Economics Institute

Latest additions:
2021-07-11
00:00
Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
Bryndová, Lucie ; Šlegerová, Lenka
Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní spojených restrikcí a podpůrných opatření na vývoj příjmů systému v.z.p. a jeho celkovou bilanci v příštích letech. Ukazuje se, že bez výrazného zásahu, posílení zdrojů financování nebo omezování výdajové strany, bude systém od roku 2021 směřovat k výrazným deficitům.\n

Detailed record
2021-06-27
00:00
Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B
Jurajda, Štěpán ; Doleželová, P. ; Zapletalová, Lucie
Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019. Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat. Zjištění studie lze použít při rozhodování o podobě dlouhodobého nastavení nástroje typu kurzarbeit v českém právním řádu.

Detailed record
2021-06-27
00:00
Práce z domova: možnost, nebo nutnost?
Grossmann, Jakub ; Korbel, Václav ; Münich, Daniel
Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překáţky a výhody práce z domova.

Detailed record
2021-06-27
00:00
Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát
Jann, Ole ; Münich, Daniel ; Zapletalová, Lucie
Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v Česku výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se velmi pravděpodobně promítne i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

Detailed record
2021-06-27
00:00
Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím
Korbel, Václav ; Münich, Daniel
Česká republika (ČR) má historicky silnou větev učňovského vzdělávání, do které každý rok vstupuje okolo 30 % žáků prvního ročníku středního vzdělávání (SV). Často se debatuje, jak velký podíl žáků má studovat v učňovském vzdělávání, ale méně se zkoumá, jací žáci o něj mají zájem a jak se jejich složení mění v čase. Tato studie mapuje tyto fenomény měřením společenského statusu učňovského vzdělávání v ČR a jeho vývoje od roku 2003. Na základě zahraničních studií definujeme společenský status jako relativní rozdíl v gramotnosti žáků prvního ročníku učňovského vzdělávání oproti podobně starým žákům zbylých typů SV v testování PISA při kontrole dalších faktorů. Společenský status tedy odráží, jací žáci si učňovské vzdělávání vybírali, a je součtem různých faktorů, které ovlivnily jejich výběr – očekávaná kvalita vzdělávání, uplatnění po dokončení, zaměření daného oboru nebo vnímání a názory rodičů a spolužáků na základních školách (ZŠ). Například, pokud by se relativní gramotnost žáků učňovského vzdělávání oproti ostatním typům SV mezi lety snížila, můžeme to za splnění určitých předpokladů interpretovat jako pokles společenského statusu učňovského vzdělávání.

Detailed record
2021-06-27
00:00
Nechtěné plody prorodinných politik
Bičáková, Alena ; Kalíšková, Klára ; Zapletalová, Lucie
Dvě reformy rodičovského příspěvku v České republice z let 1995 a 2008, které změnily možnou dobu jeho čerpání, měly vliv nejen na to, jak dlouho ženy zůstávaly s dítětem doma, ale ovlivnily i míru jejich nezaměstnanosti po návratu na trh práce.

Detailed record
2021-05-30
00:00
Sick pay and absence from work: evidence from flu exposure
Grossmann, Jakub
The system of sick-pay is critical for balancing the economic and health costs of infectious diseases. Surprisingly, most research on sick-pay reforms does not rely on variation in worker exposure to diseases when investigating absences from work. This paper studies the effects on absences from work of changes in health-insurance coverage of the first three days of sickness. We explore geographic variation in the prevalence of infectious diseases, primarily the seasonal flu, to provide variation in the need for sickness insurance. Estimates based on the Czech Structure of Earnings Survey imply that when sickness insurance is not available, total hours of work missed are not affected, but employees rely on paid and unpaid leave instead of sick-leave to stay home. The substitution effects are heterogenous across occupations and socio-demographic characteristics of employees, and suggest that workers do not spread infectious diseases at the workplace as a result of the absence of sickness insurance coverage in the first three days of sickness.

Detailed record
2021-05-30
00:00
Learning about ethnic discrimination from different information sources
Korlyakova, Darya
We experimentally study whether public beliefs about ethnic discrimination, an emotionally loaded issue, are shifted more by information from experts or from ordinary people. We also examine whether people are inclined to choose the most influential sources. For this purpose, we combine, in a novel design, the random provision of information from different sources with endogenous information acquisition from the same sources. We find that individuals update their beliefs most in response to information from experts, namely researchers studying ethnic minorities and human resource managers. Exogenous adjustments in beliefs do not induce changes in attitudes to ethnic minorities. Consistent with the strength of belief updating, more individuals choose information from experts over information from ordinary people. This result suggests that, in the aggregate, people behave rationally as they favor a source that is perceived to be relatively accurate. The findings have implications for information dissemination policies.

Detailed record
2021-05-30
00:00
LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets
Drlje, M. ; Jurajda, Štěpán
A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered admission based on small quasi-random differences in admission scores. Assuming that the students at the margin of admission differ only in the treatment assignment, this literature relies on admission scores to instrument for admission or graduation. We point out that non-compliance with the centralized matching assignment typically corresponds to enrolling in one’s preferred program a year after the initial assignment, introducing significant non-compliance costs. We show that with costly non-compliance, the exclusion restriction, the key assumption of the LATE theorem, is violated, leading to biased estimates when instrumenting for graduation, i.e., for a treatment taking place after non-compliance costs are incurred. We use data from a student-college matching market in Croatia to illustrate the empirical importance of this potential source of bias and propose a method inspired by Lee (2009), which recovers the treatment effect bounds under the assumption that the costs of non-compliance are not related to the treatment assignment.

Detailed record
2021-05-30
00:00
Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave
Jurajda, Štěpán ; Doleželová, P.
We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows large participation gaps in favor of large employers, and disproportionately high intensity of use of the program by manufacturing companies, in particular those exhibiting a declining wage bill already prior to the pandemic. Compared to other industries, manufacturing is thus able to ‘cover’ by kurzarbeit support the largest share of the decline in hours worked between the 2nd quarters of 2019 and 2020, with the exception of the hospitality and culture industries, which were directly affected by pandemic measures, such as restaurant closures.

Detailed record