National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Methodology for calculating Nutritional Footprint and its practical use in the Czech Republic
Kapitulčinová, Dana ; Jelínková, Zuzana ; Havránek, Miroslav ; Zvěřinová, Iva ; Weinzettel, Jan
The methodological document describes the selection of environmental indicators for food items integrated in a single indicator of environmental impact, so-called Nutritional Footprint. The functional unit is one portion of a meal and nutritional values with respect to health are also provided. The document includes theoretical grounding and description of the Nutritional Footprint calculation. Based on a pilot testing of the concept methodological approaches to its practical use are suggested, especially for its use in education (EE and ESD).
Fulltext: Download fulltextPDF
Optimalization of indirect resistance heating
Havránek, Miroslav ; Bok, Jaromír (referee) ; Lázničková, Ilona (advisor)
The indirect resistance heating is one of many ways of heating a melting charge. It is used in metallurgy, mostly for melting of soft metals. Its principle is a direct resistance heating in correspondence with the Joule´s law. The principle of indirect resistance heating is in generating of thermal energy in heating element and heat transferring this heat into the melting charge. The theoretical part of this Bachelor Work (the first three chapters) is focused to thermal energy generation and possibility of thermal transmittance. The fourth chapter is devoted to possibility of utilizing of the indirect heating in praxis. The simplest general design and calculation of a pot-type furnace for aluminium melting is done in the fifth chapter. There is a part in this chapter, which deals with the effectivity of the designed pot-type furnace and possibility of heating optimalization in case when indirect heating system is used. The input and calculated parameters of our designed furnace are summed up in the conclusion. There is also comparison of the designed furnace and a furnace readily available on the Czech market and stress on importance of optimalization of heating at indirect heating systems.
The grid-off Wind Power, Principle, Effectiveness, Return
Havránek, Miroslav ; Radil, Lukáš (referee) ; Macháček, Jan (advisor)
This Master´s thesis deals with problematics of wind powered generators and their use in off-grid systems. In its first chapters aspects of wind as a power source are analyzed. Further on the thesis focuses on individual components of the off-grid systems. Also designing procedures of these systems are presented in the paper. The key parts of the thesis are 3 off-grid wind power system designs, which can be used to power a family house, and their energetical and economical evaluation.
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva ; Grešlová, Petra ; Kochová, Tereza ; Mertl, Jan ; Pokorný, Jan ; Přech, Jiří ; Svirskyi, Volodymyr ; Vlčková, Václava ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Hejná, Lenka
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Future development scenarios of Jilemnice City
Jíra, Vojtěch ; Rynda, Ivan (advisor) ; Havránek, Miroslav (referee)
Man is a part of the landscape and in permanent interaction with it. Almost each our activity has more or less impact on the landscape and the place where we live. For centuries we have been transforming the landscape to our own image, and therefore the scenarios of the possible development which I am trying to predict, are to show how such a place could or should be changed in the years to come. In the last years man has eventually begun to realise that his impact on the landscape can have catastrofic consequences and that those scenarios are very good impuls for the town, which is able thanks to them look at its own potential development, precede threats and take advantage of the occasions which might arise in the future the best. This theses devotes especially to prognostic methods. The main topic is then creating of four particular stories which are to outline how a life of a small town Jilemnice, which is considered to be a gate to Krkonoše/Giant mountains and cradle of cross-country skiing, may be developing in following twenty-five years. Briefly it introduces us the town which is the key issue for whole this work. As next we will learn more about prognostic planning and particularly about those which were used in the work or is closely connected with it. Main stress is put on arising...

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Havránek, Martin
6 Havránek, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.