Název: Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Autoři: Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Typ dokumentu: Tematické sborníky
ISBN: 978-80-86520-30-8
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Klíčová slova: ageismus; právo; sexismus; ageism; law; sexism
Poznámka: Vydává obecně prospěšná společnost Gender Studies v rámci projektu Nenechte se diskriminovat. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Gender Studies, o.p.s. (web)
Externí umístění souboru: https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/publikace_nevidit_probl_pro_web.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392793


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Ostatní > Neziskové organizace > Gender Studies, o.p.s.
Autorské práce > Tematické sborníky
 Záznam vytvořen dne 2019-02-14, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet