Národohospodářský ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-08-18
13:06
IDEA pro volby 2017: nízké platy učitelů: hodně drahé šetření
Münich, Daniel
Tato studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice (ČR), poskytuje mezinárodní a národní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho,\njakými způsoby se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání. Na závěr\njsou položeny klíčové otázky do předvolebních diskusí, na něž by veřejnost měla hledat odpovědi\nv programech a příslibech politických subjektů.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Do direct subsidies stimulate new R&D outputs in firms? A comparison of the IMPULS, TIP and ALFA programmes
Sidorkin, Oleg ; Srholec, Martin
This study compares output additionality effects of the IMPULS, TIP and ALFA programmes, which provided direct public support of R&D to business enterprises in the Czech Republic. Using a large and rich firm-level dataset we employ a non-parametric propensity score matching estimator to find out whether these subsidy programmes stimulated additional R&D output in terms of applications for formal intellectual property (IP) protection, such as patents of invention and utility models, which would not be produced, if the subsidy was not provided.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
IDEA pro volby 2017: podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby
Kalíšková, Klára
Česká republika se dlouhodobě potýká s nízkým počtem narozených dětí na jednu ženu. Založení rodiny lidé odkládají do stále pozdějšího věku. Skloubení pracovního a rodinného života se zdá být velmi složité především pro ženy, které přerušují pracovní kariéru často na mnoho let, aby mohly pečovat o děti. Rodiny se také potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mimo jiné v relativně vysokém ohrožení příjmovou chudobou. Rodinná politika by těmto skutečnostem měla čelit a poskytovat rodinám podporu jak v oblasti finanční, tak i v oblasti služeb, která jim umožní účinně kombinovat rodinný a pracovní život. V následujícím popisujeme zaměření rodinné politiky v ČR a cílení jednotlivých nástrojů se zaměřením na specifika českého systému v mezinárodním srovnání. Ve druhé části pak popisuje důsledky rodinných politik na porodnost a postavení žen na trhu práce. V poslední části formulujeme základní otázky nastavení rodinné politiky, které by měly akcentovat programy politických subjektů s ambicí se podílet na vládnutí v České republice.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Pod pokličkou Beallových seznamů
Macháček, Vít ; Srholec, Martin
Analýza potvrzuje, že z převážné většiny se na Beallových seznamech vyskytují málo relevantní a často velmi zvláštní časopisy, u nichž jsou podezření na nestandardní redakční praktiky na místě. Pro akademiky, kteří dbají o svoje profesní renomé, je skutečně lepší se jim vyhnout. Nicméně se tam objevují i časopisy, které predátorské v pravém slova smyslu být nemusí. Seznam vydavatelství obsahuje dva významné záznamy, jmenovitě Frontiers a Impact Journals, jejichž nařčení z predátorství vychází jako sporné. Relativně vysoké citační indexy i podíly autorů z vyspělých zemí u časopisů z těchto vydavatelství svědčí o rozporuplnosti jejich podezření. Jeffrey Beall v těchto případech stojí proti názoru stovek či tisíců výzkumníků, kteří tyto časopisy očividně čtou a poměrně často citují.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu
Dušek, Libor ; Vávra, J.
Studie prezentuje dopady poslaneckého návrhu na zvýšení trestních sazeb za závažné zločiny na počty vězňů. Navrhované zvýšení trestních sazeb se týká úmyslné vraždy a trestů vůči mladistvým za nejzávažnější zločiny, včetně snížení věku trestní odpovědnosti za tyto zločiny.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy
Jurajda, Štěpán ; Kozubek, Stanislav ; Münich, Daniel ; Škoda, Samuel
Studie nabízí první dostupné srovnání vědeckého publikačního výkonu mužů a žen v České republice. Pro 11 oborových skupin a roky 2009 – 2013 srovnáváme publikace v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS) a v humanitních oborech i monografie. Kvalitu (význam) WoS článků odvozujeme od bibliometrického měřítka významu časopisu, kde byly články publikovány.\n

Úplný záznam