National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ways of IT processes management in organizations (IT governance)
Lišková, Martina ; Voráček, Jan (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
IT governance is a very pressing matter for many companies not only all around the world but also in Czech Republic. Therefor this thesis will in the beginning introduce reader to the subject of IT Governance, it's historical development, structure, participants and also its benefits for the organizations but also with possible hardships of incorporating it into companies. Main benefit of this thesis is mapping of different solutions providers. These solutions include software platforms, differentiating methodics and also consulting IT services. This work chooses and introduces key market providers. Last part of the thesis hints at the possibilities of implementing chosen methodic into a sample company. Reader is introduced to the chosen methodic in greater detail and the aforementioned methodic is demonstrated through the companies services.
The issue of ESB as part of SOA solution
Burian, Tomáš ; Říhová, Zora (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
The thesis summarizes the history of enterprise application integration and shows the estimated benefits and risks that arise from attempts to harmonize corporate IT infrastructure. It also describes the main approaches to the integration and evaluates their resistance in terms of time. The thesis relates a modern interpretation of the integration of SOA (Service Oriented Architecture), including related standards. Particular attention is paid to the life cycle of services in SOA. It explains possible approaches and key principles of communication layer integrated business application system in terms of architectural design. The last part of the thesis examines for opportunities, risks and benefits of system application integration within the SOA implementation and assesses the economics of integration and the question of the investment protection.
Utilization of Czech POINT by Czech residents
Semerád, Ondřej ; Toman, Prokop (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Purpose of this work is to evaluate implementation of contact places of public administration, so called Czech POINTs, and effects of their working on citizens of Czech Republic. This work begins by description and explanation of term e-government and its position in world. The work continues by localization of Czech POINT within czech e-government a description of offered services. Last part of this work is dedicated to comparison of difficulty and costs of services offered by Czech POINT. It compares methods of arranging agendas by using contact places of public administration and without them. The end of the work assess effects of Czech POINT by eyes of citizen.
Project of the corporate design and its example of the company Filamos s.r.o.
Hartl, Jan ; Krsek, Libor (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
This thesis deals with company design. The goal is to explain all relevant aspects, especially from company design project point of view. Practical case study of realization of company design project in company Filamos s.r.o. is a part of this thesis. First part explains the term company design, discusses its introduction in a company, administration and its changes. It deals with this term also in context of company identity or image, especially its line up to information strategy. Second part deals with preparation and realization of company design project in company Filamos s.r.o. while practical part deals above all with methodology of this project. The output of the project, "Graphical manual" of the company Filamos s.r.o., is attached.
Selection and application of software development methodology which is suitable for analytical and development micro team
Pospíšil, Václav ; Kubíček, Jovan (advisor) ; Exnarová, Anna (referee)
The aim of this thesis is to explore the possibilities of software development methodology application on a project developed by a very small team. Three types of methodologies will be described subsequently - Extreme Programming, Select Perspective a Rational Unified Process. Each methodology will be applied on the real project, in given real conditions. The most appropriate methodology will be chosen and demonstrated on the real project of the software platform for e-commerces -- from the stage of inception to the stage of elaboration. Choosing of a methodology and its suitability is influenced mostly by the size of the development team where supposed tasks have to be fulfilled by only two employees. The given methodology will be judged, evaluated and modified for the needs of development micro teams. The way of modification will be described at the end of this thesis.
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro vybranou organizaci
Kinská, Marcela ; Toman, Prokop (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou implementace vysokorychlostního připojení k internetu v podmínkách malé až střední organizace (SME). Poté, co čtenáři přiblížím technologie vysokorychlostního připojení vhodné pro nasazení v podmínkách SME, následuje hlavní část mé práce tvoří tématická oblast internetu v organizaci, obsahující možnosti využití vysokorychlostního připojení k internetu, tzv. služby internetu, stejně jako metodiku jeho výběru, kterou považuji za vlastní přínos své práce. Teoretickou část této práce jsem pak rozšířila o případovou studii. Na příkladu z praxe, reprezentovaného středně velkou organizací, uvádím nejen parametry současného i předchozích řešení vysokorychlostního připojení k internetu, ale analyzuji zde i současný stav využití internetu v organizaci. Praktickou část mé práce v závěru doplňuji o konkrétní doporučení, jak využití vysokorychlostní přípojky v podmínkách zkoumané organizace zefektivnit. Vycházím přitom ze znalostí nabitých v průběhu studia odborné literatury.
Payments for goods and services via mobile phones
Mach, Michal ; Matuštík, Ondřej (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
This thesis is focused on the issue of payment for goods or services by mobile phones. The area of mobile payments is a potential future payment system. To the extent to which the mobile payments in the future be used, however, depends not only on individual applications and technologies but also the readiness of potential users of these technologies and the willingness of users is fully used. The goal of this publication is to provide a comprehensive picture of this issue, analyze the possibility of using different technologies for mobile phone payments, to map the current situation in the segment of mobile payments and provide insight into the possible future development. The work can be divided into three parts. First, the theoretical part, defines mobile payments, says the reader into the introduction of mobile payments and describes the possibility of using these technologies. Second, the practical part, the analysis of the questionnaire. This questionnaire is primarily focused on the use of applications, mobile payments among users of mobile phones in the Czech Republic. When evaluating a questionnaire is given priority to conclude that could be used in the introduction of mobile payments. The third part is an example of mobile payments applications in other fields. Readers of this thesis would have to obtain a comprehensive understanding of the issue of mobile payments, technology and applications of mobile payments. Alternatively, to obtain information about how to use these payments in their business.
Servisně orientovaný přístup v oblasti návrhu podnikové architektury
Ondruška, Marek ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Za téma předkládaného textu byla zvolena oblast týkající se návrhu podnikové architektury v kontextu architektonického přístupu nazývaného Servisně orientovaná architektura. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části je pozornost věnována vymezení podnikové architektury, návrhu podnikové architektury a modelovacímu jazyku pro popis podnikové architektury. Druhá část vychází z poznatků prezentovaných v části první při rozboru Servisně orientované architektury.
Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Kubíček, Jovan ; Šmejkalová, Zora (advisor) ; Benešová, Vlasta (referee)
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Informační potřeby a rozhodování manažera ve společnosti Unilever, spol. s r.o., divize Algida
Soukup, Václav ; Rosický, Antonín (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Rozbor informačních potřeb managerů společnosti Unilever jejich a rozhodování za podpory informačních technologií a systémů pro podporu managerské práce. Jádrem jsou analýzy workflow systémů, OLAP aplikací, distribučních systémů (DSS pro rozvozy zboží) a systémů pro správu prodejních nástrojů divize Algida. Práce je orientovaná i na praktické uplatnění při rozvoji IS ve společnosti.

See also: similar author names
30 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
30 Kubíček, Jan
10 Kubíček, Jaromír
4 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
4 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
30 Kubíček, Ján