National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva ; Grešlová, Petra ; Kochová, Tereza ; Mertl, Jan ; Pokorný, Jan ; Přech, Jiří ; Svirskyi, Volodymyr ; Vlčková, Václava ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Hejná, Lenka
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Ethical dilemmas of a family caring for a person with a severe disability.
ČERMÁKOVÁ, Eva
The subject of this thesis are ethical dilemmas faced by the parents who look after children with severe combined disabilities of physical and mental nature and help that is provided to them by a social worker. The first part of the thesis focuses on characteristics of families with a disabled member, social services the families can access and general competencies of social workers. Based on ethical assumptions we then combine these characteristics with examples of ethical dilemmas that might arise. These are chosen based on 3 typological examples observed at parents of clients of day care centre Radovan which we devided into 3 main fields. Each field is elaborated from an ethical point of view, in particular Christian ethics also known as moral theology, and appropriate approach of a social worker is suggested based on the analysis.
The Sacred Works of Domenico Sarri in Bohemia
Čermáková, Eva ; Niubo, Marc (advisor) ; Kapsa, Václav (referee)
The diploma thesis contributes to study of the Italian and Czech origins of the sacred music by Neapolitan composers from the first third of the 18th century. The first chapters of the thesis concentrate on classification of manuscripts with music by the Neapolitan composer Domenico Sarri (1678-1744) whose many works have been preserved in Czech music archives. Though Sarri demonstrably was a significant representative of the Neapolitan music production of his time, his work has not yet been adequately explored. This thesis therefore also includes a complete reconstruction of Sarri's psalm Dixit Dominus F major. In the last part of the thesis, this piece is analyzed and compared within the selection of few works by Sarri and his contemporaries with the aim to specify some of the general and individual aspects of Sarri's musical thinking.
Biologicky rozložitelné komunální odpady (katalogové číslo odpadu 20 02 01)
Čermáková, Eva
Cílem tohoto článku je zhodnocení vývoje produkce biologicky rozložitelného odpadu (katalogové číslo 20 02 01) a způsobu jeho sběru od roku 2014.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Educational Consultancy
ČERMÁKOVÁ, Eva
The aim of the thesis is to present the roles of the pedagogical consultant at primary school and high school. The theoretical part is focused on term the educational consultant (regarding legislation, requirements for education). The thesis is occupied with history of educational consultancy, the content of the work of educational consultant, the cooperation with pedagogical and psychological counseling. The practical part is implemented by the qualitative research.The research consists of the dialogues with educational consultants from primary school and secondary school. It studies their job duties,the content of their job, the most common topics and educational difficulties and their solving.
The Influence of Motor Skills on Social Inclusion of Person with Multiple Disabilities
ČERMÁKOVÁ, Eva
The thesis focuses on the influence of motoric skills on social inclusion of people with multiple disabilities. It explains the basic terminology, such as disabilities, It explains the basic terminology, such as disabilities, social inclusion and motoric sklills. The people with severe multiple mental and physical disabilities are also characterised. Some aspects related to their social inclusion, social work with them and training of their motoric skills are also elaborated on. The thesis includes a case study of the day care centre Človíček. On practical examples from the social institution, i tis shown in which way and on what circumstances i tis possible to train motoric skills. On the two practical examples the thesis analyses the influence of motoric activities on social inclusion of people with the above mentioned disabilities.
Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2015 podle ISOH
Čermáková, Eva ; Sequensová, Markéta
Sběr dat o produkci a nakládání s odpady vychází z ohlašovacích povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech. Způsob plnění ohlašovací povinnosti upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Na základě dat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jsme zpracovali přehled produkce odpadů a nakládání s nimi v ČR v roce 2015.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Sacred Works of Domenico Sarri in Bohemia
Čermáková, Eva ; Niubo, Marc (advisor) ; Kapsa, Václav (referee)
The diploma thesis contributes to study of the Italian and Czech origins of the sacred music by Neapolitan composers from the first third of the 18th century. The first chapters of the thesis concentrate on classification of manuscripts with music by the Neapolitan composer Domenico Sarri (1678-1744) whose many works have been preserved in Czech music archives. Though Sarri demonstrably was a significant representative of the Neapolitan music production of his time, his work has not yet been adequately explored. This thesis therefore also includes a complete reconstruction of Sarri's psalm Dixit Dominus F major. In the last part of the thesis, this piece is analyzed and compared within the selection of few works by Sarri and his contemporaries with the aim to specify some of the general and individual aspects of Sarri's musical thinking.
Missa Sancti Joannis Nepomuceni by Jan František Novák
Polášek, Vojtěch ; Niubo, Marc (advisor) ; Čermáková, Eva (referee)
This Bachelor thesis deals with the musical legacy and influence of Jan František Novák as Kapellmeister in st. Vitus Cathedral in Prague between 1737 and 1758. The main object is the analysis of his Missa sancti Joannis Nepomuceni and its framework classification into the context of then sacramental compositions. An integral part of this bachelor thesis is the edition of this mass.
Why children don't read?
Čermáková, Eva ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Práce se zabývá fenoménem dětské čtenářství, respektive nečtenářství. Na základě výzkumu provedeného na reprezentativním souboru 80 žáků základních škol v Plané nad Lužnicí a Táboře zjišťuje jaké mají děti čtenářské zájmy, co ovlivňuje jejich pozitivní nebo negativní postoj k četbě. Rozebírá faktory, které mají zásadní vliv na jejich zájmu či nezájmu o literaturu. Nastiňuje možnosti, jak tomuto předcházet.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
14 ČERMÁKOVÁ, Eva
6 Čermáková, Eliška
2 Čermáková, Ester
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.