National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Přístupy k udržení a zachování historického systému zeleně v urbanizovaném prostoru a regulativy regenerace okolí technických památek
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Burian, Samuel ; Bínová, Ludmila ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Finstrlová, Helena
Projekt je zaměřen na vypracování strategie podpory udržení a rozvoje zeleně jako protiváhy stavebních prvků v urbanizovaném území. Záměrem je navrhnout potřebná opatření k zachování vegetace jako nepostradatelné součásti urbanizovaného prostředí. Byly shromážděny podklady a informace o významných příkladech řešení historického systému zeleně a staveb v rozdílných slohových obdobích. Podklady byly kriticky vyhodnoceny. Byla rozpracována metodika podporující zachování historického systému zeleně. Projekt je zaměřen také na používání introdukovaných druhů ve vegetačních úpravách.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Přístupy k udržení a zachování historického systému zeleně v urbanizovaném prostoru a regulativy regenerace okolí technických památek
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Burian, Samuel ; Bínová, Ludmila ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Finstrlová, Helena
Projekt vypracovává strategii podpory udržení a rozvoje zeleně jako protiváhy stavebních prvků v urbanizovaném území. V rámci subprojektu byly shromážděny podklady o významných příkladech historického systému zeleně u staveb v rozdílných slohových obdobích. Byla zpracována metodika podporující zachování historického systému zeleně. Byly navrženy limity a regulativy ve vztahu k dendrologickému sortimentu.

See also: similar author names
1 Wolfová, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.