National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Návrh systému pro zpracování a údržbu dat k evidenci zeleně (dendrologických prvků) za účelem zefektivnění udržení zeleně v moderním pojetí informačních technologií s využitím geografických informačních systémů - GIS
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Zimová, Eliška ; Šimecková, Jana ; Motl, Ivo ; Javorková, Lenka ; Finstrlová, Helena ; Bínová, Ludmila ; Finstrle, Aleš
Cílem subprojektu je vytvořit metodický postup pro pořizování, údržbu a zpřístupnění informací o zeleni a její evidenci v urbanizovaném prostoru. Byly zhodnoceny a navrženy možnosti využití informačních technologií jak pro výkon veřejné správy, tak i pro zpřístupnění dalších informací o biotické složce (zeleni) veřejnosti.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.