, Štěpán (advisor)
This diploma thesis is proposing and evaluating a strategy of human resource management in the field of productivity of intellectual workers and students while using insights from scientific research on procrastination and productivity. The suggested strategy implements especially two methods that were found effective for lowering the rate of procrastination in latest scientific studies – the method of awareness and mindfulness and the method of journaling. This diploma thesis includes design and creation of an educational program consisting of video lessons in the field of time-management, techniques of mindfulness and awareness and the method of journaling. Furthermore, it includes running research with a group of students during an exam period, while all participants record information on using the above mentioned methods for the period of 15 days, while the logged information has combined nature between objective information on performance (data on usage of personal computer, data on the amount of work done and time spent on it) and self-evaluation information (subjective evaluation of daily performance and subjective evaluation of perceived daily happiness). This thesis evaluates the suggested strategy on the research sample of 15 university students and is using the methods of input and output questionnaire, same as analysis of the continuous data logged while journaling from the research participants, to evaluate the effectiveness of the proposed strategy. The goal is to be able to apply this strategy in the business practice in human resource management. Another possible application is also improvement of study productivity of students using self-management techniques.
Development of Business Activities of a Travel Agency
Pitlová, Veronika ; Schüller, David (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The bachelor thesis deals with the development of business activities of a franchise of travel agency Invia located in Kuřim close to Brno. In the theoretical part are explained the significant concepts and are defined the analysis, which are going to be subsequently apply. The output of the bachelor thesis is a proposal of a foundation of its own travel agency which will help to extend an offer, to increase competitiveness and also overall profits of the company.
On-line marketing communication
Harea, Victoria ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Schüller, David (advisor)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlivu pandemie SARS-CoV-2 na marketingovou komunikaci firmy Foreigners s. r. o. v online prostředí. Teoretická část se věnuje všeobecným principům týkajících se míry významnosti různých typů digitálního marketing. Analytická část je složena z analýzy stávajícího stavu firmy, interní a externí analýzy firemního digitální marketingové komunikace a porovnání hodnot konkurenceschopnosti benchmarkingu. Výsledky jsou doplněné statistickými údaji z Google Analytics a rozdělěné odpovídajícím způsobem pomocí analýzy SWOT. Na základě těchto výsledků byly navrženy vhodné způsoby zlepšení digitální marketingové komunikace firmy.
Marketing Plan for selected E-commerce Project
Vrabec, Tomáš ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre získanie prvých 10 000 používateľov mojej aplikácie Avatar. Práca obsahuje 3 časti. Prvou je teoretické východisko, v ktorom sú popísané dôležité pojmy potrebných k pochopeniu problematiky. Druhou časťou je analytická časť, ktorá popisuje súčasný stav projektu a jeho pozíciu na trhu pomocou analýz. Treťou časťou je návrhová časť ktorá obsahuje špecifický marketingový plán s účelom získania daného počtu užívateľov.
Business Plan for Gastronomic Facility
Lešická, Martina ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na Slovensku. Táto práca definuje základné pojmy, ciele, metódy a teoretické vedomosti potrebné na objasnenie učiva, na základe ktorého je vypracovaný konkrétny podnikateľský plán. V závere práce je pomocou finančnej analýzy zhrnuté hodnotenie efektívnosti investovania do konkrétneho nápadu.
Marketing Plan of the Selected company
Polakovičová, Miroslava ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato bakalářská práce je věnována zdokonalení marketingového plánu ve vybrané společnosti. Zahrnuje potřebné teoretické základy pro analýzu dat poskytovaných společností. Po analyzování těchto údajů a sestavení matic následují konkrétní návrhy na přínos a rozvoj společnosti do budoucna. Očekávání po implementaci doporučených návrhů by mělo mít za následek větší povědomí o značce.
Proposals for Expanding the Marketing Communication of a company
Ulrichová, Veronika ; Schüller, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci kavárny Férová Palačinkárna v Hradci Králové. V teoretické části práce jsou popsány základní definice a pojmy marketingu. Následuje analytická část a popis dnešní pandemické situace spojené s korona virem, která ovlivnila fungování společnosti Férová Palačinkárna. Na základě popsaných analýz a obdržených dat, bakalářská práce prezentuje doporučení pro zlepšení marketingové komunikace se zaměřením na zákazníky Férové Palačinkárny.

National Repository of Grey Literature : 181 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.