Bachelor's theses

Latest additions:
2022-05-29
00:01
Vize pro Krnov
Kulíšková, Andrea ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Kižnica 21. storočia už dávno nie len o knihách. Jedná sa o miesto ktoré žije s ľuďmi, okolo ktorých sa točí aj moj návrh. Nová krnovská knižnica v ňom stojí na nároží ulíc Soukenická a sv. Ducha, v súsedstve stejnojmeného chrámu a bývalej textilnej fabriky. Navrhovaná stavba plní nielen funkcie knižnice a mediatéky, ale pojme aj plnohodnotné komunitné centrum, galériu, coworkingové zariaďenie a kavireň. Samozrejmosťou je aj navýšenie parkovacích kapacít v centre mesta a úprava okolných verajných ploch.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Dostavět město
Vitkovič, Michal ; Kosek, Filip (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Návrh overuje možnosti dostavby pozemku na okraji historického centra formou mestského bloku, v krajných medziach daných jeho úzkymi rozmermi. Zo zdanlivých nevýhod – z priestorového obmedzenia a polohy v svahu – sa stáva príležitosť na vytvorenie rôznorodých atmosfér a situácií, rôznych výškových úrovní, predelov a spojení. V koncepte sa odrážajú fenomény scelenia mesta, konca dominancie áut, riešenia nedostatku dostupného bývania a zvýšenie hustoty mesta a miesta. Náplň polyfunkčného objektu sa skladá prevažne z bytov určených skupinám obyvateľstva ohrozeným súčasnou bytovou krízou – mladým ľuďom a sociálne znevýhodneným. Program bývania dopĺňajú mestské byty. Návrh sa snaží poskytnúť možnosti služieb, voľnočasového a spoločenského vyžitia. Byty disponujú vlastnými záhradkami umiestnenými na zelených strechách a miestami na spoločné posedenia. Dôležitou súčasťou bloku je komunitné centrum. V súlade s konceptom krátkych vzdialeností sa v parteri nachádzajú aj obchody a kaviareň s kníhkupectvom. V časti pozemku blízkej centru mesta nájdeme malé verejné námestie so zeleňou. Parkovanie je umiestnené prevažne v polozapustenom suteréne, ktorý postupne vystupuje na terén a vytvára platformu pre bytové objekty. Kontrast betónového podstavca a murovaných lineárnych blokov je hlavnou charakteristikou jednoduchých fasád. Nový mestský blok tiež pretvára charakter okolitých ulíc, poľudšťuje ich a sceľuje urbánnu štruktúru.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Dostavět město
Hejdová, Dominika ; Stibitz, Jan (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Projekt Dotyk generací pracuje s návrhem domu v centru města Loun na pomezí dvou typologií, jako možnou cestou kudy se může ubírat bydlení budoucnosti. Propojení rodinného bydlení s bydlením pro seniory. Městský individualismus a anonymita dnešní doby narušila původní rodinné vazby a hodnoty. To podpořené ekonomickým modelem úspěšnosti a vidinou zisku kompletně ovlivnilo naše chování i životní styl. Od teď se to vše však změní. Příchod nové důchodová generace. Generace, která vyrůstala za socialismu a váží si svobody více něž jiní. Generace, která už nebude chtít dožívat sama v ústraní, ale která převezme iniciativu za svůj život se záměrem dožít důstojně a plnohodnostně. Generace, díky které vznikne nespočet nových typologiií a díky které se kompetně změní obraz dožití seniorů ve městech.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Dostavět město
Demjanovičová, Michaela ; Sládeček, Svatopluk (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Předmětem zadání byl návrh polyfunkčního domu nebo souborů domů a přilehlých veřejných prostor ve městě Louny, které se rozkládájí v Ústeckém kraji necelou hodinu jízdy autem od hlavního města Prahy. Řešená parcela se nachází na samotném okraji historického centra Loun mezi dopravně exponovanější ulicí Osvoboditelů, ulicí Na Valích a Komenského náměstí. V současnosti je zde parkoviště, které slouží rezidentům. Parcela disponuje ale mnohem větším potenciálem vzhledem k jejímu umístění vůči historickému centru města a dopravní obslužnosti. Tématem mé práce je zaměření se na formu dostupného bydlení, které by mělo rozšířit počet bytů v městském bytovém fondu města Loun a zároveň uspokojovat potřeby jeho obyvatel, propojovat je a nabízet jim příležitosti čerpat výhody ze společného bydlení a umístění domu v blízkosti centra. Dát jim příležitost vytvářet komunitu, možnost setkávat se a pořádat akce ve společných interiérových a exteriérových prostorech, ale zároveň také poskytnout jeho obyvatelům i dostatečné množství soukromí. Jedním z cílů je také vytvořit takový dům dostupného bydlení, který nemá nálepku stigmatizované nejlevnější výstavby, ale nabízí jeho obyvatelům příjemné místo k bydlení, nastavuje nový trend a jeho vzhled reflektuje vztah k centru města. Cílem návrhu bylo vytvořit takovou strukturu, která se bude otevírat městu, nabízet nové zázemí pro jeho rezidenty a zároveň bude poskytovat dostatečný komfort, bezpečí a důstojnost bydlení pro obyvatele domu. Komunitní dění domu je tedy před veřejností relativně skryté, ale zároveň umožňuje komukoliv do tohoto prostoru vstoupit. V projektu se také zaměřuji i na individuální potřeby skupin lidí. Použitím určitých principů se snažím co nejpřirozenějším způsobem pomoci komunitnímu životu obyvatel, tak aby zároveň bylo zachováno i soukromí jednotlivců.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Dostavět město
Calíková, Natália ; Krištof, Michal (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Naskytla sa príležitosť zamyslieť sa nad problémom bývania. V dnešnej dobe ked je dostatok všetkého. Je dostatok bývania ? A keď už aj to bývanie máme, aké je ? Ceny nás tlačia o múr a dvakrát si rozmyslíme či si tú hypotéku vezmeme. Louny, malebné mesto na severe Čiech nám dáva priestor nad dotvorením historického jadra a zároveň sa zamyslieť nad touto problematikou. Spleť prekážok v podobe úzkej parcely a nedostatku mestských bytov pred nás predkladá výzvu. Téma nám dáva za úlohu navrhnúť polyfunkčný dom s bytmi a službami. Poňala som to ako príležitosť vytvoriť domov mladým ľuďom ako som aj ja. Nie je to ľahká úloha dať rodine domov a strechu nad hlavou. Zároveň som chcela vytvoriť prostredie, kde ľudia budú mať svoje úkryty v bytoch, ale zároveň budú zdieľať svoje životy v exteriéri ako sú terasy, balkóny a záhradky. Chcela som opäť priniesť život do ulíc a spoločných priestorov medzi bytovými domami.

Detailed record
2022-05-29
00:01

Detailed record
2022-05-29
00:01
Sýpka ve Slaném
Pániková, Natália ; Valový, Přemysl (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
ANOTACE Zadaním bakalárskej práce bolo overiť možnosť využita pamiatkovo chránenej barokovej sýpky v meste Slaný na Kladensku pre potreby miestnych obyvateľov. Analýzou miesta v kontexte s mestom a širším okolím som dospela k záveru, že sýpku sa oplatí zachovať v jej majestátnej podobe pre ďalšie generácie. S prípadným presahom funkčného využitia starej sýpky za hranice regiónu sa do budúcnosti počíta. Rovnako tak sa ráta s možnosťou prestavby na aktuálne potreby a využitie do budúcnosti. Sýpka tu vždy bola pre miestnych ľudí a dokiaľ bude stáť, bude naďalej dopĺňať nezameniteľný charakter mesta.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Sýpka ve Slaném
Ondrušová, Alica ; Kubinová, Michaela (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Baroková sýpka, v minulosti zdroj potravy, nemá služobníčka spoločnosti. Všetci kúskom svojej produkcie prispievali celej komunite. Spoločná práca. Spoločné zásoby. Služba mestu. V svojej práci sa zoberám rekonštrukciou historickej barokovej sýpky. Do sýpky umiestňujem pracovnú krajinu.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Sýpka ve Slaném
Mívaltová, Markéta ; Urbánek, Libor (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce bylo nelézt vhodný způsob nového využití historického objektu barokní sýpky tak, aby rozšířila a posílila strukturu vybavenosti města ideálně se zaměřením pro děti a mládež. Další okruh řešení bylo samotné urbanistické propojení původního objektu s uliční sítí města. Bakalářská práce se věnuje rozpracování architektonického návrhu rekonverze barokní sýpky. Konkrétní způsob intervence byl při zadání ponechán na volbě studenta v závislosti na zvolené strategii. Samotný stavební program je definován jen rámcově a je možné jej rozšířit o další funkce. Ačkoliv bylo možné se funkce spojené s dětmi a mládeží nedržet a najít úplně jiné využití, nakonec jsem se po analytické části projektu k tomuto tématu opět vrátila. Díky své lokaci se totiž řešená stavba stává ideálním adeptem pro vytvoření volnočasového zázemí nejmladší generaci. Sýpka je situována na okraji historického centra Slaného, kde se v bezprostřední docházkové vzdálenosti nachází několik škol a školek. Je proto možné počítat v návrhu s využitím prostor jak v odpoledních volnočasových hodinách, tak například během vyučování v kreativních nebo sportovních předmětech.

Detailed record
2022-05-29
00:01
Sýpka ve Slaném
Fojtík, Matej ; Madro, Tomáš (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá rekonštrukciou barokovej sýpky v meste Slaný. Sýpka pyšne rastúca zo zeme, spätá s prírodou si funkciu našla sama. Návrat ku koreňom, elementom - vode, tepla, chladu... Zmení sa na mestské kúpele. Miesto stretania sa, oddychu a zdravia.

Detailed record