National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva ; Grešlová, Petra ; Kochová, Tereza ; Mertl, Jan ; Pokorný, Jan ; Přech, Jiří ; Svirskyi, Volodymyr ; Vlčková, Václava ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Hejná, Lenka
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Social metabolism in Czech and Czechoslovak territory in historical perspective
Grešlová, Petra
This dissertation is based on the conceptual framework of social metabolism and it applies methods of Material and Energy Flow Analysis and Ecological Footprint. It studies interactions between human activities and natural environment in Czech/Czechoslovak territory from the historical perspective (after the division of Czechoslovakia for Czechia and Slovakia together). The term of social metabolism is a metaphor inspired by biology. Society or human economy similarly to a living organism which extracts materials from the earth, processes biophysical materials to maintain itself and emits its wastes back. So the economic system functions in an analogy to a living organism and those processes are called "social" or "industrial" metabolism. This dissertation comprises seven individual empirical studies: (I) An introduction to a research topic covered in following articles. It is based on the work of leading world environmental historian and it interprets selected Czech realities within the context of the world environmental history. (II) The historical series of MEFA indicators together with ecological footprint. (III) An article which applies the ecological footprint method on the ecological farm in comparison to conventional agriculture in the context of more foreign studies on this topic. (IV) An...
Social metabolism in Czech and Czechoslovak territory in historical perspective
Grešlová, Petra
This dissertation is based on the conceptual framework of social metabolism and it applies methods of Material and Energy Flow Analysis and Ecological Footprint. It studies interactions between human activities and natural environment in Czech/Czechoslovak territory from the historical perspective (after the division of Czechoslovakia for Czechia and Slovakia together). The term of social metabolism is a metaphor inspired by biology. Society or human economy similarly to a living organism which extracts materials from the earth, processes biophysical materials to maintain itself and emits its wastes back. So the economic system functions in an analogy to a living organism and those processes are called "social" or "industrial" metabolism. This dissertation comprises seven individual empirical studies: (I) An introduction to a research topic covered in following articles. It is based on the work of leading world environmental historian and it interprets selected Czech realities within the context of the world environmental history. (II) The historical series of MEFA indicators together with ecological footprint. (III) An article which applies the ecological footprint method on the ecological farm in comparison to conventional agriculture in the context of more foreign studies on this topic. (IV) An...

See also: similar author names
4 Grešlová, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.