National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.
Celková strategická analýza fondu historických parků a zahrad a metod jeho zkvalitnění‚ koncepce péče a ochrany historických parků a zahrad
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Svoboda, A. M. ; Novotná, Gražyna ; Pincová, Veronika
Zpráva navazuje na dokumentaci historického vývoje Průhonického parku, která končila rokem 1871. Zabývá se především dokumentováním působení hraběte Arnošta Silva Tarouca. Práce se snaží postihnout nejen přípravu Taroucy na celoživotní dílo, ale snaží se postihnout principy tvorby a celkovou kompozici, která vyplývala z ojedinělého terénu. V práci je popsaná i nerealizovaná část parku.

See also: similar author names
1 SVOBODA, Aleš
16 Svoboda, Adam
4 Svoboda, Antonín
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.