Národohospodářský ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-12-20
13:37
Růst disponibilních příjmů osob v letech 2005 až 2015: kdo si polepšil?
Janský, Petr ; Šatava, Jiří
Disponibilní příjmy osob v období let 2005 až 2015 vzrostly v průměru o 22 %, tedy více než průměrné reálné mzdy (18 %). V roce 2015 tak měla polovina obyvatel ČR měsíční disponibilní příjem vyšší než 15 300 Kč a průměrný měsíční disponibilní příjem byl na úrovni 17 100 Kč. V období let 2005 až 2015 se relativní rozdíly v disponibilních příjmech osob mírně snížily, navzdory široce rozšířenému přesvědčení o opaku. ČR tak z mezinárodního pohledu i nadále zůstává zemí s nejnižšími nerovnostmi v disponibilních příjmech.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Místní časopisy ve Scopusu
Macháček, Vít ; Srholec, Martin
We focus on journals indexed by the Scopus citation database. If a journal meets the criteria for indexing, it becomes branded to be scientific, which is then blindly used in evaluation. However, not all that glitters is gold. There exist vast differences among indexed journals in the way they contribute to the development of scientific knowledge. Indexing alone, thus, sometimes means no more than the journal has a publicly available description of the peer review process, English language abstracts and titles and full content available online. In addition to top journals, in which seminal scientific work is published, many marginal to dubious titles are also indexed. In this study, we analyse journals on the basis of the affiliation of their contributing authors. We track how many articles originate from authors based in the same country, and even in the same institution, which publishes the journal. We also take into account the concentration of authors from just a handful of countries and institutions. We are not concerned, thus, with the citation impact of journals, as is typical in studies of this type, but instead we offer a less traditional look at who publishes in them. This is an issue worth exploring, because many local journals have learned how to artificially increase their citation indexes. The study provides answers to these questions in particular. What are the characteristics of Czech and Slovak journals indexed in Scopus? Which journals appear to be only local and which are, in contrast, international? How many predominantly local journals are published in comparable countries? Are there also journals which publish a large share of articles that originate from the home institution of their publisher? How does this vary by type of publisher and field of research? Who publishes research articles in these journals and why? Why do certain academics devote so much time to this type of publishing? What does this mean for research evaluation? What should be done about it in the future? The results show that there are several times more locally oriented journals published in the Czech Republic and Slovakia, as well as in the other former Eastern Bloc EU countries, than in comparable advanced countries. In the Czech Republic around one fifth of all indexed results are concentrated in Czech journals with a high percentage of articles from domestic authors. In this respect, the Czech Republic most resembles Lithuania or Bulgaria and lags markedly behind even Southern European countries like Portugal or Greece. Roughly half the authors contributing to Czech journals are based in the Czech Republic, and another tenth in Slovakia. In contrast, the vast majority of articles which come out in journals published in comparable advanced countries are written by foreigners. The publishing of national, or at best regional, indexed journals appears to be an Eastern European phenomenon.\n

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
IDEA pro volby 2017: rodinná politika ve volebních programech: přehled a rozbor
Kalíšková, Klára
Tato studie poskytuje přehled návrhů týkajících se rodinné politiky tak, jak je uvádí volební\nprogramy politických subjektů ucházejících se o křesla v Poslanecké sněmovně ve volbách\n20.–21. října 2017. Studie tyto návrhy komentuje a poskytuje analýzu jejich možných dopadů.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR
Palguta, Ján
V této studii ukazujeme, že s klesající velikosti obce výrazně klesá intenzita volební soutěže. Zatímco v obcích s 10-20 tisíci obyvatel soutěží o jedno místo zastupitele v průměru 8,8 kandidátů, v obcích do 1 000 obyvatel je to v průměru pouze 2,2 kandidátů. Velmi malému počtu kandidátů (do dvou kandidátů) na jedno místo zastupitele je „vystaveno“ přibližně 450 000 obyvatel ČR. V souhrnu tato studie ukazuje, že sídelní struktura v ČR může představovat limitaci pro výběr kvalifikovaných veřejných zastupitelů v malých obcích, což se může následně odrazit na kvalitě a efektivitě veřejné správy. Společně s vysokými náklady na administrativu malých obcí se jedná se o další z nnežádoucích aspektů atomizované sídelní struktury v ČR.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
IDEA pro volby 2017: důchody a důchodci ve volebních programech
Šatava, Jiří ; Pertold, Filip
Výdaje systému důchodového zabezpečení převýšily jeho příjmy 16 z posledních 20 let. Od roku\n2010 se naakumuloval deficit důchodového účtu 260 mld. korun. To je více jak dvojnásobek\nvýdajů na platy ze státního rozpočtu v roce 2016. Strany ve svých volebních programech však\nnepřichází s odhady nákladů navrhovaných opatření, ani s návrhy na zdroje jejich financování.\nStátní rozpočet tak bude muset i nadále financovat vznikající deficity důchodového účtu\nz jiných zdrojů na úkor alternativních veřejných výdajů.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46

Úplný záznam