National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
The issue of access to land and buildings within field works of environmental projects implemented in the public interest
Suchánek, Zdeněk
Various field activities are also carried out in the public interest, which concerns a few natural science disciplines. In environmental fields, on-site observation or sampling is the basic tool for collecting information, which is usually processed into records of registration databases. In the case of the contaminated site inventory project, the right to visit sites and collect information on site is not specified by law in the Czech Republic. On the contrary, the field worker must respect the legal requirements regarding the protection of property, privacy, and the processing of personal data. In the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project, a field verification of conditions at known or suspected sites was one of the basic methods of updating and supplementing the registry database of contaminated sites. About 30,000 locations were included in the field verification. The project NIKM was completed by the end of 2021. Subsequently, in the presented case study, we evaluated the extent and types of problems that were associated with site visits and analyzed the reasons for not examining them "in situ". Since the entry of non-visiting and/or non-reconnaissance of the site cannot be completed in a separate section in the Contaminated Sites Registration System (SEKM) and sice there is no prescribed or required exact statement that could be used as a search / filtering parameter, a full-text search in tabular exports in EXCEL format was used for database analyses, according to various relevant statements, words, and parts of words. In the NIKM project, the share of 317 cases of non-visiting the location was only 1.1% of the total number of approved (evaluated and excluded) locations, and the share of 171 unvisited evaluated locations from the number of evaluated locations was 1.7%. At the same time, the number of 171 evaluated locations represents only 0.6% of all approved locations. These are values that can be considered acceptable from the point of view of the quality of the records of the entire SEKM3 database.
Fulltext: Download fulltextPDF
Hydrogeological and hydrological data contained in records of contaminated sites in the SEKM database
Tylčer, Jiří ; Suchánek, Zdeněk
As of May 2022, approximately 10,200 contaminated and potentially contaminated sites are registered in the database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) updated by the National Inventory of Contaminated Sites project (NIKM, 2018-2021). Each structured record of such site contains a number of hydrogeological and hydrological characteristics, which serve primarily to assess the possibility of contamination migration. The most important synthetic parameter of the hydrogeological and hydrological conditions at the site is the "Possibility of migration of contamination". The basis for the assessment is the assignment of the site to one of the five groups of types of hydrogeological structures of contaminated sites. For the set of localities of the highest priority category A, we demonstrate statistical data on the occurrence of the monitored "hydro" parameters, broken down by five types of migration options, for each subcategory A1, A2 and A3. The summary map of the territory of the Czech Republic shows the location of 451 subject contaminated sites of priority category A.
Fulltext: Download fulltextPDF
NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM)) v 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). V Hlavním městě Praha, které je krajem i obcí, a tudíž i ORP, má obdobnou působnost jako ORP všech 22 městských částí. Naplněná databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) slouží jako hlavní zdroj pro tzv. územně analytické podklady, tj. pro územní plánování na úrovni ORP. Doposud byly používány neúplné podklady o KM/PKM, takže územní dokumentace nemusela reflektovat reálnou situaci v kontaminaci území. Po dokončení inventarizace mohou být aktualizace územně analytických podkladů v této problematice založeny na relevantních datech.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k 31.12.2021. Projekt proběhl v souladu se závaznou metodikou a manuálem. Na projektu spolufinancovaném z FS v rámci OPŽP se podílely týmy CENIA (management projektu a příprava indicií KM/PKM pomocí metod DPZ) a dodavatelů vybraných veřejnou soutěží. Plošnou inventarizaci zajistili členové „Společnosti DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2. Administraci inventarizace (záznamy v SEKM) zajišťovala firma ProGeo Consulting s.r.o. a supervizi Ing. Jiří Tylčer, CSc. Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS SEKM a DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze kterých bylo jako KM/PKM vyhodnoceno 8 643 míst. Zbývajících 21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno. Z dalších zdrojů bylo evidováno 1491 nových hodnocených lokalit. K 31. 12. 2021 bylo v SEKM evidováno celkem 10 134 KM/PKM (tzv. hodnocených lokalit). Tato KM/PKM mají v databázi SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu tzv. souhrnného formuláře včetně vyhodnocené priority dalšího postupu. Vrstva obsahovala 17 011 indicií, které následně inventarizační týmy ověřovaly v terénu. Z výsledků inventarizace byly mimo hlavní výstupy zpracovány i mapy distribucí KM/PKM v SO ORP 14 krajů, a to pro každou ze tří kategorii priorit (A, P, N). Výsledkem NIKM je naplněná databáze SEKM (10 134 záznamů), 14 zpráv o inventarizaci v jednotlivých krajích a Zpráva o inventarizaci na území ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF
Effectiveness of the use of clues of contaminated sites obtained by remote sensing for the National Inventory of Contaminated Sites
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project was aimed to fill the database of the Contaminated Sites Register (SEKM) with approximately 9053 updated and validated records with evaluated priority, taking into account the risk from the point of view of life and health of the population and the environment. We expect the number of records to be approximately 10100. Thousands of contaminated and potentially contaminated sites (KM / PKM) entered in the SEKM register are also waste management sites. The article focuses on the possibility of using information from the inventory for waste management. The initial project task implemented in the years 2018–2019 concerned the mapping of KM / PKM clues by remote sensing (RS) methods. The mapping provided a wealth of insights into the territorial distribution of clues. Using remote sensing methods, a significant part (approx. 18%) was obtained from the total number of approx. 10100 evaluated sites registered in SEKM. 48.5% of all records of evaluated localities arising from clues come from the group of types of clues determined using remote sensing methods and related to municipal waste (types of clues c, p, l, r). The use of remote sensing methods, such as the interpretation of orthophotomaps, can be a significant benefit for the performance of public administration in the field of spatial planning and environmental protection. Today, SEKM is a complete public database of the Ministry of the Environment that can be used by the professional and general public. Many of information contained in it can be used for the issue of waste disposal on the surface.
Fulltext: Download fulltextPDF
Old municipal waste landfills inventoried in the Contaminated Sites Registration System
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
The database of the Contaminated Sites Registration System, filled in at the end of 2021 as part of the National Inventory of Contaminated Sites for the number of 10,134 records of assessed contaminated and potentially contaminated sites, contains, amongst other data, 4,619 sites registered as a “Solid Municipal Waste Landfill” type. This part of the database, together with additional information sources, was analysed in terms of parameters such as landfilling duration, landfill closure date, landfill size (area), location (territorial representativeness), state of knowledge about the landfill, and its risk and time urgency for possible corrective measures. We interpreted the obtained historical and current data on old municipal waste landfills and used them for the preparation of criteria for multi-criteria selection of the main types of old landfills and the selection of specific sites for sampling and technical works, to be done within the subsequent research project. The selection of landfills for sampling will be representative in the case of old municipal waste landfills, which are located in the South Bohemian, South Moravian, Central Bohemian and Vysočina regions. They should have an area of more than 100 m2, be of categories P and A, not having any set corrective measures, with an absence of the financing of remedial measures, be landfilled between 5 to 55 years and their landfilling activities having been terminated in the 1990s.
Fulltext: Download fulltextPDF
Status of implementation of the National Inventory of Contaminated Sites project
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav ; Krhovský, Jan
By mid-April 2021, the inventory of contaminated sites in 52 districts out of the 77 districts of the Czech Republic was completed. 6403 records are already stored in the SEKM, ie 70.7 % of the planned parameter (target number of at least 9053 records). The inventory already covers 68.5 % of the inventory area. The inventory in the regions has already been completed with reports for the Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký and Pardubický regions. Monitoring and control of the “yield” of individual sources (SEKM, indications obtained by remote sensing, new sites) resulted in ongoing methodological guidance of inventory teams (control days, training, consultations, manuals and methodological recommendations). The project management gradually adopted 18 adjustments to the work schedule, ie. without affecting the project completion date. Linear extrapolation of the number of existing approved SEKM records on the entire territory of the Czech Republic makes it possible to assume that the prescribed parameter - 9053 records of contaminated sites with evaluated priority - will be achieved on time. The project will be completed by 31 December 2021.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Suchánek, Zbyněk
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.