National Repository of Grey Literature 285 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Mark-up languages and their usage
Smíšek, Ondřej ; Pokorný, Jan (advisor) ; Černoš, Ondřej (referee)
The aim of this bachelor's thesis is mark-up languages and their usage in an effective transport and storage of information. Mark-up languages were created after expansion of a computer technology among scientists. The origins of languages can be dated at the first half of 60s in the 20th century. First mark-up systems were created at universities and science workplaces in the USA for desktop publishing needs. They were used for a semantic description and format output of documents after that. A development of the Internet and DTP meant growth of these languages. There was a boom when the Web was born. At present the XML language penetrates to all spheres of computer industry for its universality, openness and adaptability. The future of the Web probably belongs to the HTML5 multimedia format.
Economical and legal aspects of bank tax
Rahm, Jiří ; Pokorný, Jan (advisor) ; Bažantová, Ilona (referee)
This thesis is focused on the description of the different constructions of bank tax and possible alternatives of the revenue sides. In the next part is possible to find a legal analysis of the proposal for FTT in the European Union, including delineation of legislative process. In this thesis is also possible to find a comparison of countries, which already have a specific form of bank tax. Subsequently the reader is introduced to the analysis of the most important potential impacts and its summarization by the chosen criteria. At the end it brings the reader into a prediction of further progress.
The role of ready-made companies in the market economy
Lustig, Jan ; Pokorný, Jan (advisor) ; Hraba, Zdeněk (referee)
DIPLOMOVÉ PRÁCE english: This thesis defines the term of a ready-made company. It describes the purchase of a ready-made company, its process and particular phases. The thesis also deals with other areas and specifics of this segment of market economy. It compares the situation in the Czech Republic to other countries, especially to EU member states. It includes also trends and anticipated future development of market with ready-made companies. Finally, the thesis evaluates the position of ready-made companies in market economy
Techniques of information retrieval in databases with regard to different types of information objects
Bitrman, Radek ; Pokorný, Jan (advisor) ; Očko, Petr (referee)
P edm tem diplomové práce je na p íkladech databází obsahující vybrané typy informa ní objekt analyzovat možnosti vyhledávání. V první ásti práce jsou blíže charakterizovány informa ní objekty z hlediska typologie MIME. V druhé kapitole jsou p iblíženy možnosti a techniky indexování informa ních objekt , zmín ny jsou také techniky vyhledávání vybraných typ informa ních objekt . Uvedeny jsou také zajímavé možnosti vyhledávání v podob r zných experiment a prototyp vyhledávacích systém . P edstaveny jsou také dle autora zajímavé p íklady databází zabývající se vybranými typy informa ních objekt . Kapitola ty i se poté již zabývá analýzou vyhledávacích možností u vybraných databází, porovnává jednotlivé specifika a také podobnosti. Jednotlivé vlastnosti a s tím související skute nosti jsou zmín ny v rámci shrnutí a také SWOT analýzy jednotlivých informa ních objekt .
Development of automated library systems in the Czech Republic in last 8 years
Hradilová, Alžběta ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
(in English) The goal of bachelor thesis "Development of automated library systems in the Czech Republic in last 8 years" is to describe the changes that have occurred in the subject of automated library systems in the Czech Republic in last 8 years, to characterize the current state of automation in 2014 and to introduce a summary and description of present automated library systems and companies that these systems are providing.
Economic and legal aspects of a certified auditor's activities
Karban, Vojtěch ; Pokorný, Jan (advisor) ; Seknička, Pavel (referee)
Diplomová práce Ekonomické a právní aspekty auditorské činnosti se zabývá činností auditora. První kapitola se věnuje právní regulaci auditorské činnosti, tj. zákonu č. 93/2009 Sb. Jelikož zákon nabyl účinnosti dne 14.4.2009, jedná se o téma navýsost aktuální. Práce detailně popisuje jednotlivé instituty nového zákona jako je Rada pro veřejný dohled nad auditem, subjekty veřejného zájmu, zabývá se podmínkami pro výkon auditorské činnosti. Pozornost je věnována i zvýšeným nárokům na chování auditora jako jsou etika, nezávislost a mlčenlivost. Významný prostor je věnován i Komoře auditorů ČR jako jediné samosprávné organizaci zastřešující všechny auditory či auditorské společnosti. Závěr právní části je věnován zhodnocení současného právního stavu a nástinu možného dalšího vývoje, kde autor zaujímá stanovisko k této úpravě. Druhá kapitola, nazvaná Ekonomické aspekty auditorské činnosti, se zabývá popisem auditorské činnosti doprovázený mnoha praktickými příklady, tj. popisem práce auditora na jednotlivých zakázkách. V této práci nejsou popsány všechny aspekty auditorské činnosti. Pozornost je zaměřena na nejdůležitější z nich. Struktura této kapitoly kopíruje sled auditorských prací. Postupně popisuje obecné cíle auditora, plánování auditu, identifikace a vyhodnocení rizik při auditních zakázkách,...
Economic aspects of systemic integration
Kraft, Martin ; Pokorný, Jan (advisor) ; Bažantová, Ilona (referee)
Economic aspects of system integration Abstract This thesis sets out to inform its readers about the importance of economic and legal background of system integration as well as the mutual interaction of legal and economic framework of system integration. The system integration is a comprehensive way to ensure the strategic support of key business processes in order to increase the competitiveness of the organization. It happens through the unification of computer resources to meet the needs of all relevant processes in the organization. Improvement of these processes leads to the creation of value added from the integrated systems that makes from organization an economically efficient unit. First, the work deals with the general characteristics of system integration. To approach the issue of practice are mentioned the most important projects carried out system integration in the Czech Republic in the field of public administration. Based on this description of system integration are described specific benefits of integration. Furthermore, the work deals with analyzing the impact of the legal framework of system integration on its economic aspects. In the description of the legal framework, attention is particularly focused on system integration contracts. The core of this work is formed by the analysis of...

National Repository of Grey Literature : 285 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
86 POKORNÝ, Jan
13 Pokorny, Josef
4 Pokorný, J.
14 Pokorný, Jakub
86 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
46 Pokorný, Jiří
13 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.