National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP: Analýza strategických přístupů a nástrojů udržitelného využívání krajiny k naplnění principů Evropské úmluvy o krajině v ČR
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Langar, Filip ; Zimová, Eliška ; Štelcl, Václav ; Beneš, Martin ; Staňková, Jana ; Hartl, Pavel ; Markvart, Josef ; Löw, Jiří ; Weber, Martin
Výstup je souborem zjištění o stavu a možnostech uplatňování Evropské úmluvy o krajině v podmínkách ČR. Proto v první a druhé části (kap.II. a III.) provádí rozbor uspořádání veřejné správy v ČR, jako právního a mocenského prostředí pro krajinné politiky, v třetí a čtvrté části (kap. IV. a V.) hledá polohu pro koncepční plánování krajiny, v části páté (kap. VI.) podává nástin filosofie dotační politiky na ochranu a tvorbu krajiny v ČR. Výsledkem je zjištění, že přes nesourodé členění státu je rozhodujícím nositelem krajinných politik pro ochranu jedinečnosti krajiny kraj, na který je nutno v rámci subsidiarity nutno přenést většinu grantových fondů na úseku ŽP.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.