Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Adopce homosexuálními páry a jednotlivci
Jelínek, Martin ; Sokačová, Linda (oponent) ; Šiklová, Jiřina (vedoucí práce)
Tématem mojí diplomové práce jsou adopce dětí homosexuálními páry a jednotlivci. První kapitola je zaměřena na historii homosexuality, její chápání od antiky po holocaust a její biologické a sociální příčiny. Ve druhé kapitole popisuji genezi chápání a historii homosexuality na českém území. Třetí kapitola popisuje vývoj hnutí podporující homosexuály a lesby v jejich snaze o zrovnoprávnění a jejich boj o lidská a občanská práva. V kapitole je také zmíněna problematika nemoci AIDS a změna chápání sexuality v 60. letech 20. století. Čtvrtá kapitola shrnuje legislativní vývoj chápání homosexuality v českých zemích. Pátá kapitola popisuje typy adopcí homosexuály v Evropě a shrnuje argumenty pro a proti těmto adopcím. Šestá kapitola je zaměřena na několik evropských zemí, které již adopce homosexuály legalizovaly, na veřejné mínění o tomto tématu v EU a popisuje také perzekuci homosexuálů v Evropě a ve světě. Sedmá kapitola by měla poradit, jak by se měly organizace bojující za adopce homosexuálů poučit od kolegů ze zemí, kde jsou již tyto adopce legalizovány.

Viz též: podobná jména autorů
5 Sokáčová, Linda
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.