National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ethical approach to hospitalized patients during a pandemic
Ryšavá, Kateřina ; Hogenová, Anna (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
Úvod Hospitalizovaným pacientům se ve zdravotnických zařízeních věnují odborníci z řad zdravotnického personálu současně zástupci sociálního sektoru. Náplně jejich činností jsou odlišné. Nicméně je spojuje to nejdůležitější. Všichni se intenzívně podílejí na uzdravení pacienta, zmírnění projevů jeho nemoci, zlepšení kvality života pacienta nebo se snaží napomoci umírajícímu k důstojnému odchodu ze života, pokud možno bez bolestných útrap. Veškeré jejich konání nese požadavek etického přístupu k pacientovi. Nedávno svět zasáhla pandemie nemoci covid -19. Mezi impulsy vedoucími k sepsání této práce bylo zamyšlení nad etickým přístupem k pacientovi v pandemickém období vycházející i z osobní zkušenosti se zdravotnickou a sociální péčí o hospitalizovaného pacienta. Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda je zapotřebí podrobit etické přístupy těchto profesí k pacientům dalšímu zkoumání ve světle dopadů pandemického období, zda je třeba v těchto přístupech zohledňovat nastalou specifickou situaci.
Quantification of Customers' Satisfaction in a chosen Firm
Ryšavá, Kateřina Bc. ; Lukšů, Vladimír (advisor) ; Pražáková, Eva (referee)
Práce popisuje možné metody monitorování spokojenosti zákazníků a vhodnost jejich použití. Zabývá se způsoby zjišťování spokojenosti a loajality zákazníků ve vybraném podniku a navrhuje nový systém měření. Ve zvolené společnosti je realizován dotazníkový průzkum, který směřuje k navržení vhodných doporučení ke zlepšení činnosti podniku a jeho vztahu se zákazníky.

See also: similar author names
1 Ryšavá, Kateřina Bc.
1 Ryšavá, Klára
1 Ryšavá, Kristína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.