National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva ; Grešlová, Petra ; Kochová, Tereza ; Mertl, Jan ; Pokorný, Jan ; Přech, Jiří ; Svirskyi, Volodymyr ; Vlčková, Václava ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Hejná, Lenka
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Influence of preoxidation by potassium permanganate on coagulation of nonproteinaceous compounds produced by alga Chlorella vulgaris
Přech, Jiří ; Pivokonský, Martin (advisor) ; Novotná, Kateřina (referee)
6 Abstract: The presence of phytoplankton and its products (AOM) in source water is a current challenge in water treatment processes. The production of AOM increases with anthropogenic eutrophication of ecosystems. AOM impair the water treatment processes and may form harmful disinfection by-products. The traditional water treatment process is a coagulation, which is very efficient in removing phytoplankton cells, but this is not the case when removing some kinds of AOM. Especially its nonproteinaceous fraction with low molecular weight, which can represent majority of total organic carbon, is removed with very low efficiency. The removal of AOM by coagulation can be enhanced by preoxidation. This thesis examines the influence of preoxidation by potassium permanganate of nonproteinaceous fraction of COM of algae Chlorella vulgaris on its coagulation by aluminium sulphate and polyaluminiumchloride. To compare, solutions with nonproteinaceous COM were coagulated with and without preoxidation by five different doses of permanganate (0,025; 0,05; 0,1; 0,15 a 0,2 mg KMnO4 mg-1 DOC). The doses of permanganate and time need for oxidation (30 minutes) were determined by decreased DOC and permanganate during preoxidation experiments. The maximal DOC removals achieved both with and without preoxidation were 17 %...
The red swamp crayfish Procambarus clarkii (Grirard, 1852) and his burrowing ability
PŘECH, Jiří
In Europe, interactions with non-indigenous crayfish species (NICS) pose a great threat to those indigenous crayfish species (ICS). Red swamp crayfish (Procambarus clarkii) is a typical example of an invasive species that threatens European ICS and has superior ability to construct burrows. This paper contains a review on red swamp crayfish with emphasis on its ability to construct burrows. Also a laboratory experiment evaluating the effects of presence/absence of claws on the burrowing ability in this species had been performed.

See also: similar author names
3 PŘECH, Jiří
1 Přech, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.