National Repository of Grey Literature 304 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Postmodern phenomena in law
Pokorný, Jan ; Tryzna, Jan (referee)
Postmodern phenomena in law Abstract This thesis examines postmodernity and its manifestation in law and legal science. The first part is dedicated to achieving as precise definition of the term postmodernity as possible, as there is no general consensus, due to the fragmentary nature and instability of postmodern philosophy. Because of a limited quantity of comprehensive resources, describing postmodernity, available the historical perspective was applied in order to build a clear and compact narrative. The modernity movement is defined as it precedes postmodernity historically and philosophically. Postmodernity arose in reaction to the historical events which shaped the world of the twentieth century. From the detailed historical narrative are then synthesized the main defining characteristics of postmodernity. Those characteristics are: erosion, plurality, globalization, the fragmentary and liquid nature of society. The second part is predominantly dedicated to the topic of plurality as it is the basic element of postmodern thought. The comparative approach was chosen due to the ongoing globalization. Plurality as a postmodern phenomenon manifests itself significantly in the form of legal pluralism. The emphasis is put on defining legal pluralism, the additional meta-questions that head towards pondering...
Running in the context of developmental kinesiology
Růžek, Ondřej ; Bačáková, Radka (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From information sources working with the topic of developmental kinesiology, a comprehensive text was prepared on the influence of establishing posture on the subsequent development of locomotion patterns of walking and running. Methods: The compilation method was used in this work. Relevant peer-reviewed articles were drawn upon to identify current information on running kinesiology for subsequent interdisciplinary comparison of approaches to the definition and description of the running stride cycle. Results: In the thesis, it was repeatedly emphasized that reaching the float phase in a running gait is a genetically conditioned in a person's life. The thesis that the central control of postural-locomotor function is already engaged in the first year of life thanks to genetically encoded programs. In parallel with how the musculoskeletal system strengthens during the first year of life with the aim of overcoming gravity and achieving bipedality, the strength of functional control at the level of the CNS. Key words: step cycle of running, running, locomotion, posture, kinesiology of running
Comparison of accuracy of exercise heart rate mesurement in electronic watch without a chest belt - and by ECG
Dillingerová, Eliška ; Pokorný, Jan (advisor) ; Procházka, Michal (referee)
This bachelor work is focused on "Comparison of accuracy of exercise heart rate measurement in electronic watch without a chest belt - and by ECG". The objective of this work is to compare accuracy of the heart rate measurement with the sporttester Garmin Fenix 5 and ECG. The theoretical part describes the heart rate, its measurement, ECG, sporttester and studies concentrated on a similar topic. The practical part describes methodology, test group, measuring devices and measurement report. The measuring of heart rate is provided with both devices and with two exercise equipment: a bicycle and a treadmill.
Medial tibial stress syndrome in runners and treatment of syndrome
Kučerová, Veronika ; Levínská, Kateřina (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
Bibliografický záznam KUČEROVÁ, Veronika. Medial tibial stress syndrome in runners and treatment of syndrome. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, 2023. Supervisor of work: Mgr. et. Bc. Kateřina Levínská. Abstract The topic of this bachelor thesis is medial tibial stress syndrome (MTSS) in runners and its treatment. The thesis consists of a theoretical and a practical part with case studies and a questionnaire. In the theoretical part, the existing knowledge about MTSS is summarized. The practical part is divided into two sections. The first section presents the results of the questionnaire survey, verifying the correlation of the data from the literature review in the theoretical part with a real population sample. The second section contains the case reports of the patients themselves and the treatment proposal. The case report development involved a detailed initial examination, a follow-up therapy, and an exit examination. As part of the initial examination, an anamnesis was taken and a thorough kinesiological analysis was performed. The kinesiological analysis included an aspect examination, measurements of anthropometry, goniometry, navicular drop, weight distribution on the lower limbs, and special examinations such as the...
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva ; Grešlová, Petra ; Kochová, Tereza ; Mertl, Jan ; Pokorný, Jan ; Přech, Jiří ; Svirskyi, Volodymyr ; Vlčková, Václava ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Hejná, Lenka
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Computational modelling of the low-profile flexible support of the pad of journal bearing
Kudláčová, Martina ; Pavlík, Ondřej (referee) ; Pokorný, Jan (advisor)
Aerodynamic tilting pad journal bearings are currently one of the most widely used bearing types in high-speed rotary devices. In order to ensure better rotor stability under harsh operating conditions, research is underway on a new type of aerodynamic bearings with flexible support of tilt pads. The first chapters of this thesis are focused on an overview of bearing theory with a focus on aerodynamic bearings. The thesis presents the current state of research in the field of aerodynamic foil bearings and aerodynamic tilting pad journal bearings with an emphasis on pad support options. The aim of the final thesis is to determine the geometry of the low-profile flexible support of the pads for a specified bearing using computational modeling. A computational model was created, the results of which were verified experimentally using the method of digital image correlation (DIC). A parametric study was carried out using a computational model which allowed a comprehensive view of the issue of the dependence of the support parameters of the segment on its force and stiffness. Based on the results of the parametric study, the geometry of the low-profile flexible support of the pads for the specified bearing was determined.
Device for stringing cable on a drum
Polách, Martin ; Pokorný, Jan (referee) ; Kašpárek, Jaroslav (advisor)
The thesis deals with the design of a cable spooling device on a spool drum under different modes of operation of winding. The focus is on the calculation and design part, where the calculations include the functional dimensions of the individual components and the force effects emanating from the load generated during winding. The design part includes the design of the individual components. Finally, an analysis of the selected structural nodes under different winding modes was performed. This work includes drawings containing the overall equipment assembly, subassembly of the weldment frame and shop drawings.
Dynamic model of a heat pump with plate heat exchangers and ecological refrigerant
Strmiska, Pavel ; Řehák Kopečková, Barbora (referee) ; Pokorný, Jan (advisor)
For the optimization of a heat pump, there is a need to possess its dynamic model. One of the freely available tools for creating such a model is the language Modelica and its open-source compiler OpenModelica. The thesis aims to research options for creating dynamic models of refrigeration circuits with the ecological refrigerant R290 and its components in Modelica, to create the circuit and subsequently validate it using previously measured data. Models of basic components of heat pumps - compressor, condenser, evaporator and expansion valve are created in a way described in the thesis. A simplified model of a refrigerant loop is also created
Deformation analysis of the bearing of the main shaft of the wind power plant
Doležel, Miroslav ; Pokorný, Jan (referee) ; Vosynek, Petr (advisor)
This work studies a load distribution in spherical roller bearings of a main shaft in a wind power plant. The effect of the shaft and bearing houses as flexible bodies is considered for a particular geometry. The data are collected and processed by numerical computational modelling using the finite element method. Several complexity levels of models are studied. These analyses are also compared with the data obtained from the software Mesys. The results show that an inclusion of a flexible bearing housing has the greatest effect on the load distribution in the internal geometry of the bearing. The load distribution is also dependent on the direction of the radial load force. The most complex models are dependent on the friction coefficient in the internal bearing geometry, thus revealing the problem of interactions among the bearings. Knowledge of the load distribution contributes to the design of more reliable rolling bearings.
Validity of commercially available smartwatches when estimating energy expenditure
Kopecký, David ; Pokorný, Jan (referee) ; Řehák Kopečková, Barbora (advisor)
Metabolic rate is an energy quantity. Its value is a key input not only in thermophysiological models, but also in the calculation of heat stress indices or complex models predicting a person's thermal sensation. With the dynamic development of technology, sporttesters are able to estimate energy expenditure, among other things. It is a non-invasive method of estimating energy expenditure, or metabolic rate, using associated body functions to predict it. This work deals with the validity of the accuracy of metabolic rate estimation using the Garmin Fenix 6X Pro sporttester in comparison with indirect calorimetry. The accuracy of the metabolic rate estimation was tested for the activities of lying down, administrative work and cycling with regulated mechanical resistance of 100 and 150 W. 15 male subjects aged 28 ± 5 years, with a weight of 83.2 ± 13.5 kg and a height of 180 ± 7 cm participated in the study. In terms of the results, it is possible to observe a lower accuracy of prediction of metabolic rate for low-intensity activities, with the resulting MAPE being around 19-43 %. On the other hand, for activities with moderate activity, the prediction of the metabolic rate by the used sporttester proved to be sufficiently accurate, with a resulting MAPE in the range of 6–8 %.

National Repository of Grey Literature : 304 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
92 POKORNÝ, Jan
13 Pokorny, Josef
4 Pokorný, J.
14 Pokorný, Jakub
92 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
46 Pokorný, Jiří
13 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.