Národohospodářský ústav

Nejnovější přírůstky:
2020-02-28
11:29
Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic
Cingl, L. ; Korbel, Václav
Lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody čelí často při svém návratu do běžného života řadě problémů a předsudků, jsou tedy sociálně stigmatizováni, což snižuje pravděpodobnost\njejich úspěšné společenské reintegrace. Pokud takový přístup ze strany společnosti očekávají již před svým propuštěním, může to u nich vést až ke ztrátě motivace a sebedůvěry v možnosti\nse integrovat, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich recidivy. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda a jak moc lidé ve výkonu trestu očekávají stigmatizaci ze strany většinové společnosti. Druhým cílem bylo odhalit, zda krátká psychologická intervence usilující o zvýšení sebedůvěry vězňů může očekávání stigmatizace snížit. Výzkumné otázky jsme testovali pomocí inovativních metod experimentální ekonomie na vzorku 297 mužů ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody z 15 věznic v České republice. Odsouzení se museli rozhodovat v situacích zaměřených na důvěru a náklonnost, které simulovaly interakci s běžnou společností. Díky tomu jsme mohli změřit, jaké společenské zacházení odsouzení očekávají. Naše výsledky ukazují, že odsouzení stigmatizaci od běžné populace neočekávají. Naopak očekávají její vyšší vstřícnost než k lidem z běžné populace. Důvěru pak očekávají stejnou jako vůči lidem z běžné populace. Protože odsouzení v našem vzorku nevykazují podle našich měřítek znaky očekávané stigmatizace, psychologická intervence omezující negativní dopady stigmatizace neměla na co působit, a jejich očekávání ani chování proto nezměnila. To, že odsouzení společenskou stigmatizaci neočekávají, bereme jako pozitivní zjištění i s ohledem na jejich budoucí reintegraci. Na druhou stranu měla řada odsouzených příliš\noptimistická očekávání ohledně toho, jak se k nim po propuštění bude společnost chovat. To by u nich mohlo vést k podcenění přípravy na propuštění a poté k tvrdšímu střetu s realitou. Proto doporučujeme v dalším kroku zkoumat, zda mají přehnaně pozitivní očekávání u některých odsouzených negativní dopady na jejich reintegraci.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Does index arbitrage distort the market reaction to shocks?
Anatolyev, Stanislav ; Seleznev, S. ; Selezneva, Veronika
We show that ETF arbitrage distorts the market reaction to fundamental shocks. We confirm this hypothesis by creating a new measure of the intensity of arbitrage transactions at the individual stock level and using an event study analysis to estimate the market reaction to economic shocks. Our measure of the intensity of arbitrage is the probability of simultaneous trading of ETF shares with shares of underlying stocks estimated using high frequency data. Our approach is direct, and it accounts for statistical arbitrage, passive investment strategies, and netting of arbitrage positions over the day, which the existing measures cannot do. We conduct several empirical tests, including the use of a quasi-natural experiment, to confirm that our measure captures fluctuations in the intensity of arbitrage transactions. We focus on oil shocks because they contain a large idiosyncratic component which facilitates identification of our mechanism and interpretation of the results. Oil shocks are identified using weekly oil inventory announcements.\n

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Granger predictability of oil prices after the great recession
Benk, S. ; Gillman, Max
Real oil prices surged from 2009 through 2014, comparable to the 1970ís oil shock period. Standard explanations based on monopoly markup fall short since ináation remained low after 2009. This paper contributes strong evidence of Granger (1969) predictability of nominal factors to oil prices, using one adjustment to monetary aggregates. This adjustment is the subtraction from the monetary aggregates of the 2008-2009 Federal Reserve borrowing of reserves from other Central Banks (Swaps), made after US reserves turned negative. This adjustment is key in that Granger predictability from standard monetary aggregates is found only with the Swaps subtracted.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Menstrual health, worker productivity and well-being among female Bangladeshi garment workers
Czura, K. ; Menzel, Andreas ; Miotto, Martina
We conducted a randomised controlled trial (RCT) on a sample of 1,000 female garment workers in three factories in Bangladesh, offering access to free sanitary pads at work to 500 of the workers. We cross-randomised participation in information sessions for hygienic menstrual health care implemented by an experienced local NGO, and we vary the salience of commonly perceived taboos in the pad collection process. We find effects of the free pads and information sessions on self-reported pad use, but not of the taboo variations. We find effects on absenteeism and adherence to traditional restrictive and health-adverse taboos surrounding menstruation, but not on worker turnover or self-reported well-being at work.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
A human capital theory of structural transformation
Gillman, Max
The paper presents a human capital based theory of the sectoral transformation along the balanced growth path equilibrium. Allowing a small upward trend in the productivity of the human capital sector, combined with differential human capital intensity and constant productivity across sectors, output gradually shifts over time from relatively less human capital intensive sectors towards more human capital intensive sectors. Sectors intensive in the factor that is becoming relatively more plentiful find their relative prices falling, their “effective productivities” rising at differential rates inversely to their relative price decline, and their relative outputs expanding. Adding more sectors of greater human capital intensity causes labor time to decrease across existing sectors, and by relatively more in the least human capital sectors.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Surviving Auschwitz with pre-existing social ties
Jurajda, Štěpán ; Jelínek, T.
Survivor testimonies link survival in deadly POW camps, Gulags, and Nazi concentration camps to the ability of prisoners to get help from friends present in the camp. We study the case of several hundred prisoners of a small, low-security Nazi agricultural labor camp located in todayís Czech Republic, who were ultimately on transports to Auschwitz, a deadly extermination and labor camp. We ask whether their chances of surviving the Holocaust depended on how many of their former co-laborers from the agricultural camp were present on their transports to Auschwitz, which included another 9 thousand Czech male prisoners. We uncover a large, 10 percentage point survival advantage to having arrived in Auschwitz with at least 50 former co-laborers from the agricultural labor camp. This evidence is similar to that provided by Costa and Kahn (2007) for a US Civil War POW camp, and consistent with the fundamentally selective accounts provided by survivors.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Prioritized examination and its impact on commercialization of patents
Hrendash, Taras
Patents play an important role in facilitating transfers of knowledge, and enable commercialization of innovative ideas by reducing information asymmetry between potential buyers and sellers on the market for technology. The crucial question, however, is how quickly innovative ideas can be patented. Previous research has shown that the probability of commercialization for pending\napplications peaks immediately after the patent allowance event (Gans, Hsu & Stern, 2008). But does the length of pendency of an application at a patent office also affect the overall saleability of a technology and create some frictions on the market for technology? In this paper, we exploit the introduction of the USPTO’s Prioritized Examination (Track One) Program to capture the impact of shortened pendency on the likelihood that a pending or granted patent will be commercialized via the transfer of property rights. Using the differencein-differences approach, we compare the average saleability of patents, which we assign into three groups according to their predicted propensity for prioritization before and after the program start date. We find that introduction of the Track One program has significantly increased the probability of commercial reassignment of applications that were more likely to be prioritized. Our results suggest that the policy implemented by the USPTO and shortened pendency of applications, in general, may reduce frictions on the market for technology and facilitate commercialization of innovations.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Dichotomie spotřebních daní: zdroj veřejných rozpočtů a nástroj snižování újmy (diskusní studie)
Novák, Vladimír ; Šoltés, Michal
Daňový systém představuje významný nástroj hospodářské politiky, kterým stát financuje své rozpočty a zároveň ovlivňuje ekonomické chování jednotlivců, domácností a firem. Daňové zvýhodnění určité formy spotřeby (např. v oblasti více ekologické dopravy, konzumace tabáku méně škodlivou formou atp.) je ve veřejném zájmu, pokud motivuje spotřebitele nahradit škodlivější formu spotřeby formou méně škodlivou. Dochází tak ke snížení újmy a zároveň neklesne úroveň spotřeby. Při nastavování daňového zvýhodnění pro méně škodlivé formy spotřeby je potřeba vzít v potaz nejen do jaké míry toto zvýhodnění přiměje současné spotřebitele přejít k méně škodlivé spotřebě, ale i do jaké míry daňové zvýhodnění přiláká spotřebitele nové, kteří by jinak původní škodlivější výrobek nekonzumovali. Snahu využít spotřební daň k získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů a zároveň jako nástroj, který motivuje spotřebitele k méně škodlivému chování, lze\nv poslední dekádě sledovat v řadě zemí světa.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Attentional role of quota implementation
Matveenko, Andrei ; Mikhalishchev, S.
This paper introduces a new role of quotas, e.g., labor market quotas: the attentional role. We study the effect of quota implementation on the attention allocation strategy of a rationally inattentive (RI) agent. Our main result is that an RI agent who is forced to fulfill a quota never hires the candidates without acquiring information about them, unlike an unrestricted RI agent\nwho in some cases bases her decision on prior belief only. We also show that in our context quotas are equivalent to other types of affirmative policies such as subsidies and blind resume policy. We show how our results can be used to set a quota level that increases the expected value of the chosen candidate and also decreases statistical discrimination and discrimination in terms of how much attention is paid to each applicant. At the same time, quota implementation could be destructive if the social planner has imperfect information about the parameters of the model.\n

Úplný záznam
2019-11-25
10:16
Do minorities misrepresent their ethnicity to avoid discrimination?
Kudashvili, Nikoloz ; Lergetporer, P.
Discrimination against minorities is pervasive in many societies, but little is known about strategies minorities may apply to minimize discrimination. In our trust game with 758 highschool students in the country of Georgia, ethnic Georgian trustors discriminate against the ethnic Armenian minority group. We introduce an initial signaling stage to investigate Armenians’ willingness to hide their ethnicity to avoid expected discrimination. 43 percent of Armenian trustees untruthfully signal that they have a Georgian name. Signaling behavior is driven by expected transfers and non-pecuniary motives. This strategic misrepresentation of ethnicity increases Georgian trustors’ expected back transfers and eliminates their discriminatory behavior.\n

Úplný záznam