National Repository of Grey Literature 40 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva ; Grešlová, Petra ; Kochová, Tereza ; Mertl, Jan ; Pokorný, Jan ; Přech, Jiří ; Svirskyi, Volodymyr ; Vlčková, Václava ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Hejná, Lenka
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Future development scenarios of Jilemnice City
Jíra, Vojtěch ; Rynda, Ivan (advisor) ; Havránek, Miroslav (referee)
Man is a part of the landscape and in permanent interaction with it. Almost each our activity has more or less impact on the landscape and the place where we live. For centuries we have been transforming the landscape to our own image, and therefore the scenarios of the possible development which I am trying to predict, are to show how such a place could or should be changed in the years to come. In the last years man has eventually begun to realise that his impact on the landscape can have catastrofic consequences and that those scenarios are very good impuls for the town, which is able thanks to them look at its own potential development, precede threats and take advantage of the occasions which might arise in the future the best. This theses devotes especially to prognostic methods. The main topic is then creating of four particular stories which are to outline how a life of a small town Jilemnice, which is considered to be a gate to Krkonoše/Giant mountains and cradle of cross-country skiing, may be developing in following twenty-five years. Briefly it introduces us the town which is the key issue for whole this work. As next we will learn more about prognostic planning and particularly about those which were used in the work or is closely connected with it. Main stress is put on arising...
Systém sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu v podmínkách ČR
Kochová, Tereza ; Havránek, Miroslav
Česká republika se podobně jako ostatní země světa potýká s jednotlivými projevy změny klimatu. Změna klimatu je komplexní fenomén, jehož projevy ovlivňují téměř všechny hospodářské oblasti, lidskou společnost i ekosystémy. Reálný efekt daného projevu změny klimatu přitom záleží nejen na místně specifické intenzitě samotného projevu, ale také na tom, zda jsou v zasaženém systému přítomny prvky, které jsou tímto projevem negativně ovlivněny. Reálné efekty daného projevu a jejich závažnost jsou určeny také schopností dotčeného systému dopad projevu předvídat (být na něj připraven), reagovat na něj a přizpůsobit se nastalé změně, případně schopností tlumit negativní dopady a způsobené škody nahradit.
Fulltext: Download fulltextPDF
Čáslav: Bytový dům pro tři rodiny
Havránek, Miroslav
This thesis is aimed at the design of the technical materials for potential realization of a wooden apartment building in Nový Čeplov 1, Čáslav, plot no. 1744/26. The main part of the thesis deals with the design of project documentation of the 3 storey apartment building with the pent roof. The thesis contains three variants of the design with various characteristics. The technical documentation is elaborated for the most convenient variant of the design. The technical documentation is completed by the thermal transmittance calculation of the building peripheral walls. The conclusion of the thesis consists of the overview and the evaluation of specified issues. The technical documentation, the utility infrastructure design and the static analysis of the building are enclosed in the attachment.
Future development scenarios of Jilemnice City
Jíra, Vojtěch ; Rynda, Ivan (advisor) ; Havránek, Miroslav (referee)
Man is a part of the landscape and in permanent interaction with it. Almost each our activity has more or less impact on the landscape and the place where we live. For centuries we have been transforming the landscape to our own image, and therefore the scenarios of the possible development which I am trying to predict, are to show how such a place could or should be changed in the years to come. In the last years man has eventually begun to realise that his impact on the landscape can have catastrofic consequences and that those scenarios are very good impuls for the town, which is able thanks to them look at its own potential development, precede threats and take advantage of the occasions which might arise in the future the best. This theses devotes especially to prognostic methods. The main topic is then creating of four particular stories which are to outline how a life of a small town Jilemnice, which is considered to be a gate to Krkonoše/Giant mountains and cradle of cross-country skiing, may be developing in following twenty-five years. Briefly it introduces us the town which is the key issue for whole this work. As next we will learn more about prognostic planning and particularly about those which were used in the work or is closely connected with it. Main stress is put on arising...
Quo Vadis, Slovakia? Context scenarios about the Environment of the Slovak Republic
Semberová, Anna ; Havranek, Miroslav (advisor) ; Nováček, Pavel (referee)
The main objective of the thesis is an analysis of possible future scenarios. This research is systematically focused on the analysis of the future possible trends in the context of the Slovak Republic's environment. The basis of the analysis is to identify the key external drivers and according to them to create the final scenarios of the future. The main approach to the scenario building in this thesis is the method of Cross-Impact Balance. Scenarios were created by semi-structured interviews with experts and by using the combinatorial analysis of consistency in terms of cross-impact of individual variants of the driving forces. The result of this thesis is five scenarios, referring to the future context of the environment of the Slovak Republic, depending on the development of a combination of different variants of external factors. For this scenarios there has been prepared the analysis of risks and opportunities in the perspective of the Environment of the Slovak Republic. Identified scenarios can be briefly described through the impact from least to the most positive. The first scenario shows the threat of an environmental collapse. The second scenario describes a power struggle over the resources and the consequences of excessive use of raw materials. The middle scenario describes the risk...

National Repository of Grey Literature : 40 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Havránek, Martin
6 Havránek, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.