National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Testing tools and their practical use
Pavelka, Tomáš ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Ondruška, Marek (referee)
This thesis is focused on software testing, primarily on practical use of testing support tool HP Quality Center 11. Theoretical part of the thesis explains the basic concepts of testing, introduces the types of testing and pursues the role of testing in project management. Practical part demonstrates real use of HP Quality Center 11 in SEPA Direct Debit project in a financial institution, evaluates its benefits and shortcomings and suggests possible improvements.
Bank's IT department process management improvement
Holub, Jan ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Ondruška, Marek (referee)
This thesis deals with the topic of process management as a part of IT Governance. Cobit is the standard for the IT Governance. For the purpose of the thesis we use Cobit 5, the latest Cobit version published in 2012. Next part of the thesis is focused on describing the principles of process management and analyzing differences between line and process management. To be able to choose the appropriate modeling notation, the work uses the most common notation of process modeling -- BPMN, EPC and UML. The second part of the thesis analyses the current status of process management in an international bank using methods of questionnaire, document analysis and observation. Following the analysis, new concept of process management is created and applied to two specific processes.
Identity Management
Fryaufová, Lucie ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Ondruška, Marek (referee)
The topic of this thesis is focused on the issues of the Identity Management. The author of the work describes the possibilities using this concept and application Identity Management in organizations. This issue is not oriented just from the point of Information security where this area belongs. The goal of this work is to create a framework of the process Identity Management by using best practises and standards. The context of the work should describe new trends and using special tools for safety work with process of Identity Management and the risk in area of the Identity Management. To achieve these goals which are mentioned above is ensured by using analysis of information sources and consulting with professionals from organization. The benefit of this work is provide comparison of teoretical knowledges with practical usage in organization and its recommendation to improve the process Identity Management.
Social games phenomenon
Pejšek, David ; Pavlíček, Antonín (advisor) ; Ondruška, Marek (referee)
The aim is to define principles and develop a model which can explain the profitability of social games deployed in an Facebook environment and whose proper implementation can support this profitability.
Informace, znalosti a komunikace jako systémové nástroje rozvoje evropského společenství
Ondruška, Marek ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Třeštíková, Ludmila (referee)
Hlavním cílem předkládané práce je poskytnout základní informace týkající se informační společnosti rozvíjející se v rámci Evropské unie. Při analýzách této oblasti jsou uvažovány tři nástroje: informace, znalosti a komunikace. Text je rozdělen do tří částí. První se zabývá historií Evropské unie a procesem rozšiřování Evropské unie. Následně je pozornost textu přesunuta k oblastem zájmu Evropské unie a k institucím Evropské unie. Hlavní zaměření druhé části se týká vymezení informací, znalostí a komunikace. Konečně třetí kapitola by měla být považována za hlavní část celého textu. První téma této kapitoly se zabývá komunikačním systémem Evropské unie a popisuje základní politiky realizované v oblasti komunikace. Jako další jsou diskutovány aspekty akčního plánu ?eEurope? od jeho vzniku až po současný stav. Poslední téma třetí části se týká problémů souvisejících s komunikací v rámci Evropské unie, jako první mezi členskými státy a následně mezi členskými státy a institucemi Evropské unie.
Servisně orientovaný přístup v oblasti návrhu podnikové architektury
Ondruška, Marek ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Za téma předkládaného textu byla zvolena oblast týkající se návrhu podnikové architektury v kontextu architektonického přístupu nazývaného Servisně orientovaná architektura. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části je pozornost věnována vymezení podnikové architektury, návrhu podnikové architektury a modelovacímu jazyku pro popis podnikové architektury. Druhá část vychází z poznatků prezentovaných v části první při rozboru Servisně orientované architektury.

See also: similar author names
1 Ondruška, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.