National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Integration of disabled students at Charles University in Prague since 1989
Maršálek, Michal ; Kodymová, Pavla (advisor) ; Šiklová, Jiřina (referee)
Although the situation of disabled students at universities is generally improving, the social integration of these students is still difficult in quite a number of cases. This thesis is based on the premise that one of the most important conditions of a full and fruitful experience of student life is that students should be well-informed. In view of the advantages of modern information technologies (speed, accessibility, low cost) more and more information is being conveyed via electronic media. Students are expected to take an active approach to obtaining information from these media, but as with other forms of mass diffusion of information, here too there is a risk that specific information for minority groups, including disabled students, will be overlooked. Furthermore, physical disability represents a constraint on students that makes them particularly dependent on prompt, accessible and correct information. The integration of disabled students into the university is conditioned by the creation of equal opportunities for study and other activities that are part of university life. Information provided to disabled students ought therefore to relate to the services and activities that lead to creation of these equal opportunities. This thesis focuses on university students with hearing, visual and motor...
Gypsy and employment
Rokůsková, Kamila ; Večerka, Kazimír (advisor) ; Šiklová, Jiřina (referee)
Ve své bakalářské práci, která se věnovala Romům, jsem se zaměřila na jeden z největších problémů, který se týká tohoto etnika a tím je zaměstnanost. Lokalitu Litoměřice jsem zvolila z důvodu, že výsledky práce by v budoucnu mohly být využity zdejší pomáhající organizací Domem křesťanské pomoci - Bethel pro sestavení vzdělávacího programu. Volbou pracujících Romů jsem chtěla ukázat, že mezi Romy existuje celá řada odpovědných a pracovitých osob, které usilují o ekonomickou soběstačnost a nespoléhají na dávky sociálního systému. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké mají tito lidé zkušenosti s pracovním trhem a v čem by uvítali pomoc. Pro svoji práci v romské komunitě jsem zvolila polořízené rozhovory. Cílovou skupinu pracujících Romů jsem vybírala namátkovým výběrem spojeným s metodou Snow sampling. Rozhovory probíhaly individuálně. Nikdy u nich nebyla přítomna třetí osoba. Tato práce ukázala, že pokud Romové z Litoměřic a okolí chtějí pracovat, nějaké zaměstnání není problém získat. Musí se však smířit s horší prací, než pro kterou mají schopnosti a kvalifikaci. Získat např. zaměstnání kuchaře nebo prodavačky je pro ně téměř nemožné. Současné zaměstnání našla větší část dotazovaných poměrně snadno a rychle. Větší část respondentů si práci našla za pomoci nějaké pomáhající organizace a za tuto pomoc byli velmi...
Life in the roma gheto?
Hejduková, Ivana ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Pellarová, Iva (referee)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420) 221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Tento záznam v digitalizované podobě z technických důvodů bohužel není k dispozici. Děkujeme za pochopení.
The role of Romany teaching assistants in the education of Roma children
Jindráková, Lucie ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Pape, Iveta (referee)
Romové tvoří početně nej významnější etnickou menšinu v České republice. Podle expertních odhadů žije na území České republiky 200 - 300 tisíc Romů (cca 2-3 % celkového počtu obyvatel). Současný stav, ve kterém se romská menšina nachází, plně odpovídá obecně přijímaným definicím sociálního vyloučení. Romská minorita je ve větší míře než většinová společnost v ČR vystavena dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkému vzdělání a kvalifikaci, špatnému zdravotnímu stavu, neuspokojivému bydlení, diskriminaci, rasismu, životu ve velmi znevýhodněných oblastech. Jde o "začarovaný kruh" vzájemně propojených a na sobě závislých problémů sociální povahy. Klíčovými oblastmi, které vedou ke stavu sociálního vyloučení Romů, jsou nízká úroveň vzdělanosti, s ní související situace na trhu práce a ztížený přístup ke kvalitnímu bydlení. V následujícím textu se zaměřím na oblast vzdělávání, konkrétně na problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání a zavádění integračních nástrojů. Detailně se budu věnovat jednomu příkladu "dobré" praxe, který přispívá ke zvyšování šancí romských dětí na úspěšné zvládnutí základního systému vzdělávání, získání vyšší úrovně vzdělání a následného uplatnění na trhu práce. Tímto příkladem je působení asistentů pedagoga (dříve nazývaných romští pedagogičtí asistenti) v různých typech škol a školských...
The impact of new legal regulation of social services
Pokludová, Jitka ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Holmerová, Iva (referee)
The main topic of diplomma work is the impect of new legal regulation of social services on the institution providing daycare for old peopole. This diplomma work is describing the new law of the social services and it introduces the daily centre for erderly. The work contains research, which is made by interview. The interview was answering on the researching questions about the changes which the law brings to the daily centre. I was asking the employees in the centre, which considers the erderly dementia. The investigation show, that the interviewed agree with the changes of the law. Some of the responsibilities of the law are not acceptable for demented erderly.
A stand of the students of the Third Age University at Charles University on their oldness
Kulhánková, Lenka ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Dragomirecká, Eva (referee)
The thesis is focused on the attitudes of students of the University of the Third Age to their own old age. The definition of the theoretical context in the first part focuses on the issues of aging and old age in connection with identifying the quality of life of seniors. This section is also focused on the topic Universities of the Third Age, their historical context in the current form. In the research part the results of the survey have been presented. To achieve the research objective, a quantitative research strategy, a method of questioning, was used. Specifically, a standardized questionnaire of attitudes to age and aging (AAQ) was used, which was developed by the World Health Organization. The main aim of this thesis was to determine the attitudes of students of the University of the Third Age at the Charles University to their own old age and then to compare these attitudes with a group of inactive seniors. Another subject of the research was also the influence of the social-demographic indicators on the attitudes of seniors to age and motivation of the undergraduates to study at the University of the Third Age. The sample consisted of 153 respondents from Prague. The seniors evaluated positively exercise in old age, social inclusion and expressing of their feelings. On the other side,...
Losses and Findings of Transnational Motherhood
Ezzeddine, Petra ; Havelková, Hana (advisor) ; Uherek, Zdeněk (referee) ; Šiklová, Jiřina (referee)
Key Words: migration, gender, transnational motherhood, care work, reproductive remmitences, Ukrainian female migrants in the Czech Republic Abstract: The aim of my dissertation is to analyze how gender operates in transnational spaces, and what impacts it has on the experience of motherhood and the formation of new gender identities. I will try to describe how transnational Ukrainian mothers narratively construct and emphasise their experiences with transnational motherhood. I will also focus my attention on the social practices of transnational motherhood and social conditions of female care migration in the Czech Republic.
Psychosocial aspects of hallucinogen use and an approximately 40-years follow-up study on LSD self-experimentation amongst professionals in the mental health fields
Winkler, Petr ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Horáček, Jiří (referee)
PETR WINKLER PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HALLUCINOGEN USE AND AN APPROXIMATELY 40- YEAR FOLLOW-UP STUDY ON LSD SELF-EXPERIMENTATION AMONGST PROFESSIONALS IN THE MENTAL HEALTH FIELDS (Study Program: Master Social Politics and Social Work) Supervisor: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Adviser: Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc. Opponent: Doc. MUDr. Jiří Horáček, PhD Abstract: The renaissance of hallucinogen research and use that has emerged in last two decades, introduces several challenges for the field of social work. Above all, these challenges are concerned with use of hallucinogens among laymen, for therapeutic, educational, autognostic, and heuristic purposes. The other challenge for social work is the conception, construction, and the influencing of drug policies, including programs of social prevention. Last but not least, there is the challenge of understanding and reflecting upon mental health fields' history and history of drug use in general. Hence, the goal of this paper is to provide necessary information, which will aid social workers in orienting themselves and competently handling the challenges mentioned above. This work valuates the problems related to hallucinogens from the perspective of social work. The theoretical portion, based on rigorous analysis of available literature in both - Czech and...

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.