CENIA

Latest additions:
2018-05-24
16:02

Detailed record
2018-05-24
15:15

Detailed record
2018-05-24
11:39

Detailed record
2018-05-24
11:30

Detailed record
2018-05-24
10:59
Ohlédnutí za konferencí INSPIRUJME se...2017
Faugnerová, Jitka
V Hradci Králové proběhl ve dnech 3.–4. dubna 2017 jubilejní dvacátý ročník konference ISSS, kterou jako obvykle doprovodila i visegrádská konference V4DIS. Akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, představuje jednu z největších konferencí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy. Jako obvykle se zde setkali vrcholní politici, ministři a šéfové státních úřadů se stovkami zástupců měst a obcí, informatiky krajských či městských úřadů, odborníky na informatizaci veřejné správy i vysocí manažeři dodavatelských firem. Hlavní témata ISSS 2017: ◾Co je v e-governmentu nového na národní i evropské úrovni; ◾Elektronická identita, důvěryhodné služby (eIDAS); ◾Koncept Smart Cities – chytrá řešení pro chytrá města, internet věcí (IoT); ◾Otevřená data a transparentnost veřejné správy; ◾Mobilní technologie, cloud, konektivita, kybernetická bezpečnost; ◾Elektronizace zdravotnictví, e-justice, e-turismus, GIS; ◾Financování projektů, veřejné zakázky, podpora regionálního rozvoje; ◾V4DIS – informatizace veřejné správy v regionu V4; ◾Zlatý erb, Český zavináč, Biblioweb a další populární soutěže; ◾Doprovodné akce (setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apod.), panelové diskuse
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-05-23
15:14
Udržitelný rozvoj v obcích, městech a regionech / Místní Agenda 21 v ČR
Cikánková, Jarmila
Ve dnech 9.–10. dubna 2018 se konal v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Počet účastníků opět překročil číslo 2 300, během dvoudenního programu se uskutečnilo zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představilo přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Hlavní témata ISSS 2018: Jak dál v e-governmentu – vize nové politické reprezentace, trendy, konkrétní projekty; Cloud, mobilní technologie, sdílené služby; Transparentnost veřejné správy, otevřená data; Kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, elektronická identita; Chytrá města, internet věcí, plné využití potenciálu moderních technologií; Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště; Workshopy, panelové diskuse, best practice, populární soutěže
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-05-22
17:20
Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2015 podle ISOH
Čermáková, Eva ; Sequensová, Markéta
Sběr dat o produkci a nakládání s odpady vychází z ohlašovacích povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech. Způsob plnění ohlašovací povinnosti upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Na základě dat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jsme zpracovali přehled produkce odpadů a nakládání s nimi v ČR v roce 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-05-22
17:09
Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin na území ČR
Luka, Václav ; Stein, Zbyněk ; Ponocná, Tereza
Těžba nerostných surovin představuje, společně s dalšími antropogenními aktivitami, jeden z nejzásadnějších zásahů do krajiny. Těžební činností dochází často ke zničení či poškození hodnotných stanovišť a geologických lokalit, ale také ke vzniku nových stanovišť a biotopů, jejichž vznik úzce souvisí nejen se samotnou těžební činností, ale také s následnou rekultivací a revitalizací krajiny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-05-18
14:32

Detailed record
2018-05-18
11:33

Detailed record