National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.

See also: similar author names
13 NOVÁKOVÁ, Magdalena
14 NOVÁKOVÁ, Marcela
20 NOVÁKOVÁ, Marie
35 NOVÁKOVÁ, Markéta
41 NOVÁKOVÁ, Martina
39 NOVÁKOVÁ, Michaela
4 NOVÁKOVÁ, Milena
4 NOVÁKOVÁ, Miroslava
27 NOVÁKOVÁ, Monika
1 Nováková, M.
13 Nováková, Magdalena
13 Nováková, Magdaléna
14 Nováková, Marcela
1 Nováková, Marianna
20 Nováková, Marie
35 Nováková, Markéta
4 Nováková, Marta
41 Nováková, Martina
4 Nováková, Martina,
39 Nováková, Michaela
4 Nováková, Milena
4 Nováková, Miluše
4 Nováková, Miroslava
27 Nováková, Monika
1 Nováková, Mária
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.