National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Czech Women's Lobby: case study presentation of agenda settings and goals
Svatošová, Michaela ; Kolářová, Kateřina (advisor) ; Štogrová Jedličková, Petra (referee)
The aim of my thesis is on the example of network organization Czech Women's Lobby (CWL), demonstrate and analyse major issues of contemporary Czech women's NGOs communicated via Facebook, and what is the reception to them from ranks of the Facebook community. On basis of these themes, it will be analyse the relationship between what CWL considers as burning topic and what is considered crucial by the Facebook community. The subject of study is the way of Facebook usage in promoting CWL's values and goals and targeted changes on political and social levels. The theoretical part presents and explains key concepts and terminology, such as cyberactivism, civil society and active engagement within cyberspace. The empirical part describes the methods of research and research data processing. The final part includes the quantitative analysis of Facebook posts followed by the qualitative analysis of chosen aspects of Facebook communication in relation to its use for activist purposes. The list of recommendations for effective Facebook communication is attached at the end of this work. Keywords: activism, cyberactivism, internet activitsm, Čzech Women's Lobby, Facebook, social network, new media, NNO
The cultural items impact on marketing
Svatošová, Michaela ; Koudelka, Jan (advisor) ; Šindelář, Václav (referee)
Práce popisuje jednotlivé kulturní prvky, které ovlivňují marketing. Uvádí také vliv kulturních dimenzí. Práce se zabývá reklamou, ve které se popsané kulturní prvky či dimenze mohou vyskytovat. Jsou zde uvedeny národní styly reklamy v rámci Evropské unie. V práci je uveden výzkum, který se věnuje vybraným kulturním prvkům. Konkrétně se jedná o jazyk v reklamních textech a o barvy, které vyjadřují obor podnikání. V závěru práce je zhodnocení reklamní kampaně společnosti Philips z hlediska kulturních dimenzí.

See also: similar author names
2 Svatošová, Markéta
3 Svatošová, Martina
1 Svatošová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.